kokemuksen ääntä

Yksinkertainen on  kaunista. Rönsyilevää kieltä ja varsinkin  työeläkealan slangia  Varman palvelupäällikkö Leena Walldén välttää asiakasviestinnässä.
Yksinkertainen on kaunista. Rönsyilevää kieltä ja varsinkin työeläkealan slangia Varman palvelupäällikkö Leena Walldén välttää asiakasviestinnässä.

ELÄKESLANGI ei taivu someen

Työn tarkoitus on palvelupäällikkö Leena Walldénille päivän selvää. Työeläkeyhtiö Varman verkkopalvelun asiakkaille hän kirjoittaa vaikeaselkoiset eläkeasiat ihmisten kielellä, yksinkertaisesti.

Teksti: Anne Iivonen Kuvat: Susanna Kekkonen

Työssään Leena Walldén tuottaa sisältöjä työeläke-eduista ja työeläkevakuuttamisen perusteista sekä vastaa myös yleisöltä tuleviin kysymyksiin.

– Ihmisiä kiinnostavat omat rahat. Yksinkertaisesti se, minkä verran eläkettä on tehdystä työstä kertynyt.

– Kerran eteen sattui erään kymen- laaksolaisrouvan ihmettely, mitä tarkoittaa julkisen alan vähennys. Terminologiaa hämmästeli sikäläinen paikallislehden toimittajakin. Vastasin niin, että pihtiputaan mummokin sen ymmärtää. Lopulta toimitus kiitti siitä,­ ­että eläkkeistä puhutaan meillä ihmisten kielellä.

Henkilöasiakkaiden verkkopalveluiden sisällöntuottajana hän ei tee enää suoraa neuvonnan asiakastyötä. Mutta…

– Muun muassa verkon keskusteluja seuraa­malla olen kyllä hyvin tietoinen siitä, mitkä etuus-asiat ­asiakkaita kiinnostavat.

Asiakkaat kohdataan verkossa

Rönsyilevää kieltä ja työeläkealan omaa slangia Walldén välttää asiakasviestinnässä. Käyttäjän ulottuvilla ajasta ja paikasta riippumattomat uudet viestintäkanavat ja sosiaalinen media ovat tulleet osaksi arkista asiakaspalvelua ja neuvontakulttuuria.

– Entistä selkeämpään ja lyhyempään ilmaisuun on pyrittävä. Verkossa on pystyttävä ilmaisemaan asiat kompaktisti ja havainnollisesti. Mutta sanavalinnoissa en saa vaikuttaa kuitenkaan tylyltä, hän sanoo.

Twitterissä hän on huomannut, että uudenlainen kirjoittamisen tapa lisää ih- misten kiinnostusta eläke­-aiheisiin.

– Twitter sopii minulle. Jonkin­ verran olen tuonut eläkeasioita ja työhyvinvoin- titeemaa esille sen ­avulla. Sosiaalisen median hyötynä on se, että verkostot laajenevat omaa näköpiiriä laajemmalle ja tällä tavoin keskustelu monipuolistuu.

Walldén kertoo, että Varmassa katsotaan asioita yhä enemmän siltä kantilta, että ihmiset haluavat käyttää verkkopalveluja ajasta ja paikasta riippumattomasti. Yhtiö uudisti verkkopalvelunsa tänä keväänä eri päätelaitteisiin muuntuvaksi, responsiiviseksi.

– Nykyisin ajatellaan mobiili edellä. Kasvava osa työtehtävistämme on sellaisia, että voimme suoriutua niistä paikasta riippumattomasti. Työskentelen kolmena päivänä viikossa etänä, hän sanoo.

Ote muutti ajattelua

Työuransa ajalta suurimpana muutoksena hän pitää eläkeuudistusta vuonna 2005. Silloin perusta eläkekertymille rakentui täysin uusiksi. Työstä karttuu eläkettä koko työuran ajalta yhtä lailla lyhyestä kuin pitkästä työsuhteesta.

Viime eläkeuudistuksessa lanseerattu ­työeläkeote toi oman työeläkeyhtiön lähemmäksi ihmisten tietoisuutta.

Tulevassa 2017 työeläkeuudistuksessa järjestelmä yhdenmukaistuu entisestään.

– Uudistukset teettävät meille ­aina töitä, se on nähty, hän sanoo.

Walldén uskoo, että eläkeuudistuksen viestinnälliset vaikeudet etuuksista tai eläkeiän muuttumisen kertomiseksi eivät ole niin suuria kuin tietojärjestelmiin kohdistuvat aikapaineet.

Hän veikkaa, että uudistuksen seurauksena ihmiset havahtuvat hakemaan vastauksia eläkekysymyksiinsä.

– Kun uudet ikärajat astuvat voimaan, moni ­haluaa tarkistaa, miten töissä jatkaminen vaikuttaa kuukusieläkkeeseen, hän sanoo.

Walldén mainitsee olevansa lähivuosina itse kohderyhmää, jonka mielessä eläkeasiat ­alkavat pyöriä.

– Tässäkin mielessä tunnistan hyvin, ketä varten tätä työtä teemme.

Työura alkoi Valtiokonttorissa

Nykyistä digitalisoitumiskehitystä vasten Leena Walldénin työuran alkuajat vaikuttavat satuilulta, dinosaurusten aikakauden tarinoilta.

– Kesätyö toi minut Valtiokonttoriin 1978. Oli sekin aikaa! Muistan valtavien kortistojen plaraamisen. A:sta aloitettiin ja sitä rataa. Ensimmäinen kesä hujahti enimmäkseen peltisten arkistokaappien täyttämän huoneen uumenissa, Walldén muistelee.

– Uusien eläkkeensaajien ensimmäiset eläke-erät eivät 70-luvulla menneet suoraan tilille, vaan pankkien tilisiirtokortit ja postin ottokortit kirjoitettiin koneella.

– Valtiokonttorissa huippuhetket koin, kun sain paukuttaa aamun lähtevien maksujen listat huoneenkokoisella kirjanpitokoneella.

Ei mikään uraohjus

Hillitty ja juurevasti jalat maassa seisova Walldén on työeläke-etuuksien tuntija.

– En todellakaan ole uraohjus enkä ole miettinyt työtäni nousujohteisesti. Kaikenlaiset tehtävät voivat ovat kiinnostavia. Ydintontillani palvelen Varmassa vakuutettuja palkansaajia ja yrittäjiä.

Elämänohjeenaan Wallden pitää sitä, että se mitä tekee, on tärkeätä kokea mielekkääksi.

– Perhe, mies ja koti. Siinä ne tärkeimmät asiat elämässäni. Jos tätä kolmiyhteyttä laajentaa, niin luonto ja puutarha kotitalon ympärillä ovat myös tärkeiden joukossa.

kuka?

Leena Walldén

Ikä: 56-vuotias.

Koulutus: Ylioppilasmerkonomi, viestintäopintoja kansanopistossa, YVTS, PD-tutkinto.

Työ: Palvelupäällikkö, työskentelee Varman henkilöasiakkaiden verkkopalveluiden sisällöntuottajana. Työeläkeyhtiö Varman palveluksessa vuodesta 1987 (silloinen Eläke-Varma). Työskennellyt työeläkealalla vuodesta 1978.

Perhe: Aviomies ja miehen lapset. Huolehtii myös iäkkäästä äidistään omaishoitajana.

Harrastukset: Puutarhanhoito, sienestys.

Twitter: @LeenaWallden