Julkaisija

Eläketurvakeskus, www.etk.fi

DIGILEHTI

Työeläkelehti.fi

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Kati Kalliomäki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Sonja Lilius (Mela)

Marjaana Lundqvist (Eläketurvakeskus)

Merja Paananen (Keva)

Anu Suutela-Vuorinen (Elo)

Esko Torsti (Ilmarinen) Christel Wedenberg (Veritas)

Niko Väänänen (Eläketurvakeskus)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Sirkku Aalto, Antti Karkiainen, Lena Koski, Vesa Laitinen, Kari Lindstedt, Peter Lindström, Jouko Ollikainen, Sulevi Pellinen,Karoliina Paatos, Merja Raunis, Katri Saarteinen, Silja Silvasti, Mika Vidlund, Lilja Tamminen ja Marlene Weck.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

TAITTO

Aste Helsinki Oy/Markku Laitinen

paino

PunaMusta Oy

paperi UPMFine 100 g/m2

53. vuosikerta

ISSN 0564-5808 (painettu)

ISSN 1799-5221 (verkkojulkaisu)

Helsinki 2018

Työeläke ilmestyy viidesti vuodessa.

Seuraavan kerran helmikuussa vuonna 2019.

No

aineistot

lehti ilmestyy

1

pe 11.1.

ma 11.2.

2

pe 8.3.

ma 8.4.

3

pe 3.5.

ma 3.6.

4

pe 30.8.

ma 30.9.

5

pe 25.10.

ma 25.11.