Julkaisija

Eläketurvakeskus, www.etk.fi

DIGILEHTI

työeläke-lehti.fi

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Kati Kalliomäki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Marjaana Lundqvist (Eläketurvakeskus)

Anu Suutela-Vuorinen (Elo)

Timo Toropainen (Eläkesäätiöyhdistys)

Esko Torsti (Ilmarinen)

Milla Vailaranta (Etera)

Niko Väänänen (Eläketurvakeskus)

Mika Ylä-Outinen (Keva)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Antti Karkiainen, Lena Koski, Samu Kurri, Kari Lindstedt, Heidi Nyman, Jouko Ollikainen, Karoliina Paatos, Henna Pursiainen, Merja Raunis, Kari Rissa, Ville-Pekka Sorsa ja Mervi Takala.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

Ulkoasu ja sivunvalmistus

Aste Helsinki Oy Markku Laitinen

paino

PunaMusta Oy

paperi UPMFine 100 g/m2

52. vuosikerta

ISSN-L 0564-5808

Helsinki 2017

Kannen kuva:

Karoliina Paatos

Työeläke ilmestyy viidesti vuodessa.

Seuraavan kerran helmikuussa.

KANNEN KUVA:
Karoliina Paatos