Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin www.etk.fi/julkaisut

Miten hyvin eläkeasiat ja vuoden 2017 eläkeuudistus tunnetaan?

Kyselytutkimus ­eläketurvaan liittyvistä näkemyksistä.

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten eläkeasioiden tuntemista sekä oman kokemuksen että yksityiskohtaisen eläkejärjestelmän ominaisuuksien tietämisen näkökulmista. Lisäksi selvitetään vuoden 2017 eläkeuudistuksen tuntemista ja käsityksiä varhennusvähennyksen ja lykkäyskorotuksen kannustavuudesta.

Tekijät: Sanna Tenhunen, Ilari Ilmakunnas, Susan Kuivalainen, Jyri Liukko, Jaakko Mustonen ja Liisa-Maria Palomäki

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2020

Eläkkeet ja sukupuolten tasa-arvo – miesten ja naisten eläke-ero eri ikäluokkien esimerkkitapauksilla


Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkkita­pausten avulla vuonna 1955, 1965, 1975, 1985 ja 1995 syntyneiden miesten ja naisten eläkkeitä ja eläke-eron taustalla olevia tekijöitä. Lapsenhoitoaikojen vaikutusta sukupuolten eläke-eroon kuvataan laskemalla esimerkkitapauksille eri pituisia lapsenhoitoaikoja.

Tekijä: Suvi Ritola

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2020

Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa


Käsikirjassa esitellään työeläkejärjestelmän keskeisten periaatteiden, kuten osittaisen rahastoinnin ja hajautetun toimeenpanon vaikutukset vakuutustekniikkaan. Samalla käydään läpi laskuperusteet ja vakavaraisuussäännöstö sekä näiden tausta.

Tekijä: Marko Lehtovirta

Sarja: Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2020

Muuttuva ­vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2019


Raportissa seurataan vanhuuseläkkeen alaikärajan muutosta ja sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työnteon lopettamiseen.

Tekijä: Jari Kannisto

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 11/2020

MUUALLA JULKAISTUA:

Lue faktaa ja tilaa uutiskirjeemme! www.etk.fi/uutiskirje