yrittäjän mittari

Konkari suhtautuu  yritystoiminnan  heilahteluihin eri  tavoin kuin nuori.  Saimaan kalastaja Jari Häkkinen on  oppinut tuntemaan tyynet ja tyrskyt  myös taloudessa.
Konkari suhtautuu yritystoiminnan heilahteluihin eri tavoin kuin nuori. Saimaan kalastaja Jari Häkkinen on oppinut tuntemaan tyynet ja tyrskyt myös taloudessa.

Nuorilla yrittäjillä korkein uupumisriski

Pitkät työpäivät rassaavat nuoria yrittäjiä enemmän kuin konkareita. Kokemus ja verkostot auttavat jaksamaan.

Teksti ja kuva: Anne Iivonen

Työeläkeyhtiö Elon toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan nuorilla yrittäjillä on vanhempia yrittäjiä korkeampi riski uupua.

Yrittäjän uupuminen saattaa johtaa yrityksen lopettamiseen. Vaikka iso osa nuorista yrittäjistä suhtautuu yrityksensä tulevaisuuteen vanhempia valoisammin, joka neljäs alle 36-vuotias yrittäjä on harkinnut yrityksensä lopettamista. He kokevat työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeaksi.

– Monet nuoret yrittäjät kokevat, että heillä ei ole riittävästi vapaa-aikaa työstä palautumiseen. He esimerkiksi lomailevat vähän, tyypillisesti vain yhdestä kymmeneen päivään vuodessa, kertoo työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Annarita Koli työeläkeyhtiö Elosta.

Tutkimukseen vastanneista yrittäjistä uupumisriski on joka viidennellä. Parhaiten työssään jaksavat yli 55-vuotiaat yrittäjät.

Uupumista ei ole helppo tunnistaa. Moni nuori yrittäjä kokee itse työkykynsä varsin hyväksi. Koli neuvoo nuorta yrittäjää arvioimaan kriittisesti ajankäyttöään ja pitämään huolta hyvinvoinnistaan, vaikka ei vielä tuntisikaan palautumisen tarvetta.

– Nuoret yrittäjät kertoivat kaipaavansa eniten tukea liiketoiminnan perusasioihin kuten strategian luomiseen, myyntitaitojen kehittämiseen ja budjetointiin.

Näihin kannattaa hakea rohkeasti apua oman yrityksen ulkopuolelta. Verkostoituminen kokeneempien yrittäjien kanssa voisi olla hyödyllistä.

– Harva yrittäjä kertoo kuitenkaan aktiivisesti hyödyntävänsä verkostoaan pulmatilanteissa. Myös verkostotaitoja voi ja kannattaa opetella, Koli kannustaa.

Digitaalisten uusien sähköisten palveluiden käyttöön yrittäjät kaipaavat tukea. Tutkimuksen mukaan vain noin puolet yrittäjistä hyödyntää työssään sähköisen liiketoiminnan välineitä tai sosiaalista mediaa. 40 prosenttia yrittäjistä suhtautuu digitaalisuuteen varauksella.

Kielteisimmin digitaalisuuteen suhtautuvat ne, joilla on ongelmia omassa jaksamisessaan. Hyvinvoivalla yrittäjällä riittää voimavaroja uusien toimintamallien luomiseen.

– Myönteistä on, että tarve sähköisten liiketoimintojen ja verkkopalvelujen käyttöönottoon on tunnistettu, sillä neljäsosa yrittäjistä toivoi tähän tukea.

Yrittäjämittari-tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä Elon yrittäjäasiakkaille ja siihen vastasi noin 2 300 yrittäjää. n

Hyvät verkostot ratkaisevat

Elon Yrittäjän mittari - kyselytutkimuksen mukaan lähes 40 prosenttia kaikista yrittäjistä jaksaa työssään hyvin.

Reilulla 40 prosentilla työ ja muu elämä ovat puolestaan melko hyvin tai tyydyttävästi tasapainossa.

Yrittäjistä 45 prosenttia arvioi hyvät verkostot ja kumppanit menestyksen kannalta tärkeimmäksi tekijäksi.

Aineisto yhteenvetoineen www.elo.fi.