Pallo

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät

Kari Lindstedt

Tietoasiantuntija

RANSKA

Kymmenet eri järjestelmät kootaan yhteen

Ranskassa suunnitellaan eri eläkejärjestelmien yhdistämistä yhdeksi yhteiseksi eläkejärjestelmäksi. Uudistus yksinkertaistaisi monimutkaista ja sirpaleista järjestelmää.

Uudistus tarkoittaisi myös julkisen ja yksityisen sektorin järjestelmän yhdistämistä. Jatkossa eläkettä kertyisi kaikille tasaveroisesti jokaisesta maksetusta eurosta.

Eläkeikä ei muutu eläkeuudistuksen yhteydessä, vaan pysyy 62 vuodessa. Eläkeikä on Ranskassa herkkä aihe ja ammattiliitot ryhtyvät herkästi laajoihin lakkoihin. Presidentti Macron lupasi vaalikampanjassaan pitää eläkeiän ennallaan.

Eläkeuudistus on vielä suunnitelman asteella ja sen voimaantulo auki.

The Local.fr 11.10.

Alankomaat

Ykkössija Mercer-vertailussa

Alankomaiden eläkejärjestelmä valittiin maailman parhaaksi Mercer Global Pension Index 2018 -vertailussa. Alankomaat nousi kuuden vuoden tauon jälkeen ykkös­sijaa hallinneen Tanskan ohi.

Alankomaiden ja Tanskan pisteet ovat hyvin lähellä toisiaan. Vain ne kuuluvat Mercerin asteikolla parhaaseen A-luokkaan.

Mercer-indeksissä eri maiden eläkejärjestelmiä arvioidaan eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta. Alankomaat pärjäsi kaikilla osa-alueilla.

Mercer kehottaa Alankomaita edelleen parantamaan eläkejärjestelmäänsä nostamalla sekä kotitalouksien säästöastetta että ikääntyneiden työllisyysastetta.

Mercer Global Pension Index

Ruotsi

Eläkeviranomainen esittää eläkeiän korottamista

Eläkeviranomainen Pensionsmyndigheten on julkaissut hallituksen pyynnöstä esityksen eläkeiän nostamisesta.

Esityksen mukaan vanhuuseläkeikä säilyy joustavana. Käyttöön otetaan laskennallinen tavoiteikä (riktålder), jossa eläkkeen määrä on 70–80 prosenttia loppupalkasta. Alimman eläkeiän ikäraja on neljä vuotta tavoiteiän alapuolella.

Alin eläkeikä nousee asteittain nykyisestä 61:stä 64:ään vuoteen 2026 mennessä. Vuonna 1964 ja sen jälkeen syntyneillä alin eläkeikä määräytyy tavoiteiän tahdissa.

Myös eroamisikä nousee asteittain 67:stä 69:ään 2023 mennessä, mutta sitä ei ole sidottu tavoiteikään.

Ruotsalaiset elävät yhä pidempään ja eläkettä nautitaan aiempaa pidempään.

Pensionsmyndigheten 26.9.

Puola

EU: Puolan peruttava tuomareiden eläkeiän lasku

Puolassa alennettiin korkeimman oikeuden tuomarien eläkeikää 70:stä 65 vuoteen viime kesänä.

EU:n tuomioistuin vaatii välittömästi­ keskeyttämään päätöksen toimeenpanon ja antamaan jo eläkkeelle pakotetuille tuomareille heidän virkansa takaisin.

Uuden lain myötä yli 20 eli noin kolmasosa tuomareista on pakotettu lopettamaan työssään. Lain mukaan eläkkeelle jäämistä voi lykätä vain presidentin erityisluvalla.

EU:n tuomioistuimen mukaan laki uhkaa demokratiaa ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta. EU on pitkään vastustanut konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen oikeusvaltiota horjuttavia uudistuksia.

Reuters 19.10., HS 19.10.

Romania

Eläkebudjetti kaksinkertaistuu

Romanian sosiaalidemokraattinen hallitus aikoo tuplata eläkkeisiin käytettävän budjetin seuraavan neljän vuoden aikana.

Eläkemenot nousisivat nykyisestä 13 miljardista eurosta 30 miljardiin vuoteen 2022 mennessä. Hallituksen tarkoituksena on tasoittaa eri edunsaajien välisiä eroja, jotka ovat syntyneet vuosien kuluessa.

Eläkekorotukset saattavat johtaa siihen, että Romania ei täytä EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaista viitearvoa, jonka mukaan julkisyhteisöjen alijäämä saa olla korkeintaan kolme prosenttia suhteessa BKT:hen.

Romanissa on 20 miljoonaa asukasta, joista neljännes on eläkkeellä. Keskimääräinen eläke on 236 euroa.

Reuters 10.10.

maaesittely

ISLANTI

Väkiluku: 338 000 asukasta

Elinajan odote: 83,9 (naiset), 80,6 (miehet)

Eläkeikä: 67 vuotta

Pienellä saarivaltiolla korkea eläkeikä

Islannin lakisääteinen eläkejärjestelmä koostuu asumisperusteisesta kansaneläkkeestä sekä kaikki työntekijät ja yrittäjät kattavasta pakollisesta lisäeläkejärjestelmästä.

Molemmista järjestelmistä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Laki määrää vähimmäistason, mutta etuustaso sekä maksut voivat vaihdella kassoittain.

Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeen ikäraja on Islannissa 67 vuotta­. Lisäeläkejärjestelmästä maksetaan eläkettä yleensä 67 ikävuoden täyttyessä, mutta ikäraja voi vaihdella eri kassojen välillä 65:stä 70:ään vuoteen. Eläkeikä nousee pitkän siirtymäajan kuluessa 70 ikävuoteen.

Eläkkeen hakemista voi lykätä 72 vuoden ikään asti. Tällöin etuuksien määrä kasvaa 0,5 % jokaista lykättyä kuukautta­ kohden.

Kaikki Islannissa työskentelevät ovat velvollisia maksamaan vakuutusmaksua eläkekassaan. Työntekijä maksaa vähintään neljän prosentin vakuutusmaksua lisäeläkejärjestelmään. Työnantajat maksavat 7,35 prosentin kansaneläkemaksua ja vähintään 8 prosentin lisäeläkemaksua. Työehtosopimukset voivat velvoittaa korkeampiin eläkemaksuihin.

Täyden eläkkeen edellytyksenä on 40 vuodelta maksetut vakuutusmaksut. Valtion työntekijät saavat täyden eläkkeen 32 vuoden perusteella. Eläke, joka maksetaan 40 vuoden työuran perusteella, on vähintään 56 prosenttia ansiotuloista.

Islannin eläkevakuutusjärjestelmää hallinnoi valtion sosiaaliturvalaitos Tryggingastofnun Ríkisins. Pakollista lisäeläketurvaa hoitavat eläkekassat.