Sakkunniga som sammanställt bilagan

Peter Halonen

Analytiker, TELA

Seija Lehtonen

Matematiker, TELA

Eeva Puuperä

Kostnadsfördelningsspecialist, PSC

Maija Schrall

Statistikplanerare, TELA

Redaktion: Anne Iivonen, Pensionsskyddscentralen

Grafisk formgivning: Markku Laitinen, Aste Helsinki Oy

Personfoton: Pensionsanstalternas bildbanker

Utgivare: Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Bokslutsuppgifterna publiceras i Arbetspension 1:2017, som e-tidskrift på www.työeläkelehti.fi och på Etk.fi och Tela.fi