Julkaisija

Eläketurvakeskus

www.etk.fi

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Kati Kalliomäki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Johanna Ahonen (Varma)

Kimmo Karppinen (Merimieseläkekassa)

Tuulikki Lepomäki-Lahtinen (Elo)

Mari Rehn-Kiukkonen (Eläketurvakeskus)

Mikko Sankala (Eläketurvakeskus)

Maija Träskelin (Keva)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Hanna Hiidenpalo, Jari Kannisto, Antti Karkiainen, Kimmo Kontio, Lena Koski, Peter Lindström, Jouko Ollikainen, Topias Pyykkönen, Susanna Kekkonen, Ville-Pekka Sorsa, Tommi Uschanov,

Mika Vidlund, Niko Väänänen ja Kai Widell.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

Ulkoasu ja sivunvalmistus

Cilla Lehtonen Aste Helsinki Oy

paino

PunaMusta Oy

paperi UPMFine 100 g/m2

50. vuosikerta

ISSN-L 0564-5808

Helsinki 2015

Työeläke ilmestyy viisi kertaa vuodessa, seuraava lehti ilmestyy kesäkuussa.

No

aineistot

lehti ilmestyy

3

pe 8.5.

ma 8.6.

4

pe 4.9.

ma 5.10

5

pe 30.10.

ma 30.11.

Kannen kuva:

Kai Widell