Arbetspension är en fack- och intressegruppstidskrift som ges ut av Pensionsskyddscentralen

Utgivare

Pensionsskyddscentralen, www.etk.fi

E-tidskrift

työeläke-lehti.fi

Redaktionens e-post

tyoelake-lehti@etk.fi

Chefredaktör

Kati Kalliomäki

Redaktionssekreterare

Pia Hansson

Redaktionsråd

Johanna Ahonen (Varma)

Mari Rehn-Kiukkonen (Pensionsskyddscentralen)

Mikko Sankala (Pensionsskyddscentralen)

Timo Toropainen (Pensionsstiftelseföreningen)

Milla Vailaranta (Etera)

Mika Ylä-Outinen (Keva)

MEDARBETARE I DETTA NUMMER

Jonas Ekströmer, Anne Iivonen, Antti Karkiainen, Kimmo Kontio,

Mikko Laaksonen, Vesa Laitinen,

Kari Lindstedt, Peter Lindström, Jouko Ollikainen, Karoliina Paatos, Juha Rantala, Jukka Rantala och Marja Riihelä.

Prenumerationer och adressändringar

aineistotilaukset@etk.fi

telefon 029 411 2500

Grafisk formgivning och sidframställning

Aste Helsinki Oy

tryck

PunaMusta Oy

paperi UPMFine 100 g/m2

50 årgången

ISSN 0355-2748

Helsinki 2016

Arbetpension utkommer två gånger om året, nästa nummer utkommer i december.