Jorden Runt

Pensionsnyheter från olika källor jorden runt och presentationer av

pensionssystemen i andra länder. Läs mer på www.etk.fi.

Kari Lindstedt

Informatiker Peter Lindström Informatör

Storbritannien

Kyrkan slutar investera fossilt

Ett av världens mest välbärgade religiösa samfund, Church of England, ska sälja sina investeringar i bolag som är en risk för klimatet, skriver Dagens Nyheter.

Enligt kyrkans råd för etiska investeringar har Church of England ett moraliskt ansvar att tala och handla för både miljön och rättvisan gentemot världens fattiga, som är sårbarast för klimatförändringar.

Kyrkan planerar nu att sälja aktier i bland annat bolag som utvinner kol eller olja ur tjärsand. Också bolag som använder mycket energi kan hamna på säljlistan.

Kyrkan kommer i framtiden inte att investera i företag som får mer än tio procent av sina inkomster från olja och kol.

DN 1.5., Independent 1.5.

SVERIGE

Invandring räddar ekonomin

Framtiden blir dyr och grå. I dag går det i Europa en pensionär på fyra yrkesverksamma personer i åldern 15-64. Om cirka 30 år kommer antalet yrkesverksamma personer vara två. I Sverige kommer försörjningsbördan också att försämras, men inte lika mycket som i andra länder, skriver Dagens Industri.

Antalet sysselsatta i Sverige bedöms till skillnad från EU-snittet att växa ända till år 2060. Orsaken är en högre invandring än i de flesta andra EU-länderna. Arbetskraft som kommer utifrån hjälper Sverige klara av de demografiska utmaningarna. Kostnadstrycket på välfärden blir därför lindrigare för svenskarna.

Sverige toppar många viktiga parametrar för att klara den framtida försörjningen av den kraftigt ökande äldre befolkningen, visar EU-kommissionens färska rapport.

DI 17.5.

NEDERLÄNDERNA

Framtiden på tapeten

Nederländernas pensionssystem ska förnyas. I landet pågår nu ett omfattande utredningsarbete om reformens riktlinjer. Kärnfrågan är hur pensionssystemet ska klara av den ökande livslängden.

Social- och ekonomirådet SER har utvecklat olika reformförslag. Bland de viktigaste är att pensionssystemet utvecklas från ett förmånsbaserat system till ett premiebaserat system. Pensionens storlek baseras då på de inbetalda pensionsavgifterna och avkastiningen.

Pensionssystemet ska också i fortsättningen vara obligatoriskt för alla och innehålla gemensamt ansvar för dödlighetsriskens utveckling. Det betyder att arbetstagarna och arbetsgivarna delar jämnt på eventuella framtida förhöjningar av pensionsavgiften.

SER publicerar sitt slutliga förslag på försommaren.

IPE March 2015

lands­presentation

ESTLAND

Befolkning: 1 320 000

Förväntad livslängd: kvinnor 81,3, män 72, 7 år (2013)

Medelpension: 375 €/mån (2015)

Pensionsålder: kvinnor 62 år 6 månader, män 63 år.

ESTLAND Pensionsåldern höjs till 65 år

I Estland är männens pensionsålder 63 år och kvinnornas 62,5 år. Pensionsåldern höjs till 65 år före år 2026.

Pensionerna i Estland är ännu relativt små, men ökar snabbt. Under de senaste 10 åren har pensionerna höjts med sju procent om året i genomsnitt. Medelpensionen har trefaldigats sedan år 2000.

Det lagstadgade pensionssystemet består av folkpension och arbetspension, som indelas i inkomstpension och fondpension. Inkomstpensionerna finansieras genom ett fördelningssystem. Tilläggspensioner spelar en liten roll.

Arbetsgivarna betalar en pensionsavgift på 20 procent som används till att bekosta inkomstpensionen. De försäkrade har personliga fondpensionskonton, dit staten betalar en avgift på fyra procent och arbetstagarna en avgift på två procent.

En förutsättning för beviljande av ålderspension är minst 15 års försäkringstid. Inkomstpensionen har en jämnstor grunddel, utöver vilken det betalas pension som tillvuxit enligt arbetsår och inbetalda avgifter. Familjepension beviljas i allmänhet endast barn. En liten folkpension (158 euro/mån) betalas till dem som inte har rätt till annan pension.

Socialförsäkringsmyndigheten administrerar folkpensionerna och inkomstpensionerna. Fondpensionerna administreras däremot av privata pensionsfonder. Varje bolag erbjuder minst tre fonder med olika risknivåer. Den som vill kan byta fond tre gånger om året.

INDIEN

Äldre får det sämre

Livet har blivit svårt för de äldre i Indien, som har den näst största befolkningen i världen.

Enligt medborgarorganisationen HelpAge Indian har varannan åldring blivit illa behandlad av sin egen familj. Traditionellt har indierna högaktat de gamla, men samhällets snabba förändring har rivit upp värderingarna och familjerollerna.

Samtidigt ökar medellivslängden kraftigt i landet. År 1960 var den förväntade livslängden för en indier 40 år. Idag har en nyfödd 70 år framför sig.

FN förutspår att åldringarnas antal kommer att tredubblas fram till år 2050.

I Indien är många äldre ekonomiskt beroende av sina barn. Endast 11 procent får pension.

Inter Press Service 2.4.

RYSSLAND

Ett nödrop för fonderingen

En grupp ryska näringslivstoppar vill rädda det som räddas kan av arbetspensionsfonderna.

Centralbankschefen Elvira Nabiullina anser att fonderingen säkerställer att landet överlag har en kapitalmarknad och långa pengar.

För fortsatt fondering vädjade också vicepremiärminister Igor Shuvalov. Ryssland går en dyster framtid till mötes, om man återgår till ett pensionssystem som enbart bygger på fördelningsprincipen, anser de som undertecknat vädjan.

I Ryssland inleddes redan år 2002 en pensionsreform där pensionssystemet ändrades till delvis fonderande. De delar som borde fonderas har dock redan i två års tid styrts till statsbudgeten.

Moscow Times 2.4.