Vladislav Žavialov hade kommit för att sköta FPA-ärenden men blev glatt överraskad när Sari Benford berättade om arbetspensionen vid Pensionsskyddscentralens disk.
Vladislav Žavialov hade kommit för att sköta FPA-ärenden men blev glatt överraskad när Sari Benford berättade om arbetspensionen vid Pensionsskyddscentralens disk.

Försäkringen viktig för dem som

JOBBAR ÖVER GRÄNSEN

Arbetspensionen intresserar dem som kommer till Finland för att jobba.

Text Kimmo Kontio Foto Vesa Laitinen

In To Finland är Folkpensionsanstaltens och Skatteförvaltningens gemensamma serviceställe i Kampen i Helsingfors. Pensionsskyddscentralen var med under en vecka i maj.

– Många ester som arbetar i Finland och närmar sig pensionsåldern har kommit hit för att få reda på hur mycket de har tjänat in i pension, säger försäkringsspecialist Sari Benford från Pensionsskyddscentralen.

Pension från det land där man är försäkrad

Pensionsförsäkringen är en aktuell fråga också för dem som börjar jobba i Finland för första gången.

– Det är viktigt att redan i förväg veta i vilket land man ska bli försäkrad och att också pensionsförsäkringen är ordnad. En arbetstagare som blivit utsänd till Finland ska försäkras i utgångslandet, inte i Finland.

Många upplever att reglerna är krångliga.

– En del blir förvånade över hur många register man måste bli inskriven i och över skillnaderna mellan den sysselsättningsbaserade och den bosättningsbaserade socialförsäkringen, förklarar Benford.

– Enligt EU-förordningen om social trygghet ska en person vara försäkrad i endast ett land. Det är allt vanligare att arbeta i flera länder, och då kan det hända att personen blir försäkrad i fel land eller i två länder.

Allt från samma lucka

– Först skapar vi en personbeteckning åt kunden. Efter det kommer socialförsäkringen och beskattningen i Finland i gång, säger skattesekreterare Robert Kääriäinen som arbetat på In To Finland sedan det grundades.