Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin www.etk.fi/julkaisut

Flexible retirement – a model for the future? Lessons from Sweden, Norway and Finland

Raportissa tarkastellaan vanhuuseläkkeelle siirtymisen muutosta Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa viimeaikaisten eläkeuudistusten jälkeen ja erityisesti sitä, miten joustava eläkeikä yhdessä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen kanssa on vaikuttanut ihmisten käyttäytymiseen ja missä iässä eläke otetaan.

Tekijä: Mika Vidlund

Sarja: Finnish Centre for Pensions, Reports 06/2017

VUOSITTAIN ILMESTYVÄT

Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2016

Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2017

Oven avaus: katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin

Julkaisussa tarkastellaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen yleisyyttä, hakemusmääriä ja eläkkeensaajia. Uuden eläkelajin alkua ja kehitystä kuvataan ensimmäisen puolen vuoden ajalta.

Tekijä: Jari Kannisto

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2017

Eläketurvakeskuksen pitkän aika­välin laskelmat jälkikäteen arvioituna

Raportissa tarkastellaan Eläketurvakeskuksen julkaisemia pitkän aikavälin laskelmia tilanteessa, jossa eläkejärjestelmän toteutunut kehitys tiedetään osalta ennustejaksoa. Tarkastelu keskittyy vuosina 2004–2013 julkaistuun viiteen laskelmaan. Osana vertailua laskentaa toistetaan korvaten aiempia taustaoletuksia nykyisillä tiedoilla.

Tekijät: Meeri Kesälä

Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2017

Eläkeikä nousee mutta joustot säilyvät. Kyselytutkimus 2017 eläke­uudistuksesta

Tutkimuksessa tarkas­tellaan eläkeikää lähestyvien 54–62-vuotiaiden suomalaisten arvioita eläkkeelle siirtymisen ajoituksesta. Vanhuuseläkkeen aloitusajankohdan lisäksi selvitetään kiinnostusta osittaisen vanhuuseläkkeen käyttöön ja eläkkeen ohella työskentelyyn.

Tekijä: Sanna Tenhunen

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 05/2017

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketurva ja toimeentulo 2000-luvulla

Tutkimuksessa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeensaajien toimeentuloa 2000-luvulla. Toimeentuloa tarkastellaan kokonaiseläkkeen ja käytettävissä olevan rahatulon avulla sekä kansainvälisestä näkökulmasta. Lisäksi selvitetään lainsäädännössä ja työkyvyttömyyseläkkeensaajien sosiodemografisessa rakenteessa tapahtuneita muutoksia.

Toimittajat: Rantala, Hietaniemi, Nyman ym.

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2017

Lue faktaa ja tilaa uutiskirjeemme! www.etk.fi/uutiskirje