tiedoksi

Lehtikuva/ Andre Maslennikov
Lehtikuva/ Andre Maslennikov

Tanskassa yksi yhtiö hoitaa eläkkeiden maksuliikenteen

Tanskassa työeläkkeiden ja kansaneläkkeiden maksuliikenteen keskittäminen tuo kymmenien miljoonien eurojen vuosittaiset säästöt. Lakisääteisestä työeläkkeestä vastaava eläkelaitos ATP – ja sen konserniin kuuluva Udbetaling Danmark – säästää vuosittain Tanskan kunnilta 300 miljoona kruunua hoitamalla kansaneläkejärjestelmän etuuksien maksamisen.

Aikaisemmin maksuliikenteen hoitivat kunnat. Kuntien tehtävänä on tuottaa palveluja kansalaisille, ei hoitaa maksuliikennettä.

– Olen hyvin iloinen, että järjestelyllä on onnistuttu tuomaan luvattua tehokkuutta. Se tarkoittaa, että suuri määrä varoja voidaan vapauttaa hallinnosta kansalaisten palveluihin, sosiaaliministeri Manu Sareen kommentoi.

Juutinmaan jättiläisen, ATP-eläkelaitoksen konserniin kuuluva Udbetaling Danmark on maksuliikenteen megatoimija. Se maksaa etuuksia vuosittain 200 miljardia kruunua noin kahdelle miljoonalle tanskalaiselle.

– Otimme tärkeän yhteiskunnallisen tehtävän hoidettavaksemme, koska meillä on monen vuoden kokemus siitä, miten lunastetaan lupaus alhaisista kustannuksista ja korkeasta asiakastyytyväisyydestä, ATP:n konserninjohtaja ja Udbetaling Danmarkin johtaja Lilian Mogensen kertoo.

ATP on Tanskan suurin eläkevakuuttaja ja sijoittaja, jolla on alhaiset kulut ja kovat tuotot. Laitoksen omistavat Tanskan työmarkkinajärjestöt. Yhtiöllä on eläkevarallisuutta 704 miljardia kruunua, noin 95 miljardia euroa.

Yhtiön sijoitukset tuottavat hyvin. Kahden viime vuosikymmenen aikana ATP:n sijoitukset ovat poikineet keskimäärin 9,7 prosentin tuottoa. Viime vuonna tuottoprosentti oli 6,5.

ATP tunnetaan myös alhaisista hallintokuluistaan. Kansainvälisen CEM Benchmarking -vertailun mukaan ATP:n hallintokulut ovat vain kahdeksasosan siitä mitä vastaavissa eläkeyhtiöissä keskimäärin.

Peter Lindström

Mitä on ruotsiksi työuraeläke?

Vakuutus- ja rahoitusalan verk-ko­sanakirjan vuosipäivitys on valmistunut. Sanakirjaan lisättiin uusia sanoja riskienhallinnan, työeläkkeen, sosiaalivakuutuksen ja arvopaperikaupan alueilta.

Esimerkiksi työuraeläke on ruotsiksi arbetslivspension ja englanniksi years-of-service pension.

Verkkosanakirja on finanssialan asiantuntijoille ja kääntäjille tarkoitettu palvelu, josta löytyy kattavasti alan sanasto ja lyhenteet.

Suomi–ruotsi–englanti -sana­kirjan päivitystyöstä vastaavat kääntäjät Juhana Honkanen ja Anu Lampinen (Finanssialan Keskusliitto), Eivor Björklöf (Kansaneläkelaitos), Lena Koski (Eläketurvakeskus), Riitta Salminen (Aktia Pankki Oyj) ja Sirpa Aitosalo.

Maksuttomaan tutustumis­versioon voi pyytää tunnukset kustannus@finva.fi. Aiheesta lisää finva.fi/julkaisut.

Uusille yrittäjille suunnatussa kirjeessä kerrotaan työansioiden vakuuttamisvelvollisuudesta.
Uusille yrittäjille suunnatussa kirjeessä kerrotaan työansioiden vakuuttamisvelvollisuudesta.

Uusille yrittäjille

tiedotekirje eläketurvasta

Toimintansa aloittavat uudet työnantajat ja yrittäjät saavat Eläketurvakeskukselta tiedotekirjeen, jossa kerrotaan työnantajan velvollisuudesta vakuuttaa työntekijänsä tai yrittäjän velvollisuudesta vakuuttaa yritystoimintansa. Kirjeitä lähti viime vuonna lähes 23 000 yrittäjälle ja 8 000 työnantajalle.

Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein. Puutteet tulevat esiin valvonnassa ja ne saadaan korjattua, näin työntekijät ja yrittäjät saavat heille kuuluvan eläketurvansa.

Valvonnassa löytyy kuitenkin puutteita. Ne kohdistuivat viime vuonna 1 900 työnantajaan ja yli 16 500 työntekijää, yhteensä 125 miljoonaa euroa vakuuttamattomia palkkoja. Kehotuksesta 425 työnantajaa otti työeläkevakuutuksen työntekijöilleen.

YEL-vakuuttamisen ongelmat ovat enemmänkin alhaiseksi jääneissä työtuloissa kuin vakuuttamatta jättämisessä.

Työeläkelaitosten riskipuntari uudistuu

Sijoitusriskeistä on nykyään käytettävissä uutta tietoa. Sen vuoksi myös työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevaa sääntelyä tarkennetaan. Näin varaudutaan paremmin sijoitus- ja vakuutustoiminnan tappioihin.

Uudenlaisessa vakavaraisuuslaskennassa otetaan nykyistä tarkemmin huomioon kaikki olennaiset sijoitustoiminnan riskit sekä ­vakuutusriskit.

Vakavaraisuusraja kuvaa sitä vakavaraisuuspääoman määrää, joka eläkelaitoksilla on oltava vakuutus- ja sijoitusriskejä varten. Vakavaraisuusraja on sitä suurempi mitä suurempia riskejä eläkelaitoksen sijoituksiin ­liittyy.

Laissa säädetään riskiluokituksesta, myös sijoitusten odotettu tuotto sekä eri riskitekijöiden välinen riippuvuus huomioidaan. Laskentasäännöt on selkeästi määritelty sekä eläkelaitoksen että valvojan näkökulmasta.

Uudistuneet vakavaraisuussäännökset tulevat voimaan 2017. Edelliset uudistukset tehtiin vuosina 2011 ja 2013.

Uudet säännökset koskevat työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkesäätiöitä, eläkekassoja, Merimieseläkekassaa ja osin Maatalousyrittäjien eläkelaitosta.

Uuden vakavaraisuusmallin vaikutukset yksittäisen eläkelaitosten sijoitustoimintaan arvioidaan keskimäärin vähäisiksi. Koska eläkelaitosten vakavaraisuustilanne on yleisesti hyvä, ehdotetun mallin käyttöönoton ei arvioida aiheuttavan suuria välittömiä muutoksia eläkelaitosten sijoitussalkkuihin.

Tekemättömän työn hintalappu 24 miljardia

Sairauspoissaolojen, sairaana työskentelyn, työkyvyttömyyseläkkeiden ja terveydenhuollon kustannukset aiheuttavat vuodessa noin 24 miljardin euron menetyksen, selviää STM:n työsuojeluosastolla tehdyssä selvityksessä.

Kyse on sekä yhteiskunnallisesta että yksilöllisestä talousongelmasta. Sairauspoissaolojen osuus tekemättömästä työstä on 3,4 miljardia euroa. Työkyvyttömyyseläkkeiden vuoksi menetetään kahdeksan miljardin euron työt.

nimitykset

Eläketurvakeskus

Terveystieteiden maisteri Tiina Palotie-Heino on nimitetty 1.3 alkaen tilastopäälliköksi suunnit- teluosastolle. Palotie-Heino siirtyy tehtävään yksikön päälli- kön tehtävästä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Ilmarinen

Simo Mattinen on nimitetty ­turvallisuuspäälliköksi. Hänen ­vastuulleen kuuluvat muun muassa Ilmarisen yritysturvallisuusasiat ja niiden koordinointi.

Keva

­VTM Jouni Kempas on valittu Kevan viestintäpäälliköksi 1.5. alkaen. Hän vastaa Kevan vies- tintäkokonaisuudesta. Hän siirtyy Kevaan RAY:stä.

Oikeustieteen lisensiaatti, KTM Markus Mankin on valittu Kevan Compliance Officeriksi 7.4. alkaen. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa KT Kuntatyön- antajissa ja Ilmarisessa.

172,5 MRD.

Työeläkevakuuttajien sijoitusvarallisuus oli viime vuoden lopussa yhteensä lähes 173 miljardia euroa.

Varat on rahastoitu työeläkkeiden maksua varten ja ne sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti.