Gästkolumn

Tänk att få välja sin pensionsnivå själv!

Många löntagare ägnar inte sin kommande pension en tanke. Eller skall vi i rättvisans namn säga, att få löntagare reflekterar över sin pensionspremie, vad pensionen kostar och vem som betalar den. Vi har ett unikt arbetspensionssystem i Finland. Ur en vanlig löntagares synpunkt sker allting automatiskt, då pensionspremien ingår i förskottsinnehållningen. Många kanske inte ens vet att arbetsgivaren betalar en pensionspremie som är betydligt större än den egna andelen som syns på löneremsan.

Situationen är en annan för företagare och jordbrukare. De är tvungna att ta ställning till sin pension. Företagarnas och jordbrukarnas pensionspremier betalas av företagaren eller jordbrukaren själv. Grunden för premierna finns i en för var och en fastställd FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst. Dessutom är premierna beroende av företagarens ålder på ett motsvarande sätt som för löntagare. Nya företagare får en rabatt på sina premier.

Löntagarens pensionspremier är direkt beroende av lönen och löntagaren kan inte påverka pensionspremiernas storlek. För företagare (FöPL) och lantbruksföretagare (LFöPL) är det annorlunda. Premien fastställs utgående från den arbetsinkomst som företagaren eller lantbruksföretagaren själv uppger. Den behöver alltså inte motsvara den verkliga inkomsten från företags- eller lantbruksföretagsverksamheten. Enligt lag skall arbetsinkomsten förenklat sagt motsvara den lön som man skulle vara tvungen att betala en annan för att utföra samma jobb.

Företagare och lantbruksföretagare tvingas alltså i praktiken att ta ställning till hur stor pension de vill ha. Det är i princip bra och arbetsinkomsten borde anpassas att motsvara de verkliga inkomsterna, med beaktande av betalningsförmåga och den kommande pensionens nivå. Tyvärr blir det i praktiken lätt så, att man ser på saken ur dagens perspektiv, utgående från FöPL- eller LFöPL-avgifterna. Själva pensionen känns avlägsen.

Många småföretagare och lantbruksföretagare har ganska små inkomster. Inkomsterna kan vara så små, att det kan vara svårt att få pengarna att räcka till för det dagliga livet. Detta i all synnerhet om företaget också borde utvecklas. Då är det lätt hänt att man tillämpar en arbetsinkomst som är lägre än de faktiska inkomsterna. Lägre pensionsförsäkringspremier ger mera pengar att röra sig med, antingen privat eller för företagets behov.

Tendensen att dra ner på arbetsinkomsten och därmed premierna och den framtida pensionen stärks av att företagare och lantbruksföretagare ofta har lust att ”vara sin egen herre”. Då vill man kanske hellre trygga sin framtid genom att placera själv eller helt enkelt genom att försöka betala bort av företagets skulder. Tyvärr leder det till en låg pension i framtiden, men också på kort sikt kan en alltför lågt lagd arbetsinkomst leda till beklagliga situationer. Arbetsinkomsten fastställs för pensionen, men den ligger också som grund för dagpenningen under föräldraledighet, sjukdom och rehabilitering. Det är alltså all orsak för företagare att tänka på sin arbetsinkomst också ur den synpunkten.

Pensionsskyddet är en helhet. Därför kan och skall man inte ge råd utan att känna till alla detaljer. Det finns sådana människor, som betalar pension genom tre olika system. Då är det stor risk att man missar någon detalj. Huvudsaken är att man som företagare och lantbruksföretagare ser på mera än bara premiernas belopp.

Thomas Antas

Thomas Antas

Vem?

Thomas Antas

Kolumnisten är jordbrukare och frilansöversättare.