Julkaisija

Eläketurvakeskus, www.etk.fi

DIGILEHTI uutuus!

tyoelakelehti.fi

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Kati Kalliomäki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Johanna Ahonen (Varma)

Kimmo Karppinen (Merimieseläkekassa)

Tuulikki Lepomäki-Lahtinen (Elo)

Mari Rehn-Kiukkonen (Eläketurvakeskus)

Mikko Sankala (Eläketurvakeskus)

Maija Träskelin (Keva)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Thierry Charlier, Mia Hemming, Antti Karkiainen, Susanna Kekkonen, Pekka Kivinen, Kimmo Kontio, Lena Koski,

Kari Lindstedt, Peter Lindström, Matti Remes, Veikko Somerpuro ja Mervi Takala.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

Ulkoasu ja sivunvalmistus

Cilla Lehtonen Aste Helsinki Oy

paino

PunaMusta Oy

paperi UPMFine 100 g/m2

50. vuosikerta

ISSN-L 0564-5808

Helsinki 2015

Työeläke ilmestyy viisi kertaa vuodessa, seuraava lehti ilmestyy lokakuussa.

No

aineistot

lehti ilmestyy

4

pe 4.9.

ma 5.10.

5

pe 30.10.

ma 30.11.

Kannen kuva:

Thierry Charlier