Tiedoksi

Palstan toimittanut Sirkku Aalto

Pitkäaikainen raskas työ kasvattaa työkyvyttömyyseläkkeen riskiä

Pitkäaikainen altistuminen ruumiillisesti­ raskaalle työlle voi jopa kolminkertaistaa riskin tuki- ja liikuntaelinsairauteen perustuvaan työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vähäinenkin altistus esimerkiksi raskaiden asioiden nostamiselle ja kantamiselle kasvattaa eläke­riskiä, kun altistuminen kestää pitkään.

Tiedot ilmenevät osana Helsinki Health Study -hanketta tehdystä tutkimuksesta. Se perustuu Helsingin kaupungin työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista selvittäneeseen kyselyaineistoon vuosilta 2000–2002 sekä rekisteritietoihin kaupungin työntekijöistä vuosilta 1996–2015.

Lopulliseen tutkimusjoukkoon valikoitui noin 18 900 työntekijää, jotka olivat olleet työsuhteessa kaupunkiin 8–10 vuotta ennen vuosien 2006–2015 seuranta-aikaa.

Seuranta-aikana 530 henkilöä eli kolme prosenttia jäi työkyvyttömyyseläkkeelle tuki- ja liikuntaelinsyistä. Fyysisesti raskaalle työlle eniten altistuneiden riski eläkkeeseen oli suurempi kuin niiden, jotka olivat altistuneet sille vähiten.

Fyysisesti raskas työ lisäsi myös ennenaikaisen kuoleman riskiä etenkin miehillä.

Erikoistutkija Jenni Ervasti Työterveyslaitokselta sanoo, että tutkimustulosten perusteella pitkäaikaista altistusta fyysisesti raskaalle työlle pitäisi vähentää. Rasitus voi vähentyä esimerkiksi apuvälineillä ja työtehtävien muokkaamisella.

Helsingin kaupungin työhyvinvointipäällikkö Titi Heikkilä sanoo, että tiettyjen ammattiryhmien, kuten kotipalvelun työntekijöiden, työn kuormittavuus on ollut tiedossa aiemminkin.

– Tämä tutkimus vahvisti sen, että tähän porukkaan pitää erityisesti panostaa ja miettiä toimenpiteitä yhdessä työterveyshuollon ja työntekijöiden kanssa. Lisäksi meillä on käynnistynyt liikkumisohjelma, jossa tullaan huomioimaan tämä ryhmä, Heikkilä kertoo.

Kuva: iStock

Työuraeläkettä alkuvuonna 17 miehelle

Eläkelaitokset myönsivät vuoden alkupuoliskolla työuraeläkkeen 17 hakijalle. He olivat kaikki miehiä, kertovat Eläketurvakeskuksen tilastot.

Eläkelaitokset olivat heinäkuun loppuun mennessä tehneet 49 työuraeläkepäätöstä. Käsitellyistä työuraeläkehakemuksista 21 hylättiin. Yleisin syy hylkäykseen oli työuraeläkkeeseen vaaditun työskentelyn keston ja rasittavuuden riittämättömyys.

Hylkäävän päätöksen saaneista kaksi oli kuitenkin saanut myönteisen ennakkopäätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä.

Kahdeksalle hakijalle taas oli myönnetty työuraeläkkeen sijaan vanhuuseläke ja kolme sai täyden työkyvyttömyyseläkkeen.

Työuraeläke on tarkoitettu raskaan työn tekijöille, joilla on takanaan vähintään 38 vuoden työura ja joiden työkyky on heikentynyt. Työuraeläkkeen alaikäraja on 63 vuotta.

Lisätietoa työuraeläkkeestä Työeläke.fi:ssä.

Indekseihin huomattava korotus

Työeläketurvan indeksit nousevat ensi vuonna. Vuonna 2019 työeläkeindeksi nousee noin 1,5 prosenttia tämänvuotiseen verrattuna ja palkkakerroin vastaavasti 1,9 prosenttia.

Työeläkeindeksin pisteluku 2585 tuo noin 1,5 prosentin suuruisen korotuksen maksussa oleviin työeläkkeisiin. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 ja hintojen muutoksen osuus 80 prosenttia.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,417. Se tuo noin 1,9 prosentin tarkistuksen edellisvuoteen verrattuna. Palkkakerrointa käytetään tulevan eläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Eläkkeiden indeksoinnilla varmistetaan sekä eläkkeelle siirtyvän aktiiviaikaiseen tulotasoon nähden kohtuullinen eläkkeen alkumäärä että maksussa olevan eläkkeen ostovoima.

Lisätietoa eläkkeiden indeksoinnista Etk.fi:ssä.

Sosiaaliturvatietoa

useilla kielillä

Pohjoismainen sosiaaliturvaportaali Nordsoc sulautettiin lokakuun alussa Pohjoismaisen ministerineuvoston ylläpitämään HalooPohjola-sivustoon.

Pohjoismaiden välillä liikkuvat kansalaiset löytävät sieltä myös sosiaaliturvaan liittyvää tietoa pohjoismaisilla kielillä ja englanniksi. HalooPohjola-sivustoa toimitetaan yhteistyössä eri maiden viranomaisten kanssa. Sivusto löytyy osoitteesta www.norden.org.

Opi uutta

Vahvista

asiantuntijuuttasi

eläkeasioissa.

@

ETK on luotettava työeläkealan osaaja ja kouluttaja.

Muutama esimerkki koulutustarjonnastamme ja valikoimistamme:

Opiskele verkossa itsenäisesti - Suomen työeläke­järjestelmästä lyhyesti - Perusteet eläke­päätöstietojen ­ilmoittamisesta

Tietoiskut tulorekisteristä ma 3.12. ja ke 12.12.

Eläketurvakeskus kouluttaa,

ilmoittaudu verkossa.

www.etk.fi/koulutus

Nimitykset

Ilmarinen

FM, eMBA Päivi Jääskeläinen on nimitetty asiakkuusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi tammikuusta 2019 lukien. Jääskeläinen siirtyy tehtävään OP Ryhmästä.

Mikko Lantto on nimitetty Ilmarisen teknologia- ja kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 3. joulukuuta alkaen. Lantto siirtyy tehtävään Tieto Oyj:lta.

Keva

Ismo Kainulainen on nimitetty ­ johtavaksi asiantuntijaksi Kevan viestintä- ja sidosryhmäyksikköön marraskuun alusta lähtien. Kainulainen on toiminut SDP:n eduskuntaryhmän viestintäpäällikkönä.

LT Janne Leinonen on valittu Kevan johtajaylilääkäriksi. Valtiokonttorin ylilääkärinä toiminut Leinonen aloittaa 1.1.2019 ja siirtyy johtaja­ylilääkäriksi heinäkuussa.

Tela

FT Risto Vaittinen on nimitetty Telan johtavaksi ekonomistiksi 26.11. lukien. Vaittinen siirtyy Telaan Eläketurvakeskuksesta.

KTM Kimmo Koivurinne on nimitetty Telan analyytikoksi 12.11. ­lukien. Koivurinne siirtyy Telaan Nordean Group Finance & Treasury -osastolta.

Varma

KTM Suvi Hintsanen on valittu Varman asiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi vuoden 2019 alusta lähtien. Hintsanen siirtyy tehtävään OP Ryhmästä.

Kuukauden twiitti

#Naistenpalkkapäivä'nä on hyvä pohtia myös naisten eläkkeitä."Perhevapaiden uudistaminen vaikuttaa naisten työssäkäyntiin ja palkkojen kautta myös eläkkeisiin", sanoo @elinalaavi.

Naisten palkkapäivänä hyvä pohtia myös naisten eläkkeitä (TELAn uutinen 2.11.)

0,95722

Elinaikakerroin (0,95722) pienentää 1957 syntyneiden vuonna 2019 tai sen jälkeen alkavia vanhuuseläkkeitä yli neljä prosenttia. Näin työ­eläketurva sopeutuu elin­ajanodotteen muutokseen.

Työskentelemällä tavoite-eläkeikään asti, mikä 1957 syntyneillä on 64 v ja ­9 kk, eläkkeen saa täysimääräisenä.