utlandsarbete

Pension för utlandsarbete enligt arbetslandets lagar

Allt fler finländare arbetar utomlands och tjänar också in arbetspension där.

Text Anne Iivonen

Det är viktigt att både arbetstagaren och arbetsgivaren vet till vilket land de ska betala försäkringsavgifterna för arbete utomlands. Pensioner, sjukdagpenning och barnbidrag mm. bestäms enligt lagstiftningen i det land dit försäkringsavgifterna betalas.

EU-förordningen om social trygghet bestämmer i vilket land en person försäkras, när hen rör sig mellan EU-länderna.

– Rätten till förmåner, såsom arbetspension, bestäms enligt den nationella lagstiftningen i respektive land. I EU-förordningen förutsätts dock att personerna behandlas likvärdigt, konstaterar utvecklingschef Minna Levander på Pensionsskyddscentralens juridiska avdelning.

I EU-länderna är utgångspunkten att en person försäkras och får förmåner endast i ett land i sänder. Huvudregeln är att det är arbetslandets lagstiftning som tillämpas. Även i de fall där en person normalt arbetar i två eller flera länder ska lagstiftningen i endast ett land tillämpas på personen.

Finland har också bilaterala överenskommelser om social trygghet med några länder utanför Europa.

-Också i överenskommelserna är huvudprinciperna att personer ska behandlas likvärdigt och försäkras i endast ett land i sänder. Överenskommelserna kan vara olika, men alla innehåller åtminstone bestämmelser om pensioner, säger Levander.

Om det inte finns någon överenskommelse, är det möjligt att personen försäkras i båda länderna.

Utsänd?

A1-intyg behövs

Antalet ansökningar om intyg om tillämplig lagstiftning för utsända arbetstagare har nästan fördubblats på tio år hos Pensionsskyddscentralen. Ca en fjärdedel av intygen utfärdas för arbete i flera länder.

I fjol inkom fler än åtta tusen ansökningar På tio år har antalet ansökningar ökat från ca 4 700 till nästan det dubbla.

Åren 2013–2014 utsändes flest arbetstagare från Finland till Sverige, Norge, USA, Spanien, Tyskland och Schweiz.

Till Finland kommer också allt fler utsända. I fjol registrerades mer än 19 000 A1-intyg för arbetstagare som sänts till Finland från något annat EU-land.

Året innan registrerades ännu fler. Då kom det nästan 26 000 utländska socialförsäkringsintyg för arbetstagare som sänts till Finland.

Flest utländska A1-intyg kom från Estland, Polen, Tyskland och Litauen. Det är möjligt att Pensionsskyddscentralen inte får kännedom om alla intyg som utfärdats i andra länder.

EU-kommissionen för statistik över utsända arbetstagare på EU-nivå. Den visar att det inom EU/EES-området år 2012 utfärdades sammanlagt ca 1,6 miljoner intyg om tillämplig lagstiftning. Året därpå ökade antalet till ca 1,8 miljoner.

Mest utsända arbetstagare inom EU-området arbetar inom byggbranschen (44 procent). En tredjedel arbetar inom servicebranschen. Andelarna i olika länder varierar enligt det ekonomiska läget. I en del länder utgör byggbranschens andel klart mer än hälften av alla utsända arbetstagare.

Dessutom ökar andelen personer som arbetar i två eller flera länder i hela EU.

Källa: Pensionsskyddscentrlaen

Vem är en utsänd arbetstagare?

Det viktigaste undantaget från principen om försäkring i arbetslandet gäller arbetstagare som blivit utsända för att arbeta utomlands en tid.

En utsänd arbetstagare är en person som är anställd hos en finsk arbetsgivare. men arbetar tillfälligt utomlands. Då gäller finsk socialförsäkring. Personen får finsk arbetspension och bosättningsbaserade FPA-förmåner. Försäkringsavgifterna betalas också till Finland.

I dessa fall behövs ett A1-intyg som bevisar att personen omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i Finland. Detta gäller om personen skickas till ett EU- eller EES-land eller Schweiz. Om personen skickas till ett avtalsland, utfärdas ett intyg som visar att personen omfattas av finsk lagstiftning.