aktuellt

Skrivtävling: Hur borde arbetspensionen ordnas?

Tidskrifterna Arbetspension och Työeläke fyller 50 år i år. Jubileet firas med en skrivtävling.

- Ta ställning och måla upp din vision om arbetspensionens framtid. Stilen är fri, säger chefredaktör Kati Kalliomäki. Den bästa visionen belönas med ett spa-paket värt 300 euro.

Välkommen att delta i tävlingen!

Tidskriften Arbetspension

Pensionsskyddscentralen

Gör så här:

Skriv fritt om hur du skulle bygga upp ett arbetspensionssystem. Formen är fri, endast längden är begränsad.

Texten får vara högst 3 400 tecken lång (inklusive mellanslag).

Skicka texten per e-post som bilaga senast fredagen 4.9 till tyoelake-lehti@etk.fi

Rubricera e-brevet med ”Skrivtävling” och ditt namn.

Kom ihåg att lägga till dina kontaktuppgifter (namn, postadress, telefonnummer och e-postadress).

Bättre samarbete hjälper partiellt arbetsföra

tillbaka till jobbet

Pensionsskyddscentralen har undersökt hur de som ska hjälpa partiellt arbetsföra personer tillbaka ut i arbetslivet upplever samarbetet, informationsgången och fördelningen av ansvaret mellan olika aktörer.

Det är ofta många aktörer inblandade, t.ex. företagshälsovården, arbetsplatsen, arbetspensionsanstalten, FPA, tjänsteproducenter inom rehabilitering, specialsjukvården, arbets- och näringsbyrån och servicecentret för arbetskraften. Svårast är det att betjäna partiellt arbetsföra personer som är arbetslösa och saknar tillgång till företagshälsovård, ansåg de som svarade.

Det behövs individuella stödpersoner med ett långsiktigt helhetsansvar för rehabiliteringsprocessen. Läkare borde få utbildning om de tjänster som finns för partiellt arbetsföra.

Källa: Jyri Liukko och Niina Kuuva: Toimijoiden

yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläke-

turvakeskuksen raportteja 03/2015.

Arbetspensions­utdragen på posten

Arbetspensionsutdraget innehåller uppgifterna om mottagarens alla pensionsgrundande inkomster. Med på utdraget finns uppgifterna fram till slutet av föregående år, den här gången alltså till slutet av år 2014.

De som arbetar inom den privata sektorn får ett utdrag med posten vart tredje år. I år postas utdrag till dem som är födda i september-december. De första utdragen postas i maj. Brev med arbetspensionsutdrag skickas till personer som är 18-67 år gamla och bosatta i Finland.

På webben kan man när som helst kontrollera sitt uttag, antingen på sin egen pensionsanstalts webbplats eller på www.arbetspension.fi.

Anställda inom den offentliga sektorn kan kontrollera sitt utdrag på Kevas webbtjänst.

57,10 EURO

Arbetsgivaren ska arbetspensionsförsäkra en anställd i åldern 18-67 år, om lönen överstiger 57,10 euro. Gränsen är så låg att praktiskt taget allt förvärvsarbete ger pension.