ledare

Upprörande pensioner

Man skulle tro att folk blir upprörda över löneskillnader, alltför stora inkomster eller ärvda förmögenheter.

Men nej – de är småsaker jämfört med pensioner. Det verkar nämligen vara så att just olika stora arbetspensioner är det som väcker mest indignation. En del får gärna få hög lön, men när det kommer till pensioner tar toleransen slut.

En stor del av folket anser det rättvist att inkomstfördelningen är jämn i pensionsåldern. Man undrar varför de som redan har fått bättre lön än andra också ska få bättre pension.

Ganska många tycker också att ett pensionstak skulle vara rättvist. Det skulle bara kännas rätt, utan desto mer motivering.

Arbetspensionssektorn svar på människors känslor bygger oftast på fakta. Det är emellertid inte det bästa sättet, eftersom fakta och känslor inte hör till samma språkgrupp.

Det kan också vara en orsak till att finländarnas förtroende för pensionsskyddet och pensionssystemet har minskat från år 2011 till år 2014, med nästan alla mått mätt. Det visar en ny undersökning.

Resultaten är oroväckande. Knappt hälften tror på att pensionen kommer att garantera en skälig utkomst i ålderdomen. Bara var tredje tror på att hen ska få sin utlovade pension. Endast en femtedel ger sin välsignelse till att pensionsåldern knyts till medellivslängden. Det är en stor ändring, vilket givetvis gör folk osäkra.

Arbetspensionsskyddet har reformerats många gånger under sin mer än 50-åriga historia. Tidskrifterna Arbetspension och Työeläke fyller också 50 år och firar med en förändring: papperstidningen får en digital, flexibel systertidning.

Märkesåret till ära utlyser vi också en skrivtävling, där var och en kan presentera sin egen modell för ett välfungerande arbetspensionssystem. Hurdant arbetspensionssystem skulle du lita på? Delta och påverka!

Kati Kalliomäki,

chefredaktör

E-tidskrift: tidskriftenarbetspension.fi

Twitter: @KatiKalliomaki