Utgivare

Pensionsskyddscentralen

www.etk.fi

E-tidskrift nyhet!

tidskriften-arbetspension.fi

Redaktionens e-post

tyoelake-lehti@etk.fi

Chefredaktör

Kati Kalliomäki

Redaktionssekreterare

Pia Hansson

Redaktionsråd

Johanna Aronen (Varma)

Kimmo Karppinen (Sjömanspensionskassan)

Tuulikki Lepomäki-Lahtinen (Elo)

Mari Rehn-Kiukkonen

(Pensionsskyddscentralen)

Mikko Sankala (Pensionsskyddscentralen)

Maija Träskelin (Keva)

Medarbetare i detta nummer

Thierry Charlier, Olli Häkämies, Anne Iivonen, Antti Karkiainen, Harriet Lindahl, Peter Lindström, Kari Lindstedt, Karoliina Paatos, Fredrik Persson, Lotta Rantala, Katri Saarteinen och Kai Widell.

PRENUMERATIONER OCH ADRESSÄNDRINGAR

aineistotilaukset@etk.fi

telefon 029 411 2500

Grafisk formgivning och sidframställning

Cilla Lehtonen Aste Helsinki Oy

tryck

PunaMusta Oy

papper UPMFine 100 g/m2

49 årgången

ISSN-L 0564-5808

Helsinki 2015

Arbetspension utkommer två gånger om året, nästa nummer utkommer i december.

No

material

utkommer

2

fre 06.11

må 7.12

Pärmbild:

Lehtikuva/Fredrik Persson