MERCER

Lähemmin Mercer-vertailusta on kerrottu (21.10.) Etk.fi-palvelun uutisessa: Suomi edelleen kansainvälisen eläkevertailun kärkipäässä.

Näistä syistä Suomi on maailman

luotettavin eläkejärjestelmä

Suomi valittiin jo kuudetta kertaa maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi eläkejärjestelmäksi kansainvälisessä Mercer Global Pension Index -vertailussa.

Teksti: Antti Karkiainen KUVA: STT LEHTIKUVA

Suomen eläkejärjestelmä sijoittui neljänneksi Mercer Global Index -vertailussa, johon osallistui 37 maata.

Erityisen hyvin pärjäsimme eläkejärjestelmän luotettavuus -osiossa, jonka 13:sta pääindikaattorista saimme 11 kiitettävää arvosanaa. Kouluarvosanana ilmaisten saimme luotettavuudesta keskiarvoksi 9,2.

Alla Suomen valtit tiivistettynä viiteen pointtiin.

 Läpinäkyvä

Suomen eläkejärjestelmä on läpinäkyvä. Tietoa eläketurvasta on avoimesti saatavilla ja oman eläkekertymän voi tarkistaa milloin vaan työeläkeotteelta.

Eläkelaitosten vuosikertomukset ovat avoimia ja sisältävät tietoa eläkesijoitusten allokaatioista.

Lisäksi eläkejärjestelmän valvonta on lakisääteistä, aktiivista ja riskiperusteista.

 Hyvin hallinnoitu

Eläketoimijoiden hallitukset noudattavat hyvälle hallinnolle asetettuja vaatimuksia. Hallituksilla on vastuu varojen sijoittamista koskevasta suunnitelmasta ja riskienhallintasuunnitelmasta.

Lisäksi on olemassa säännökset, joilla varmistetaan päätöksenteon riippumattomuus esimerkiksi eturistiriitatilanteessa. Myös työnantaja ja -tekijäpuolen yhtäläinen hallitusedustus on eduksi.

 Yhteisvastuullinen

Suomalaisen eläketurvan yhteisvastuuperiaate on omaa luokkaansa. Jos eläkeyhtiö, -säätiö tai -kassa ajautuu konkurssiin, muut toimijat kantavat tappiot ja pitävät huolen, että ihmiset saavat eläkkeensä.

Tämä ei ole itsestäänselvyys maailmalla: esimerkiksi kärkimaissa Hollannissa ja Tanskassa ei ole vastaavaa turvaa.

 Vakaa

Mercer hyödyntää Maailmanpankin Worldwide Governance Indicators (WGI) -mittaristoa.

Sen mukaan esimeriksi suomalainen ja sveitsiläinen yhteiskunta saavat erinomaiset pisteet oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta, korruption hallinnasta, terrorismin vähäisyydestä ja hallituksen tehokkuudesta.

 Varoiltaan keskitetty

Mercer arvioi järjestelmän kustannustasoa mittaamalla eläkevarojen keskittymistä.

Eläketurva on sitä kustannustehokkaampaa mitä suurempi osuus eläkevaroista on keskittynyt kymmenelle suurimmalle toimijalle.

Suomi peittoaa tässä esimerkiksi Australian ja Hollannin, missä eläkevarat jakautuvat lukuisille toimijoille.