Osastopäällikkö Matti Ruotanen uskoo, että työntekijän rooli ansio­tietojen oikeellisuuden seurannassa kasvaa tulorekisterin myötä.
Osastopäällikkö Matti Ruotanen uskoo, että työntekijän rooli ansio­tietojen oikeellisuuden seurannassa kasvaa tulorekisterin myötä.

Tulorekisteri muovaa

vakuuttamisen valvontaa

Vuodenvaihteessa käyttöön otettava tulorekisteri muuttaa myös eläkevakuuttamisen valvontaa.

teksti Sirkku Aalto | kuva Karoliina Paatos

Työeläkevakuuttamisen kokonaan tai osittain hoitamatta jättäviä työnantajia seulotaan nykyisin valtavasta määrästä eläkevakuutus- ja verotustietoja.

– Ensi vuodesta alkaen selvitykset kohdistuvat tulorekisterin yksittäisiin palkka­ilmoituksiin, ja selvittelytyö on vääjäämättä hidasta ainakin ensi alkuun, ennakoi Eläketurvakeskuksen vakuuttamisen valvonnan osastopäällikkö Matti Ruotanen.

Viime vuonna valvonnan haaviin jäi 120 miljoonaa euroa maksettuja palkkoja, joista työnantajat eivät olleet maksaneet eläke­vakuutusmaksuja. Arvion mukaan tulorekisterin aikana valvonnassa ei päästä samoihin euromääriin kuin aiemmin.

Tulorekisterin alkuvaiheessa valvonnan tavoitteena on varmistaa eläkelaitosten kanssa, että työnantajat vakuuttavat ansiot oikein eivätkä laiminlyönnit lisäänny.

Nykyisin massavalvotuista työnantajista vain pieni osa jättää työeläkevakuutusmaksut kokonaan tai osin hoitamatta. Viime vuonna massavalvonnan kohteena oli noin 150 000 työnantajaa, joista valvonnan selvittämiä virheitä eläkevakuuttamisessa oli noin 2 270 työnantajalla.

Virheiden ja laiminlyöntien määrän Ruotanen uskoo vähenevän, kun ansiotiedot ilmoitetaan tulorekisterissä vain yhteen paikkaan ja ne ovat nykyistä ajantasaisempia.

– Aika näyttää, missä määrin näin tapahtuu. TyEL-maksu on euromäärältään merkittävä velvoite, joten kyllä TyEL-vakuuttamiseen kohdistuu jatkossakin laiminlyöntiriski. On selvää, että meillä pitää olla riittävä valmius tarttua laiminlyönteihin, hän sanoo.

Yhteistyötä muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon ja Harmaan talouden selvitysyksikön, kanssa lisätään. Paljon ulkomaista työvoimaa työllistävien suurtyömaiden tapaisten riskikohteiden eläkevakuuttamisen valvontaa aiotaan tehostaa esimerkiksi robotiikkaa hyödyntämällä.

Työntekijän rooli ansiotietojen paikkansapitävyyden seurannassa kasvaa tulo­rekisterin myötä. Ruotanen uskoo, että­ työntekijöiltä tulevien selvityspyyntöjen määrä kasvaa.

– Pyyntöjen avulla laiminlyönnit ansio­tietojen ja eläkepalkan ilmoittamisessa voidaan havaita ja toivottavasti katkaistakin pian, Ruotanen sanoo.

Tulorekisteriin ilmoitetun vakuuttamistiedon oikeellisuuden valvontaa kehitetään massamuotoisempaan suuntaan, kun tulorekisteristä ja siihen liittyvästä valvonnasta on saatu ensikokemukset.

Tulorekisteri

Tulorekisteri on Verohallinnon yllä­pitämä sähköinen tietokanta ansio-, eläke- ja etuustiedoille.

Työnantajien on ilmoitettava tulo­rekisteriin ansiotiedot vuoden 2019 alusta, kun ne pitää nykyisin ilmoittaa monelle taholle erilaisissa teknisissä muodoissa ja aikatauluissa.

Tiedot ansioista on ilmoitettava t­ulorekisteriin pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksu­päivästä.

Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan ­tulorekisteriin vuodesta 2020 alkaen.

"TyEL-vakuuttamiseen kohdistuu jatkossakin laiminlyöntiriski."

Matti Ruotanen, osastopäällikkö