Hajautus kaventunut työeläkealalla

Työeläkealalla useat toimijat ovat fuusioituneet ja isojen yhtiöiden rooli on kasvanut. Hajautus on yhä keskeinen elementti työeläkejärjestelmässä.

teksti Anne Iivonen | tilastodata jaakko aho

Isojen toimijoiden rooli on kasvanut työeläkealalla. Valtaosa vakuutusmaksutulosta menee neljään työeläkeyhtiöön ja vajaa kolmannes julkiselle puolelle, lähinnä Kevaan. Pienille toimijoille eli kassoille ja säätiöille johtavat yhä ohuemmat norot maksuvirrasta.

Työeläkejärjestelmässä on tällä haavaa 29 toimijaa, mutta vuoden vaihtuessa Maataloustuottajain eläkesäätiö sulautuu Varmaan ja toimijoita on jälleen yksi vähemmän. Julkisen ja yksityisen sektorin yhdistymistä pidetään todennäköisenä. Silloin pelikentälle ilmestyisi yksi uusi yhtiö.

Nykyisiä yksityisalojen työeläkeyhtiötä ovat Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas. Näistä pienin Veritas on vakuutusosakeyhtiö ja kolme suurinta keskinäisiä vakuutusyh­tiöitä. Keskinäisen vakuutusyhtiön omistavat yhdessä vakuutuksenottajat eli työnantajat ja vakuutetut eli työntekijät.

Vielä vuonna 2007, kun ala yhdenmukaistui ja tuli uusi työntekijän eläkelaki (TyEL), työeläkevakuuttajia oli kaikkiaan 51. Noista ajoista toimialalta on hävinnyt likimain puolet toimijoista ja samanaikaisesti työeläkevarojen markkina-arvo on kaksinkertaistunut.

Yhdistymisiä perustellaan etenkin palvelutarjonnalla ja kustannussäästöillä. Mitä pienemmällä toimintakuluilla pärjää, sitä parempia asiakashyvityksiä yhtiö voi jakaa asiakkailleen.

Finanssikriisin jälkeen vuonna 2009 kuuden eläkesäätiön vakuutuskanta siirtyi työeläkeyhtiöihin. Yhtiöistäkin sen ­jälkeen ovat lakanneet Eläke-Tapiola ja Eläke-Fennia vuoden 2014 fuusiossa, kun ne yksissä tuumin synnyttivät Elon. Viime vuonna Etera yhdistyi Ilmariseen ja tämän vuoden alussa Pensions-Alandia Veritakseen.

Keskittyminen ei ole uusi ilmiö. Se on ollut jatkuvaa hajautetun työeläkejärjestelmän alkuajoilta tähän päivään asti. Alkutarpeeseen perustettiin kasapäin kassoja ja säätiöitä. Kolme vuotta eläkelakien säätämisen jälkeen vuonna 1964 työeläkejärjestelmässä oli enimmillään yhteensä 188 toimijaa. Kassojen ja säätiöiden lukumäärä on noista ajoista vähentynyt jyrkästi.

Työeläketurva perustuu ansioihin ja sen saa maksamalla vakuutusmaksua palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja pidättää maksun palkasta ja tilittää sen eteenpäin työeläkevakuutustoimintaa harjoittavalle eläkeyhtiölle, -kassalle tai -laitokselle.

Työnantaja maksaa noin kaksi kolmasosaa ja työntekijä noin yhden kolmasosan eläkelaissa määrätystä työeläkevakuutusmaksusta, mikä yksityisaloilla on kokonaisuudessaan keskimäärin 24,4 prosenttia palkkasummasta. Yrittäjät maksavat työeläketurvansa kokonaan itse.

Etuudensaajan näkökulmasta ei ole merkitystä, missä laitoksesta vakuutus on otettu. Kaikki vakuutuskaudet kootaan yhteen ja etuudensaaja saa niistä tiedon kootusti ajantasaiselle työeläkeotteelleen.

Alalla 28 toimijaa

Työeläkevakuutus on keskeisin osa sosiaalivakuuttamista. Työeläkejärjestelmässä tätä laissa määrättyä tehtävää hoitavat 28 toimijaa, joita ovat

työeläkevakuutusyhtiöt (4)

eläkekassat (6)

eläkesäätiöt (12)

Merimieseläkekassa MEK (1)

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela (1)

julkisen alan eläkelaitokset (4), joista Keva merkittävin.