tiedoksi

Palstan toimittanut Anne Iivonen

Työeläkemeno liki kolminkertaistunut vuosien 1990–2016 aikana

Työeläkemeno on lähes kolminkertaistunut vuodesta 1990. Viime vuonna eläkkeitä maksettiin yhteensä 28,5 miljardia euroa: työeläkkeitä 26 miljardia ja Kelan eläkkeitä 2,5 miljardia.

Eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen on viime vuosina ollut voimakkaassa kasvussa, ja näyttää viime vuoden lukujenkin perusteella yltävän lähelle 14 prosenttia.

Työeläkemenon kolminkertaistuminen melko lyhyessä ajassa johtuu työeläkeläisten määrän kasvusta, palkkojen kasvusta ja pidemmistä työurista. Samaan aikaan Kelan eläkemeno on pienentynyt, koska kansaneläkettä saavien määrä on vähentynyt merkittävästi.

Tilasto Suomen eläkkeensaajista osoittaa, että vuonna 1990 työeläkkeensaajia oli vajaa miljoona, 994 000. Vuonna 2016 heitä oli 1 457 000.

Määrä on kasvanut lähes 50 prosentilla. Kelan eläkkeensaajien määrä on vähentynyt ajanjaksolla saman verran.

Tarkastelujaksolla kaikkien työ- ja Kelan eläkkeensaajien määrä kasvoi noin kolmanneksella, mutta maksettujen eläkkeiden määrä yli kaksinkertaistui.

Vuonna 1990 työ- ja Kelan eläkkeitä maksettiin 13,3 miljardia euroa. Viime vuoden eläkemenot olivat 28,5 miljardia euroa. Tarkastelujaksolla Kelan eläkemeno pieneni kahdella viidesosalla, kun työeläkemeno melkein kolminkertaistui.

Viime vuoden lopussa eläkkeensaajia oli 1 559 000. Heistä vanhuuseläkettä sai 83, työkyvyttömyyseläkettä 14 ja perhe-eläkkeitä 17 prosenttia.

Viime vuonna siirtyi eläkkeelle 79 000 henkilöä: kolme neljästä siirtyi ikänsä perusteella vanhuuseläkkeelle, neljännes työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työeläkemaksun työntekijän maksuosuus kasvaa

Työeläkemaksu ensi vuonna pysyy kokonaisuutena tämänvuotisella tasolla. Maksu on keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta. Kuitenkin siirto työnantajan maksusta työntekijän maksuun kasvattaa työntekijän maksuosuutta 0,20 prosenttiyksikköä.

Työntekijän palkasta perittävä maksu on 6,35 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla. Korkeampaa 7,85 prosentin maksua peritään 53–62-vuotiailta. Työnantajan maksu on keskimäärin 17,75 prosenttia palkoista.

Yrittäjien eläkemaksu pysyy nykytasolla ja on alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 24,10 ja 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia.

Maksuissa on huomioitu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus. STM vahvistaa maksuprosentit vuosittain.

Indekseihin hennot korotukset

Työeläketurvan indeksit nousevat hieman ensi vuonna Vuonna 2018 työeläkeindeksi nousee 0,55 prosenttia tämänvuotiseen verrattuna ja palkkakerroin vastaavasti 0,14 prosenttia.

Työeläkeindeksin pisteluku on 2548 tuo 0,55 suuruisen prosenttikorotuksen maksussa oleviin työeläkkeisiin. Työeläkeindeksiä lasket­taessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,391. Se tuo 0,14 prosentin tarkistuksen edellisvuoteen verrattuna. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Yrittäjien sairauspäivärahan omavastuu lyhenee

Sipilän hallitus esittää, että yrittäjän sairausvakuutuslain mukaista omavastuuaikaa lyhennettäisiin neljästä päivästä yhteen päivään. Näin ensi vuoden alusta yrittäjä voisi saada sairauspäivärahakorvausta jo ensimmäiseltä sairastumispäivältään.

Muutoksella pyritään parantamaan yrittäjien mahdollisuutta huolehtia omasta tervey­destään.

Muutos koskisi yrittäjän eläkelain mukaisia yrittäjiä. Tämä johtuu siitä, että he rahoittavat itse vakuutusmaksuillaan omavastuuajan lyhentämisestä aiheutuneet lisäkustannukset.

Suomen Yrittäjien vuosi sitten teettämän kyselyn mukaan lähes 70 prosenttia sairauslomaa pitäneistä yrittäjistä ei ollut hakenut sairauspäivärahaa. Tämä johtuu nykyisestä käytännöstä, jossa yrittäjän edellytetään korvausta saadakseen pidättäytyvän työstä, kunnes omavastuuaika eli sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme arkipäivää ovat täyttyneet.

Opi uutta

Vahvista asiantuntijuuttasi 
eläkeasioissa.

@

ETK on luotettava työeläkealan osaaja ja kouluttaja. Kevään koulutuksissa on laaja kattaus oppia ja osaamisen vahvistamista. Muutama esimerkki valikoimistamme:

Työeläkkeistä ajankohtaista 19.12.

EU:n tietosuoja 18.1.2018

Tulorekisteri tietoiskut 18.1. ja 23.1.2018

Eläketurvakeskus kouluttaa,
ilmoittaudu verkossa.

www.etk.fi/koulutus

nimitykset

Elo

Työeläkeyhtiö Elon viestintä­tiimiin on nimitetty viestinnän suunnittelupäälliköiksi merkonomi Niina Sintonen 9.10. alkaen ja FM Kristiina Nieminen 6.11. alkaen.

Ilmarinen

Ilmarisen hallitus on vahvistanut yhtiön johtoryhmän jäsenet 1.1.2018 ­alkaen, jolloin työeläke­yhtiö Etera yhdistyy Ilmariseen.

Varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena aloittaa ­Eteran nykyinen toimitusjohtaja Stefan Björkman päävastuu­alueenaan talous, HR, IT sekä integraa­tioon liittyvät tehtävät.

Ilmarisen nykyinen varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta jatkaa tehtävässään vastuullaan eläke­vakuutukset ja kehittäminen.

Muiksi johtoryhmän jäseniksi on nimitetty Jaakko Kiander ­(viestintä ja yhteiskuntasuhteet), Hillevi Mannonen (aktuaaritoimi ja riskienhallinta), Mikko Mursula ­(sijoitukset), Pekka Puustinen (asiakkuudet ja työkyky) sekä ­Leena ­Siirala (lakiasiat ja compliance).

0,96102

Elinaikakerroin (0,96102) pienentää 1956 syntyneiden vuonna 2018 tai sen jälkeen alkavia vanhuuseläkkeitä lähes neljä prosenttia. Näin työeläketurva sopeutuu elinajanodotteen muutokseen. Työskentelemällä tavoite-eläkeikään asti, mikä 1956 syntyneillä on 64 v. ja ­5 kk, saa eläkkeen täysimääräisenä.