Medelpensionen

1 588 euro i månaden

Pensionstagarna i Finland är redan 1,5 miljoner. De största pensionerna betalas i Nyland.

Pensionerna är störst i Nyland, minst i Österbotten
Pensionerna är störst i Nyland, minst i Österbotten

Pensionsinkomsterna fördelar sig inte jämnt över hela landet. Det finns rätt stora skillnader mellan landskapen.

Som väntat var medelpensionen högst i Nyland, ca 1 893 euro i månaden. Också på Åland var pensionerna högre än genomsnittet i landet (1 708 €).

I hela landet var medelpensionen i fjol 1 588 euro i månaden. I alla andra landskap blir medelpensionen lägre, även om största delen kommer nära medelnivån i landet. De i snitt minsta pensionerna betalades till de lantbruksdominerade Södra och Mellersta Österbotten, mindre än 1 400 euro.

En kommun överträffar alla andra: i Grankulla var medelpensionen 2 959 euro i månaden.

Uppgifterna bygger på Pensionsskyddscentralens och FPA:s statistik.

Kvinnors "pensionseuro" är 78 cent

Män får högre pensioner än kvinnor i genomsnitt. År 2014 var medelpensionen 1 803 euro i månaden bland män och 1 411 euro i månaden bland kvinnor.

Kvinnors medelpension är 78 procent av männens. Kvinnornas "pensionseuro" har ökat med bara fem cent på tjugo år.

Kvinnornas lägre arbetspensioner förklaras av skillnaden mellan könen i fråga om löner och arbetslivslängd. Medräknade är också kvinnor som inte alls har varit i arbetslivet eller har bara tjänat in en liten arbetspension.

En fjärdedel av folket är pensionärer

Mer än en fjärdedel av finländarna får någon pension, ålderspension, sjukpension, familjepension eller deltidspension.

I fjol betalades sammanlagt ca 27,5 miljarder euro ut i lagstadgade pensioner, varav 24,4 miljarder euro i arbetspensioner.

Arbetspensionssystemet betalade ut arbetspension till 1 422 000 personer. Största delen av dem fick ålderspension. Antalet sjukpensionärer (173 000) var tio tusen mindre än året innan.

Vad beskriver medelpensionen?

Den genomsnittliga pensionen per månad till personer som får arbetspension eller folkpension och bor i Finland.

De som får deltidspension eller endast familjepension är inte medräknade.

Uppgifterna bygger på Pensionsskyddscentralens och FPA:s statistik i slutet av år 2014.