Keskieläke 1 588 euroa

kuukaudessa

Suomessa on jo 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa. ­Suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla.

Teksti Antti Karkiainen Tilastot Heidi Nyman

Viereisen sivun karttakuvasta käy ilmi vuoden 2014 maakuntakohtaiset keskieläkkeet.

Suurimmat eläkkeet maksettiin odotetusti Uudellamaalla, jossa asuvat saavat keskimäärin 1 893 euron kuukausieläkkeen. Myös Ahvenanmaalla (1 708 €) maksettiin maan keskitasoa korkeampia eläkkeitä.

Koko maassa keskimääräinen eläke oli viime vuonna 1 588 euroa kuukaudessa. Sen alle jäävät kaikki muut maakunnat, vaikka suurin osa yltää lähelle maan keskitasoa. Keskimäärin pienimmät eläkkeet maksettiin maatalousvaltaisissa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, joista molemmat jäivät alle 1 400 euron.

Kuntatasolla on yksi ylitse muiden: muhkeimmat eläkkeet maksettiin Kauniaisissa, keskimäärin 2 959 euroa kuukaudessa.

Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan tilastotietoihin.

Naisen eläke-euro 78 senttiä

Miehet saavat keskimäärin suurempia eläkkeitä kuin naiset. Miesten eläke vuonna 2014 oli 1 803 euroa kuukaudessa, naisten 1 411 euroa.

Naisten eläke on 78 prosenttia miesten keskieläkkeestä. Kahdessakymmenessä vuodessa naisten eläke-euro on noussut vain viisi senttiä.

Naisten työeläkkeiden matalampaa tasoa selittää sukupuolten väliset erot palkassa ja työuran pituudessa. Joukossa on myös naisia, jotka eivät ole olleet lainkaan työelämässä tai heille kertynyt työeläke on jäänyt pieneksi.

Joka neljäs eläkkeellä

Jo yli neljännes Suomessa asuvista saa jotakin eläkettä: vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, perhe-eläkettä tai osa-aikaeläkettä.

Lakisääteisiä eläkkeitä maksettiin viime vuonna yhteensä noin 27,5 miljardia euroa, joista työeläkkeitä 24,4 miljardia euroa.

Työeläkejärjestelmästä­ ­­­työ­eläkettä sai 1 422 000 henkilöä. Heistä suurin osa oli vanhuuseläkeläisiä. Työkyvyttömyyseläkeläisten joukko (173 000) on vähentynyt kymmenellä tuhannella edellisvuodesta.

Mitä keskieläke kuvaa?

Suomessa asuvien, työeläkettä tai kansaneläkettä saavien keskimääräistä kuukausieläkettä.

Tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.

Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kelan tilastotietoihin vuoden 2014 lopussa.