ledare

I morgon är allt bra

Långsiktiga ansvar och kortsiktiga avkastningsförväntningar är ingen särskilt naturlig kombination. Ändå utvärderas arbetspensionssystemet ofta ur ett kortsiktigt perspektiv. Placeringsavkastningen, i synnerhet om den är lite sämre, bereds spaltutrymme varje kvartal. Själva pensionsansvaren förfaller dock till betalning först efter tiotals år.

Placeringsavkastningen har givetvis en avgörande betydelse vid fonderingen av arbetspensionerna. Sunt förnuft säger ju att man kan lägga undan någon slant först när det finns något att ta av.

Helhetsresultatet för fjolåret lystes upp av slutet av året, som gick riktigt bra ur placeringssynpunkt – det kom in lite extra, så att säga. Det är viktigt när man söker en lämplig nivå för arbetspensionsförsäkrarnas solvens.

Sedan början av det innevarande året har de privata arbetspensionsförsäkrarnas solvens definierats ännu precisare än förr. För varje arbetspensionsanstalt fastställs en exaktare gräns, som bestäms enligt placeringsriskerna. Det finns också separata bestämmelser om riskbedömningen. Allt detta tvingar arbetspensionsplacerarna att arbeta noggrant och långsiktigt.

Inte har man slarvat inom arbetspensionssektorn tidigare heller, sannerligen inte. Arbetspensionsfonderna har vuxit till sig effektivt under årens lopp, rentav för mycket, anser somliga. Inte konstigt alltså om polemiken om fondernas storlek och hur de ska användas har varit häftig.

Den långvariga debatten om pensionsindex kan ha gett en sådan bild att Finland är särskilt snålt i fråga om pensionshöjningar. I själva verket visar redan en nordisk jämförelse att det finns variationer och att Finland inte kan ses som vare sig knussligare eller givmildare än de andra nordiska länderna.

Idén med fonderingen skulle gärna få diskuteras mer än det görs idag. Det är ju ett verkligen människonära ämne: vi tar hand om olika generationer, också dem som föds först nu.

Årskullarna är olika stora, och därför behövs det noggranna fonderingskalkyler. Det är viktigt att också de som är unga idag ska kunna lita på att deras intressen tillvaratas.

Arbetspensionssektorn kan ge sken av att vara en arrogant och lomhörd fondförvaltare, men fonderna är inget självändamål, utan finns till för att trygga pensionerna idag och i morgon.

Man vet aldrig vad morgondagen för med sig, men vi får hoppas att den är trygg för oss alla.

Kati Kalliomäki

chefredaktör

E-tidskrift: työeläke-lehti.fi

Twitter: @KatiKalliomaki