Pallo hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Lisää luettavaa muiden maiden eläketurvasta löydät osoitteesta www.etk.fi/muutmaat.

Kari Lindstedt

Informaatikko

Alankomaat

Avointa vuoropuhelua järjestelmän tulevaisuudesta

Hollannissa on käynnissä laaja keskustelu eläkejärjestelmän uudistamisesta. Uudistus kulminoituu eläkejärjestelmän kestävyyteen tulevaisuudessa, kun elinaika pitenee.

Sosiaali- ja talousneuvosto SER:n hahmottelemien skenaarioiden perusteella näyttää siltä, että etuuspainotteisesta järjestelmästä siirrytään kohti maksuperusteista, jossa eläke-etuuden suuruus määräytyy maksettujen maksujen ja sijoitusten perusteella.

Nykyisestä järjestelmästä ennalleen jäisivät ainakin pakollisuus sekä kollektiivinen kuolleisuusriskin tasoitus, mikä tarkoittaa eläkemaksujen tasaamista sekä työnantajille että työntekijöille eläkemaksun noustessa. SER julkaisee lopullisen ehdotuksensa alkukesästä.

IPE March 2015

Norja

Valtion eläkerahasto varautuu hiilikuplaan

Norjan valtion eläkerahasto vähentää sijoituksiaan fossiiliyhtiöihin.

Rahasto on luomassa kriteerit, joiden perusteella se voi vetää sijoituksiaan pois ympäristön kannalta haitallisimmista yhtiöistä. Kriteerit täyttäviä yrityksiä on noin 1–2 prosenttia rahaston osakesijoituksista.

Valtion eläkerahasto on tunnettu eettisistä periaatteistaan, mutta nyt on kyse myös riskienhallinnasta. Fossiiliyhtiöiden markkina-arvot perustuvat oletukseen, jonka mukaan kaikki fossiilivarannot poltetaan pois ajan myötä. Sijoitusten arvot voivat kuitenkin laskea ilmastopolitiikan kiristymisen myötä.

Öljyrahastoksikin kutsuttu Norjan valtion eläkerahasto perustettiin alun perin maan öljy- ja kaasurikkauksien pohjalle.

IPE 10.4., Guardian 5.2.

SLOVAKIA

Poukkoileva politiikka rassaa eläkejärjestelmää

Slovakian hallitus kannustaa työntekijöitä siirtämään rahastoeläkkeensä lakisääteiseen työeläkejärjestelmään.

Kyseessä on jo neljäs kerta, kun vuonna 2005 lanseeratusta rahastoeläkejärjestelmästä voi jäädä pois. Hallitus pyrkii muutoksella alentamaan lakisääteisen eläkejärjestelmän budjettivajetta, joka johtuu pääosin väestön ikääntymisestä.

Järjestelmän tila on muuttunut jo monta kertaa. Kristillisdemokraatit pitäisivät järjestelmän pakollisena, mutta nyt vallassa olevat sosiaalidemokraatit ovat muuttaneet sen taas vapaaehtoiseksi.

Rahastoeläkkeen korvaukset ovat jääneet alhaisiksi, sillä työantajan kustantamaa maksua on alennettu yhdeksästä prosentista neljään prosenttiin.

International Update – March 2015.

VENÄJÄ

Hätähuuto rahastoinnin pelastamiseksi

Joukko Venäjän talousmaailman huippuja haluaa pelastaa työeläkerahastoista sen, mitä niistä on jäljellä.

Keskuspankin pääjohtajan Elvira Nabuillinan mukaan rahastointi varmistaa, että maalla on ylipäänsä pääomamarkkinat sekä pitkäkestoista sijoitusvarallisuutta.

Vetoomuksen jättäjät, joihin liittyi myös varapääministeri Igor Shuvalov, maalasivat synkkää kuvaa Venäjän tulevaisuudesta, jos eläkkeissä palataan puhtaaseen jakojärjestelmään.

Maassa käynnistyi jo vuonna 2002 eläkeuudistus, jossa jakojärjestelmärahoitteinen eläkejärjestelmä muunnettiin osittain rahastoivaksi. Rahastoitavat osuudet on kuitenkin ohjattu jo kahden vuoden ajan valtion budjetin rahoittamiseen.

Moscow Times 2.4.

INTIA

Ikääntyneet kovilla arvopohjan muutoksessa

Maailman toiseksi väkirikkaimmassa maassa asenteet ikääntyneitä kohtaan kovenevat.

Kansalaisjärjestö HelpAge Indian selvityksen mukaan joka toista ikääntynyttä kohdellaan kaltoin omassa perheessään. Perinteisesti Intiassa on arvostettu vanhuksia, mutta arvot ja perhemallit ovat muuttumassa.

Elinikä on noussut Intiassa vauhdilla. Vuonna 1960 intialaisen eliniänodote oli 40 vuotta, mutta nyt jo lähes 70 vuotta. Yli 60-vuotiaita on noin 100 miljoonaa, ja YK:n mukaan määrä kasvaa yli 300 miljoonaan 2050 mennessä.

Talouskasvusta huolimatta valtaosa ikääntyneistä elää köyhyydessä. Vain 11 prosenttia saa eläkettä, joten ikääntyneet ovat hyvin riippuvaisia jälkipolvista.

Inter Press Service 2.4.

maaesittely

VIROSSA

Väkiluku: 1 320 000

Elinajan odote: naiset 81,3, miehet 72,7 vuotta (2013)

Keskieläke: 375 € /kk (2015)

Eläkeikä: naiset 62 vuotta 6 kuukautta,­ miehet 63 vuotta.

Eläkeikä nousee asteittain 65 vuoteen

Virossa miesten eläkeikä on 63 vuotta ja naisten 62,5 vuotta. Eläkeikä nousee 65 ikävuoteen vuoteen 2026 mennessä.

Eteläisen naapurimme eläkkeet ovat vielä suhteellisen pieniä, mutta ne kasvavat kovaa vauhtia. Viimeisen 10 vuoden aikana eläkkeet ovat nousseet keskimäärin seitsemän prosenttia vuodessa. Vuodesta 2000 keskimääräinen eläke on kolminkertaistunut.

Lakisääteinen eläkejärjestelmä koostuu kansaneläkkeestä ja työeläkkeestä, joka jakaantuu edelleen ansaintaeläkkeeseen ja rahastoeläkkeeseen. Ansaintaeläkkeiden rahoitus perustuu jakojärjestelmään. Lisäeläkkeiden merkitys on pieni.

Työnantajat maksavat 20 prosentin eläkemaksua, jolla rahoitetaan ansaintaeläkettä. Vakuutetun henkilökohtaiselle rahastoeläketilille valtio maksaa neljän prosentin ja työntekijät kahden prosentin maksua.

Vanhuuseläkkeen myöntäminen Virossa edellyttää vähintään 15 vuoden vakuutusaikaa. Ansaintaeläkkeen pohjana on tasasuuruinen perusosa, jonka päälle maksetaan työvuosien ja maksettujen maksujen perusteella kertynyttä eläkettä. Perhe-eläke myönnetään tavallisesti vain lapsille. Pientä kansaneläkettä (158 euroa/kk) maksetaan niille, joilla ei ole oikeutta muuhun eläkkeeseen.

Sosiaalivakuutusvirasto hallinnoi kansaneläkkeitä ja ansaintaeläkkeitä. Yksityiset eläkerahastot puolestaan hallinnoivat rahastoeläkkeitä. Kukin yhtiö tarjoaa vähintään kolme eri riskitason rahastoa, joita voi halutessaan vaihtaa kolmesti vuodessa.