luupin alla

Ei mikään tuluskukkaro

Palkanmaksun ja ansioiden ajantasaiset tiedot tallentuvat 2019 alusta lukien Verohallinnon ylläpitämään tulorekisteriin.

teksti Anne Iivonen | kuvat Karoliina Paatos | Piirros Jouko Ollikainen

Jo lähitulevaisuudessa työnantajat ilmoittavat maksamansa palkkatiedot ansiotuloista reaaliaikaisesti tulorekisteriin.

– Käytännössä tämä tapahtuu jokaisen palkanmaksun yhteydessä, kehityspäällikkö Tarja Keveri Eläketurvakeskuksesta kertoo.

Työnantajien maksamien ansioiden ajantasaiset tiedot tallentuvat 2019 alusta lukien Verohallinnon ylläpitämään tulorekisteriin.

Verohallinto ylläpitää vuoden 2019 alussa käyttöön otettavaa kansallista tulorekisteriä ja toimii valtakunnallisen Katre-hankkeen vastuuviranomaisena. Työeläkealla tulorekisterin käyttöönoton valmisteluun osallistuu arviolta jo noin 150–200 henkilöä. Kehityspäällikkö Keveri vetää työeläkealan yhteistä tulorekisterihanketta, jossa alan tarpeet ja odotukset käydään lävitse.

– Eläketurvan toimeenpanossa tarvitaan ansiotietoja. Ansiotiedot ovat ydin, johon eläke perustuu, Keveri toteaa.

Tulorekisterin palkkatietoja poimitaan useita kertoja päivässä työeläkealan yhteiseen ansaintajärjestelmään Arekissa. Näin tulorekisterin tiedot ovat tuoreeltaan eläkelaitoksien käytössä.

Purkaa byrokratiaa

Kun tulorekisteri on käytössä reilun vuoden kuluttua, työnantajien maksamat ansiot päätyvät yhteen ja samaan paikkaan, tulorekisteriin. Monet nykyiset ilmoittamisen vaiheet jäävät silloin työnantajilta pois, kun yksi ilmoitus työnantajalta riittää ja eri toimijat hakevat tulotiedot suoraan tulorekisteristä.

Tulorekisterihankkeen tavoitteena onkin, että työnantajien hallinnollinen taakka vähenee.

Eläkeratkaisut nopeutuvat

Tulorekisteristä työntekijöiden ansiotiedot kulkeutuvat eläkelaitoksien käyttöön nykyistä nopeammin, ja ovat käytössä pääsääntöisesti viiden päivän kuluttua palkanmaksusta.

– Tämä nopeuttaa eläkehakemusten käsittelyä. Myös työeläkemaksut ovat tosiaikaisempia, kun ne vastaavat paremmin työnantajien todellisia maksettuja palkkoja.

– Ajantasaisuus mahdollistaa lisäksi sen, että työnantajien ei tarvitse maksaa työeläkevakuutusmaksuja liikaa eikä liian vähän, toteaa eläkeyhtiö Varman vakuutuspalvelujohtaja Riikka Nivus.

Kun nyt työnantajat ilmoittavat tiedot työntekijöiden palkoista pääosin vuosi-ilmoituksina eläkelaitoksiin, muuttaa tulorekisteri tämän ilmoitusmenettelyn täysin.

– Työn vakuuttamisessa ilmoitusmenettelyn rytmi ja myös yhtey­denpito työeläkelaitoksen työnantaja-asiakkaisiin muokkautuu uudenlaiseksi tulorekisterin myötä, Nivus toteaa.

Hän korostaa, että työstä kertyneet ansiotiedot pitää olla tiedossa henkilön koko työuran ajalta, kun työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja.

Tulotiedot kulkevat eläkelaitoksiin Arekin ansaintajärjestelmän kautta. Omien vakuutusasiakkaidensa osalta työeläkelaitokset saavat tulorekisterin katselunäkymän, mutta ne eivät voi tallettaa tulorekisteriin palkkatietoja eivätkä korjata tai muuttaa niitä.

Eläkelaitokset ilmoittavat tietoja tulorekisteriin laajennusvaiheessa 2020, jolloin tulorekisteriin toimitetaan tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

Tiiviissä yhteistyössä mennään eteenpäin, kertovat Varman Riikka Nivus (vas.) ja Eläke­turvakeskuksen Tarja Keveri.

Arekin rooli pysyy ennallaan

Työeläkealan yhteisenä palveluntarjoajana Arek Oy hyödyntää tulorekisteriä poimimalla sieltä tarpeelliset tiedot vakuutettavista ansioista ylläpitämäänsä työeläkealan yhteiseen ansaintajärjestelmään.

Arek siis huolehtii, että ansaintatiedot ovat ajantasaiset ja sellaisessa muodossa, että työeläkelaitokset pystyvät niitä hyödyntämään samoilla koneellisilla palveluilla kuin aiemminkin.

Työeläkealan tarpeisiin tehty ansaintajärjestelmä säilyy työeläkealalla ensisijaisesti käytettävänä ansiotietovarantona.

Iso harppaus

Työnantajayrityksissä tulorekisterin tuoma muutos on merkittävä. Muutos on iso myös työeläkelaitoksille.

– Uutta on se, että tiedot saadaan reaaliaikaisina. Näin tulorekisterin myötä avautuu myös mahdollisuus ajantasaisempaan palvelujen tarjontaan. Myös tietojen vertailtavuus paranee ja vakuuttamisen osalta laiminlyönnit voidaan huomata nopeammin, Keveri sanoo.

Lain tulotietojärjestelmästä eduskunta hyväksynee loppuvuonna. Laki on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä ja tulee todennäköisesti voimaan kaavaillussa aikataulussa. Työeläkealalla ensi vuosi hyödynnetään eri toimijoiden taholla mahdollisimman hyvään valmistautumiseen. Nyt ollaan tekemässä uuden tilanteen vaatimia tietojärjestelmämuutoksia.

Sekä Keverillä että Nivuksella on vahva käsitys, että tulorekisteri on aktiivisessa käytössä vuoden 2019 alusta lukien.

Lisätietoa Verohallinnon ylläpitämästä palvelusta Tulorekisteri.fi

Kuka?

Riikka Nivus

54-vuotias

Varman vakuutuspalvelujohtaja (luonnehtii itseään TyEL- ja YEL-vakuuttamisen sekatyöläiseksi)

tulorekisteriryhmän jäsen, myös hanke­ryhmän jäsen, Varman oman tulorekisterihankkeen ohjausryhmän pj.

työskennellyt Varmassa ja sen edeltäjä­yhtiössä liki 30 vuotta.

Kuka?

Tarja Keveri

52-vuotias

it-asiantuntija, kehityspäällikkö Eläketurvakeskuksessa

työeläkealan oman tulorekisterihankkeen hankepäällikkö

työskennellyt Varmassa 2000–2016, sitä ennen parisen vuotta Eläkesysteemissä sekä 10 vuotta Kelan atk-keskuksessa.Eläkealan osaajien yhteisponnistus

Kun teknologinen kehys on varmistettu, alkaa henkilöstön kouluttaminen tulorekisterin uusiin prosesseihin ja järjestelmiin.

Ensi kesään mennessä on testattu järjestelmää siinä määrin, että pystytään ratkaisemaan, millä varmuudella työ etenee ennen käyttöön­ottoa.

Kaikki tähtäävät siihen, että palvelu on käytössä vuoden 2019 alussa.

Tulorekisteritöihin osallistuu työeläkealalla aktiivisesti käyttöönoton valmistelussa jo noin 150–200 henkilöä. Asiantuntijaytimen muodostaa työeläkealan tulorekisterihankkeen ohjausryhmä ja Arekin Tuvarek-hankkeen laajennettu johtoryhmä sekä erityisesti varsinaiset määrittelyryhmät.

Ohjausryhmän puheenjohtajana elokuun lopulle toimi Riikka Nivus (Varma). Uusi pj. on Tiina Nurmi (Ilmarinen), sihteereinä Tarja Keveri (ETK) ja Jukka Nevalainen (Arek).

Muut ohjausryhmän jäsenet edustavat koko työeläkealaa: Jussi-Pekka Rantanen (Keva), Eero Sallasmaa (Elo), Mikael Kulikoff (TELA), Antti Kulonen (Innova), Riitta Puutula (Etera), Arja Raatikainen (Mela), Katri Raatikainen (ETK), Mari Kuuvalo (ETK), Stefan Strandberg (Veritas), Petri Suhonen (Porasto), Ove Herrlin (MEK) ja Matti Ylilammi (Arek).

Ansiotietojen käyttöä pohtivaa määrittelyryhmää vetää Mia Turku (Varma), etuustiedot-ryhmää vetää Tarja Lamminmäki (Ilmarinen) ja tekniseen arkkitehtuuriin paneutuu Mikko Soikkelin (Ilmarinen) johdolla kokoontuva tukiryhmä.

Lainsäädännön linjauksia on valmisteltu Mari Kuuvalon (ETK) vetämässä ryhmässä, viestintä on Aija Laurilan (TELA) kokoaman ryhmän vastuulla.

Arekin tulorekisterimuutosten toteutushankkeen (Tuvarek) asiakastukiryhmä kokoontuu Jukka Nevalaisen (Arek) johdolla. Myös tulo­rekisteriin siirtymisen suunnitelmia tekevä ryhmä lyö jo suurempaa vaihdetta silmään.