Pallo

hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät

Kari Lindstedt

Tietoasiantuntija

ALANKOMAAT

Rahastot kärsivät EKP:n korkopolitiikasta

Hollannin parlamentti lähetti syyskuussa Euroopan keskuspankille kirjeen, jossa se kritisoi voimakkaasti EKP:n rahapolitiikkaa.

Keskuspankki pudotti talletuskorkonsa -0,5 prosenttiin -0,4 prosentista. Liikepankkien ei kuitenkaan tarvitse maksaa negatiivista talletuskorkoa tietyissä tapauksissa. Eläkerahastot puolestaan jätettiin korkohelpotusten ulkopuolelle.

Eläkerahastojen odotettu korkotuotto putoaa alhaisen korkotason myötä. Hollannin täysin rahastoiduissa työeläkkeissä eläkevastuut lasketaan markkinakoron perusteella, mikä pakottaa yhtiöt leikkaamaan eläkemenoja.

Esimerkiksi julkisen sektorin eläkerahasto ABP joutuu ennusteiden mukaan leikkaamaan eläkkeitä ensi vuonna alhaisen korkotason vuoksi.

Reuters 11.9.

RANSKA

Järjestelmien yhdistäminen vastatuulessa

Presidentti Emmanuel Macronin suunnitelma yhdistää maan 42 eri eläkejärjestelmää yhdeksi yhteiseksi eläkejärjestelmäksi aiheuttaa Ranskassa paheksuntaa.

Näyttävimmin muutosta ovat vastustaneet Pariisin oopperan laulajat ja tanssijat, Pariisin liikennelaitoksen RATP:n metrotyöntekijät sekä Ranskan rautateiden SNCF:n työntekijät, jotka nauttivat nyt hyvistä eläke-eduista. Laaja metrotyöntekijöiden lakko lamautti liikenteen koko Pariisin alueella syyskuussa.

Uudistusta on perusteltu oikeudenmukaisuudella ja sillä, että työpaikkaa olisi helpompi vaihtaa ilman pelkoa etujen menetyksestä.

Hanke saattaa olla Macronin presidenttikauden haasteellisin hanke, josta hänet muistetaan, jos uudistus onnistuu.

Financial Times 6.10.

SVEITSI

Eläkesijoittaminen tekee asumisesta kallista

Eläkerahastot etsivät Sveitsissä uusia sijoituskohteita, koska korot ovat matalalla. Eläkerahastot sijoittavat yhä useammin asuntoihin, jotka ovat tuottavia ja turvallisia sijoituskohteita.

Rahastojen sijoitustoiminta on kuitenkin tehnyt asumisesta etenkin nuorten kohdalla kalliimpaa. Laki suosii Sveitsissä pitkiä vuokrasopimuksia ja uudet vuokrasopimukset ovat selvästi vanhoja sopimuksia kalliimpia.

Sijoitusasunnoiksi rakennetaan isoja ja kalliita asuntoja kaukana keskustoista, mikä ei vastaa varsinkaan nuorten kysyntään.

Vuokralaisten liitto onkin lanseerannut aloitteen, joka velvoittaisi valtion tuottamaan enemmän julkisrahoitteisia ja kohtuuhintaisia asuntoja. Aloite tulee kansanäänestykseen helmikuussa 2020.

Swissinfo.ch 25.10.

RUOTSI

Eläkeikä nousee vuoden alusta

Parlamentti päätti lokakuussa nostaa työeläkkeen alinta vanhuuseläkeikää vuoden 2020 alusta alkaen vaiheittain.

Uuden lainsäädännön mukaan vuonna 1959 ja 1960 syntyneet voivat jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 62-vuotiaana, kun 1958 syntyneillä ikäraja on 61 vuotta.

Vuosina 1961 ja 1962 syntyneiden alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta.

Eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen vuodesta 2026 lähtien ja 1963 ja sen jälkeen syntyneiden ikäraja 64 vuotta.

Eroamisikä nousee heti vuoden 2020 alussa 67 vuodesta 68 vuoteen ja edelleen 69 vuoteen vuonna 2023.

Eläkeiän nostoprosessi on ollut pitkä, sillä se alkoi jo vuonna 2011 selvitysmiehen asettamisella.

Pensionsmyndigheten 17.10.

maaesittely

Etelä-Korea

Väkiluku: 51 miljoonaa

Elinajan odote: 85,6 vuotta (naiset), 79,5 (miehet)

Eläkeikä: 61 vuotta.

Vakuutettujen keskiansiot vaikuttavat eläkkeeseen

Etelä-Koreassa on yleinen ansioihin perustuva kansallinen eläkejärjestelmä työntekijöille ja yrittäjille. Niille, joilla ei ole mahdollisuutta työeläkkeeseen, on vuodesta 2007 lähtien voitu myöntää tuloharkintaista vähimmäiseläkettä.

Lakisääteisen eläkejärjestelmän lisäksi maassa on voimakkaasti kasvava lisäeläkejärjestelmä, joka on pakollinen, jos työnantajalla ei ole erorahajärjestelmää. Parhaillaan keskustellaan lakisääteistä eläkettä täydentävän lisäeläkejärjestelmän uudistamista ja kattavuuden laajentamista.

Eläkeikä on tällä hetkellä 61 vuotta, mutta se nousee asteittain 65 vuoteen 2034 mennessä. Etelä-Koreassa väestö ikääntyy ja syntyvyys on alhainen. Vuonna 2018 maan kokonaishedelmällisyysluku tippui alle yhden.

Kansallisen eläkkeen rahoittavat työntekijät ja työnantajat puoliksi, kumpikin 4,5 prosenttia palkasta. Yrittäjät ja vapaaehtoisesti vakuutetut maksavat 9 prosenttia tuloista.

Kansallinen työeläkejärjestelmä tarjoaa vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeen. Vanhuuseläke jakautuu edelleen useaan eri alalajiin.

Vanhuuseläkkeen määrään vaikuttavat vakuutusaika, omat keskimääräiset ja kaikkien vakuutettujen keskimääräiset ansiot sekä eläkkeen alkamisikä. Kaikkien vakuutettujen ansioiden keskiarvon käyttö eläkkeen yhtenä määräytymistekijänä tasaa eläkkeitä.

Kansainvälisessä eläkejärjestelmien vertailussa (Mercer) Korea sijoittuu alimpaan D-luokkaan. Isoimpana ongelma on pienten eläkkeiden riittävyys.

Etelä-Koreassa eläkeasioita hoitaa The National Pension Service.

ROMANIA

Eläkkeisiin merkittäviä korotuksia

Romaniassa vietiin täytäntöön syyskuussa ensimmäinen osa eläkkeiden korotusten sarjasta, joka lopulta nostaa laki­sääteisiä eläkkeitä merkittävästi.

Uusi laki nostaa vaiheittain niin sanottujen eläkepisteiden arvoa, mikä vaikuttaa eläkkeen määrään.

Eläkepisteiden arvo nousi syyskuussa 15 prosenttia ja vuonna 2021 se nousee noin 70 prosenttia alkuperäiseen arvoon nähden.

Eläkkeen määräytymiseen vaikuttavat myös vakuutetun keskimääräinen palkka ja vakuutusvuodet.

Lisäksi vuonna 2021 vähintään kolme lasta synnyttäneille naisille tulee oikeus siirtyä eläkkeelle kuusi vuotta ennen eläkeikää. Jokainen lisälapsi laskee eläkeikää edelleen yhdellä vuodella.

SSA International Update 9/2019