REPORTAASI

Singapore on maailman neljänneksi tärkein finanssikeskus. Bkt asukasta kohden on noin kaksi kertaa niin suuri kuin Suomessa. Singaporen 3,6 miljoo­nasta työntekijästä on ulkomaalaisia 1,4 miljoonaa.
Singapore on maailman neljänneksi tärkein finanssikeskus. Bkt asukasta kohden on noin kaksi kertaa niin suuri kuin Suomessa. Singaporen 3,6 miljoo­nasta työntekijästä on ulkomaalaisia 1,4 miljoonaa.

Singaporessa työnantajilla

velvollisuus

työllistää

67-vuotiaaksi

Singaporessa työnantajien on tarjottava töitä työntekijöilleen siihen asti, kunnes he täyttävät 67 vuotta.

teksti ja kuvat: Kari Rissa

Viisi vuotta voimassa ollut uudelleentyöllistämislaki on nostanut Singaporen eläkeikää kahdella vuodella.

Singaporessa tuli vuonna 2012 voimaan ainutlaatuinen työntekijöiden uudelleentyöllistämislaki. Sillä varaudutaan työvoiman ikääntymiseen ja torjutaan työvoima­pulaa.

Uuden lain (Re-Employment Act) mukaan työnantajien on tarjottava töitä työntekijöilleen vielä sen jälkeen, kun he ovat saavuttaneet virallisen työeläkeiän 62 vuotta.

– Aluksi meidän tuli tarjota töitä 65 vuoden ikään asti. Viime kesänä ikärajaa nostettiin vielä kahdella vuodella. Nyt uudelleentyöllistämisvelvoite ulottuu 67 vuoteen asti, kertoo singaporelaisen saksinostureita myyvän ja huoltavan Galmon-yrityksen omistaja ja toimitusjohtaja Desmond Ong.

Ongin yrityksessä on ollut jo neljä työtekijää, jotka on uudelleentyöllistetty heidän täytettyään 62 vuotta.

– Työntekijät ovat halunneet jatkaa meillä edelleen työntekoa. Myös minä olen halunnut, että he voivat jatkaa, koska ovat kokeneita ja osaavia työntekijöitä.

Ikääntyvien kanssa on sovittu työjärjestelyistä. Jos työ on ollut raskasta, sitä on kevennetty ja muokattu tarpeiden mukaan. Työaikoja on myös muutettu joustaviksi.

– Kokemukset eläkeiän saavuttaneiden uudelleentyöllistämisestä ovat meidän yrityksessämme oikeastaan yksinomaan myönteisiä, Ong vakuuttaa.

– Mieluummin maksan työstä palkkaa kuin kalliita kultaisia kädenpuristuksia. Ketään ei myöskään pakoteta jatkamaan vastoin tahtoaan.

Työntekoa yleensä jatketaan, koska eläke jää monilla työntekijöillä melko vaatimattomalle tasolle.

Viisi vuotta yli alarajan

Uudelleentyöllistämismalli on varsin yksinkertainen. Työntekijät voivat jatkaa – niin halutessaan – työssä myös täytettyään virallisen 62 vuoden eläkeiän. Työnantajien on tarjottava ikääntyville työntekijöilleen työmahdollisuus siihen asti, kunnes he täyttävät 67 vuotta.

Edellytyksenä työntekijöiden uudelleentyöllistämiselle on, että he ovat Singaporen kansalaisia tai maassa pysyvästi asuvia. Siirtotyöläisiä uudelleentyöllistäminen ei koske.

Uudelleentyöllistettävien työntekijöiden on myös oltava työkykyisiä. Edellytyksenä myös on, että työntekijä on ollut vähintään kolme vuotta työnantajan palveluksessa ennen eläkeikää.

Työntekijä voi jatkaa entisissä tehtävissään tai hänelle voidaan räätälöidä joustavasti yhteistyössä myös uusi työtehtävä uusin ehdoin.

Työnantajat voivat myös sopia keskenään, että uudelleentyöllistyminen tapahtuu jossain toisessa työpaikassa.

Jos työnantaja ei tarjoa 62 vuotta täyttävälle työntekijälle uudelleentyöllistymissopimusta tai sopimukseen ei päästä, on työnantajan maksettava työntekijälle kultaisena kädenpuristuksena korvaus. Sen suuruus on 3,5 kertaa kuukausipalkka, vähintään 3 000 euroa ja enintään 6 700 euroa.

Muutos vaikutti heti

Uudelleentyöllistämisjärjestelmä alkoi vaikuttaa Singaporessa heti. 55–64-vuotiaiden työllisyys nousi 2,8 prosenttiyksiköllä vain yhdessä vuodessa.

Myös keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut. Nyt se on jo yli 63 vuotta.

Vuosittain uudelleentyöllistyminen 62 vuoden iässä koskee Singaporessa noin 120 000 työntekijää.

Työvoimaministeri Lim Swee Say arvioi, että 98 prosentille yksityissektorin työntekijöistä, jotka ovat halunneet jatkaa töitä täytettyään 62 vuotta, on tarjottu uudelleentyöllistymismahdollisuus.

– Niistä, jotka ovat hyväksyneet uudelleentyöllistämissopimuksen, 98 prosenttia ei kokenut mitään muutoksia palkassaan, ministeri Say sanoo.

Sayn mukaan Singaporen hallitus tukee työnantajia ikääntyvien työllistämisessä: 55 vuotta täyttäneistä työntekijöistä tuki on kolme prosenttia kuukausipalkoista ja yli 65 vuotta täyttäneistä tuki on kahdeksan prosenttia.

– Uudelleentyöllistämismalli näyttää toimivan Singaporessa todella hyvin, arvioi Kansainvälisen työterveysjärjestö ICOH:n puheenjohtaja, tekniikan tohtori Jukka Takala.

Takala on seurannut vuodesta 2011 lähtien paikan päällä uudelleentyöllistymislain toteutumista. Hän on työskennellyt asiantuntijatöissä Singaporen Työterveyslaitoksessa.

– Olen itsekin uudelleentöllistetty eli olen täällä Singaporessa töissä eläköityneenä EU:n työsuojeluviraston johtajan ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n ohjelmajohtajan tehtävistä.

Uudelleentyöllistämislaki on Takalan mukaan luonut ikääntyvien työllistymiselle toimivan mallin. Uuteen järjestelmään ollaan yleisesti tyytyväisiä.

– Työnantajien ja työntekijöiden kesken on aika hyvä win-win-tilanne. Työntekijät voivat niin halutessaan jatkaa työntekoa. Työnantajat puolestaan voivat pitää hyvät työntekijät palveluksessaan vielä eläkeiän jälkeen. Työntekijöiden osaaminen ja kokemus tulee näin aiempaa paremmin hyödynnetyksi.

Suurin haaste Takalan mielestä on, miten raskaita teollisuus- ja rakennustöitä tehneille singaporelaisille löytyy sopivia kevyempiä töitä heidän täytettyään 62 vuotta.

– Tilannetta tosin helpottaa, että raskaita töitä Singaporessa tekevät pääasiassa siirtotyöläiset, jotka ovat ole uudelleentyöllistymisjärjestelmän piirissä. Se koskee vain Singaporen kansalaisia.

Konkolewsky: ainutlaatuinen malli

Kansainvälisen sosiaaliturvajärjestö ISSA:n pääsihteeri Hans-Horst Konkolewsky pitää Singaporen uudelleentyöllistämismallia erittäin kiinnostavana.

– En tunne maailmalta muuta maata, jossa työnantajat velvoitetaan pitämään työntekijät varsinaisen virallisen vanhuuseläkeiän jälkeen työssä vielä viisi vuotta, Konkolewsky toteaa.

ISSA seuraa tarkasti, mitkä Singaporen ainutlaatuisen uudelleentyöllistymislain vaikutukset ovat.

– Singaporessa on ilmeisesti löydetty tähän maahan sopiva tehokas tapa nostaa eläkkeellejäämisikää. Näyttää myös siltä, että uudelleentyöllistymisessä sekä työnantajat että työntekijät voittavat. Työnantajat voivat pitää palveluksessaan osaavia työntekijöitä varsinaista eläkeikää pidempään. Työntekijät puolestaan voivat niin halutessaan jatkaa työuraa ja ansaita lisärahaa vielä viisi vuotta.

Singaporen uudelleentyöllistämismalli sopii Konkolewskyn mielestä hyvin maahan, jonka väestö ikääntyy nopeasti ja jossa on matala syntyvyys ja pulaa osaavista työntekijöistä.

Kari Rissa

Eläketurva yksilöllisillä eläketileillä

Eläketurva rakentuu Singaporessa yksilöllisten sosiaaliturvatilien varaan. Varsinaista työeläkevakuutusjärjestelmää maassa ei ole. Vanhuuseläkkeelle siirtymisen alaikäraja on 62 vuotta.

Singaporessa sosiaaliturvatilit otettiin käyttöön jo brittihallinnon aikana vuonna 1955. Järjestelmän (Central Provident Fund CPF) piirissä ovat kaikki Singaporessa pysyvästi asuvat työntekijät. Lähtökohtana on, että kukin huolehtii itse omasta vanhuudenturvastaan ja sairaanhoitomenoistaan maksamalla osan palkastaan sosiaaliturvatileille.

Kolmentyyppisisistä sosiaaliturvatileistä ns. "tavallista tiliä" voidaan käyttää muun muassa asunnon ostoon, sijoituksiin ja koulutukseen. "Erikoistili" on työeläketurvaa varten. Ja kolmas "terveystili" on tarkoitettu työntekijän itsensä ja hänen perheensä sairaanhoitomenoihin.

Työnantajan osuus pakollisista sosiaaliturvatilimaksuista on tällä hetkellä yleensä 17 prosenttia ja työntekijän osuus 20 prosenttia palkasta 50 ikävuoteen asti. Tämän jälkeen maksu pienenee asteittain. Yli 5 600 euroa menevästä kuukausipalkan osasta ei makseta pakollisia sosiaaliturvatilimaksuja.

"Erikoistilille" menevä eläketurvan osuus on työuran alkuvaiheessa 6–8 prosenttia palkasta. Näin syntyvään eläkepääomaan ei saa koskea.

"Erikoistili" muuttuu "eläketiliksi", kun työntekijä täyttää 55 vuotta. Jos tälle tilille on kertynyt pääomaa noin 56 000 euroa, voidaan ylimenevä osuus nostaa heti tai sijoittaa vakuutustyyppiseen eläkerahastoon CPF Life.

Vanhuuseläkkeelle siirtymisen ikäraja on 62 vuotta. Ensimmäiset eläkevuodet on tultava toimeen eläketililtä nostetuilla säästöillä. Kuukausieläkkeitä aletaan maksaa tililtä, kun työntekijä täyttää 65 vuotta.

Eläkkeen suuruus ja kesto määräytyvät yksilöllisesti sen mukaan, mitä kukin työntekijä työuransa aikana on saanut kerättyä. Jos tilille ei ole kertynyt rahaa, ei saa eläkettäkään.

Sosiaaliturvatilejä hallinnoidaan kolmikantaisesti.

Tänä syksynä The Melbourne Mercer Global Index arvioi Singaporen eläkejärjestelmän maailman seitsemänneksi parhaaksi. Suomi sijoittui tässä vertailussa viidenneksi.

Kari Rissa

Lisätietoa eläkejärjestelmästä:

www.cpf.gov.sg

www.mom.gov.sg

www.pensionfundsonline.co.uk

Central Provident Fund (Wikipedia)

Melbourne Mercer Global Pension Index

Galmon-yhtiön Desmond Ong pitää uudelleentyöllistämismallia myös työnanta­jien ­kannalta hyvänä ja ­riittävän joustavana.
Galmon-yhtiön Desmond Ong pitää uudelleentyöllistämismallia myös työnanta­jien ­kannalta hyvänä ja ­riittävän joustavana.
Galmon-yhtiön markkinointipäällikön Mervyn Soonin mielestä työssä jatkaminen vielä eläkeiän jälkeen on myös taloudellisesti järkevää ja kannatettavaa.
Galmon-yhtiön markkinointipäällikön Mervyn Soonin mielestä työssä jatkaminen vielä eläkeiän jälkeen on myös taloudellisesti järkevää ja kannatettavaa.
Jäätyään eläkkeelle tekniikan tohtori Jukka Takala on ollut itse vuodesta 2011 lähtien työllistetty  Singaporeen asiantuntijatehtäviin.
Jäätyään eläkkeelle tekniikan tohtori Jukka Takala on ollut itse vuodesta 2011 lähtien työllistetty Singaporeen asiantuntijatehtäviin.
Ulkomaalainen vierastyö­voima, jolla ei ole Singaporen kansalaisuutta, on eläke- ­ ja uudelleentyöllistämis­järjestelmien ulkopuolella.  Kolmasosa maan työ­voi­masta on siirtotyöläisiä.
Ulkomaalainen vierastyö­voima, jolla ei ole Singaporen kansalaisuutta, on eläke- ­ ja uudelleentyöllistämis­järjestelmien ulkopuolella. Kolmasosa maan työ­voi­masta on siirtotyöläisiä.

Singapore pähkinänkuoressa

Sijainti: saarivaltio Kaakkois-Aasiassa, sijaitsee ­Malakan niemimaan eteläkärjessä 137 kilomeriä ­päiväntasaajasta pohjoiseen

Pinta-ala: noin 700 km², pääsaari noin 45 km x 35 km

Väkiluku: 5,5 miljoonaa

Väestö: kiinalaiset 74 %, malajit 13 %, intialaiset 9,3 %

Bruttokansantuote asukasta kohden: 88 000 dollaria (Suomi 42 000 dollaria)

Työvoima: 3,6 miljoonaa, josta noin 1,4 miljoonaa ­siirtotyöläistä

Pääelinkeinot: palvelut 80 %, ja teollisuus 20 %, ­maatalous 0,1 %

Elinajanodote: naiset 86,1 vuotta, miehet 80,1, vuotta (kolmanneksi korkein maailmassa).

Lisätietoa uudelleen­työllistämis­järjestelmästä

Tripartite Guidelines on The Re-employment of Older Employees

Understanding Re-employment. U Live 2016. National Trades Union Congress.

www.mom.gov.sg/emloyment-practices/re-employment

www.channelnewsasia.com

www.todayonline.com.