Julkaisija

Eläketurvakeskus, Etk.fi

DIGILEHTI

Työeläkelehti.fi

UUTISKIRJE

Tilaa Työeläke-lehden uutiskirje

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Tuovi Rautjoki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Kristiina Halonen (Ilmarinen)

Marjukka Hietaniemi (Eläketurvakeskus)

Kalervo Koistinen (Porasto)

Sonja Lilius (Mela)

Merja Paananen (Keva)

Markus Palomurto (Eläketurvakeskus)

Marjo Skoglund (Elo)

Kari Vatanen (Varma)

Christel Wedenberg (Veritas)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Antti Karkiainen, Jaakko Kiander, Maija Kinni-Eloranta, Kimmo Kontio, Lena Koski,Johanna Louhimies, Vesa Laitinen, Riitta Lehtimäki, Kari Lindstedt, Tuija Nopola, Jouko Ollikainen, Olli-Pekka Orpo, Merja Raunis, Matti Remes, Juho Saari ja Nelli Westerholm.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

TAITTO

Aste Helsinki Oy/Markku Laitinen

paino

Hansaprint Oy

paperi LumiPress Silk 130 g/m2

54. vuosikerta

ISSN 0564-5808 (painettu)

ISSN 1799-5221 (verkkojulkaisu)

Helsinki 2019

Työeläke ilmestyy viidesti vuodessa.

Vuoden 2020 ilmestymisaikataulu:

No

aineistot

lehti ilmestyy

1

pe 17.1.

ma 17.2.

2

pe 6.3.

ma 6.4.

3

pe 1.5.

ma 1.6.

4

pe 28.8.

ma 28.9.

5

pe 30.10.

ma 30.11.