Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin www.etk.fi/julkaisut

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke

Julkaisussa tarkastellaan uusien eläkelajien alkua ja kehitystä ajalla 1.2.2017–31.7.2018. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen osalta kuvataan eläkkeen yleisyyttä, hakemusmääriä ja eläkkeensaajia sekä heidän työntekoaan eläkkeen ensimmäisen puolentoista vuoden aikana. Työuraeläkkeestä esitetään keskeisimmät tiedot ensimmäisen puolen vuoden ajalta.

Tekijä: Jari Kannisto

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2018

Suomen työeläkevakuutetut 2017

Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68- vuotiaista henkilöistä. Tiedot esitetään jao­teltuina yksityiseen ja julkiseen sektoriin sekä työeläkelakeihin.

Sarja: Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2018

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2017

Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Sarja: Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2018

Pension Indicators 2018

Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta kehityksestä ja tulevan kehityksen arvioidusta ­kulusta.

Sarja: Finnish Centre for Pensions, Reports 04/2018

Arbetspensions- rehabilitering år 2017

Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkekuntoutuksen kehitystä vuodesta 2005 lähtien, pääpaino on vuodessa 2017. Julkaisussa on tietoa kuntoutushakemuksista, annetuista päätöksistä, valitusoikeudesta, kuntoutujista, kuntoutuskustannuksista sekä päättyneistä kuntoutusohjelmista.

Tekijä: Leena Saarnio

Sarja: Statistik från pensionsskyddscentralen 08/2018

MUUALLA JULKAISTUA

Length of working life and pension income: empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland

Artikkelissa tutkitaan sukupuolten ja sosio­ekonomistien ryhmien eroja työuran pituudessa ja eläkkeen suuruudessa sekä näissä ilmeneviä yhteyksiä. Tutkimuksessa tarkastellaan vuonna 2011 vanhuuseläkkeelle siirtyneitä ja se perustuu ETK:n rekisteritietoihin.

Tekijät: Susan Kuivalainen, Satu Nivalainen, Noora Järnefelt ja Kati Kuitto

Julkaisu: Journal of Pension Economics and Finance. 2018. Vol. 17(4): 1–21.

Lue faktaa ja tilaa uutiskirjeemme! www.etk.fi/uutiskirje