Inom EU bestäms socialpolitiken allt mer ingående i både gemensamma arbetsgrupper och kommissionens rekommendationer för medlemsstaterna.
Inom EU bestäms socialpolitiken allt mer ingående i både gemensamma arbetsgrupper och kommissionens rekommendationer för medlemsstaterna.

EU:s pensionspolitik uppstår i många kanaler

EU:s pensionspolitik skapas genom samverkan mellan den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken och socialpolitiken. Beslut som gäller ekonomi, sysselsättning och social trygghet fattas huvudsakligen nationellt. På EU-nivå kommer man dock överens om gemensamma kriterier, rekommendationer och riktlinjer för att styra den nationella politiken. De gäller ofta också reformer av de nationella pensionssystemen.

Ärenden som gäller EU-kommissionens och medlemsstaternas pensionspolitik bereds på generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik. För beredningen av ärenden som gäller pensionssystemens finansiella hållbarhet står generaldirektoratet för ekonomi och finans. Frågor som gäller tilläggspensionsskydd bereds också på generaldirektoratet för den inre marknaden.

Av rådets arbetsgrupper är den ekonomisk-politiska Working Group och Ageing Populations and Sustainability (AWG) och den socialpolitiska Indicators' Sub-Group (ISG) viktiga för pensionsfrågor.

AWG utarbetar med några års mellanrum en uppskattning av ökningen av medlemsstaternas offentliga utgifter till följd av befolkningens åldrande. Arbetsgruppen publicerade sin senaste rapport i maj. ISG tar fram indikatorer som mäter pensionsskyddets tillräcklighet. En ny rapport om det publiceras i sommar.

Källa: PSC, Tela

Närmare: www.etk.fi

Lasse Koskinen
Lasse Koskinen

Lasse Koskinen utnämnd till professor i försäkrings­vetenskap

Fil. dr Lasse Koskinen har utnämnts till professor i försäkringsvetenskap vid Tammerfors universitet fr.o.m. den 1 augusti.

Han har arbetat vid Försäkringsinspektionen och Finansinspektionen i lednings- och sakkunniguppgifter. Han har också arbetat som statistiker vid Konjunkturinstitutet i Stockholm, som matematisk expert på Pensionsskyddscentralen och som konsult på Model IT.

I den akademiska världen har han arbetat med undervisning och forskning vid Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska universitet. Sedan år 2006 innehar han en docentur i försäkrings- och placeringsverksamhetens metoder vid Aalto-universitetet.

utnämningar

Elo

Ekon. mag. Satu Huber har utnämnts till verkställande direktör för Elo fr.o.m. 1.6.2015. Hon har arbetat som vice verkställande direktör för bolaget sedan det grundades, fr.o.m. 1.1.2015.

Fil. mag. Eija Kaipainen- Perttula har utnämnts till utvecklingsdirektör vid Elos enhet kundrelationer och kanaler. Hon har tidigare arbetat på Varma.

Ped. mag. Hilkka Malinen har utnämnts till medlem av ledningsgruppen och direktör med ansvar för Elos personaltjänster. Hon har tidigare arbetat som personaldirektör i bolaget.

Pol. lic. Anu Suutela-Vuorinen har utnämnts till arbetshälsodirektör vid Elo fr.o.m. 20.4. Hon har tidigare arbetat på Ilmarinen.

Ilmarinen

Simo Mattinen har utnämnts till säkerhetschef. Han ansvarar bl.a. för Ilmarinens företagssäkerhetsärenden och koordineringen av dem.

Keva

Pol. mag, Jouni Kempas har utnämnts till kommunikationschef för Keva fr.o.m. 1.5. Han kommer närmast från Penningsautomatföreningen RAY.

Jur. lic., ekon. mag. Markus Mankin har utnämnts till Compliance Officer vid Keva fr.o.m. 7.4. Han har tidigare arbetat bl.a. på KT Kommunarbetsgivarna och Ilmarinen.

Pensionsskyddscentralen

Magistern i hälsovetenskaper Tiina Palotie-Heino har utnämnts till statistikchef på planeringsavdelningen fr.o.m. 1.3. Hon kommer närmast från Institutet för hälsa och välfärd.