sosiaaliturva

suojana ulkomaantyössä

Miten työntekijän sosiaaliturva hoituu, kun avautuu mahdollisuus lähteä ulkomaille?

Teksti: Nelli Westerholm

Kuvitus: Jouko Ollikainen

Sillä on merkitystä, lähteekö ulkomaantyöhön suomalaisen työnantajan lähettämänä vai pestautuuko kohdemaan yrityksen palvelukseen.

Kahdenvälisillä sosiaaliturvasopimuksilla on tarkoitus varmistaa sopimusmaiden välillä liikkuvien kuuluminen sopimusmaan sosiaaliturvaan. Näin varmistuvat sekä etuuksien maksaminen rajojen yli että kahdenkertaisen vakuuttamisen ehkäiseminen.

Kiina ja Etelä-Korea tulossa

EU-lainsäädäntöä sovelletaan EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin osalta. Lisäksi Suomi on solminut Euroopan ulkopuolelle seitsemän kahdenvälistä sosiaaliturvasopimusta. Maantieteellisesti painopiste on siirtynyt Aasian suuntaan, jossa toimii paljon suomalaisomisteisia yrityksiä.

Suomi on käynyt viime vuosina sosiaaliturvasopimusneuvotteluja Kiinan, Etelä-Korean ja Japanin kanssa. Kiinan ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus on juuri valmistunut ja tulee voimaan helmikuun alussa. Kiinan sopimus koskee työntekijöiden vakuuttamista, lisäksi maat ovat sitoutuneet maksamaan eläkkeet sopimusmaasta toiseen.

Etelä-Korean kanssa neuvottelut ovat edenneet jouhevasti. Se vahvistunee seuraavana. Heidän kanssaan solmittavaan sopimukseen sisältyvät myös eläke-etuudet. Japani–Suomi-neuvottelujen jatkoaikataulu on vielä auki.

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus on tullut voimaan jo 1950-luvulla. Sosiaaliturvasopimusten tarkoituksena oli alun perin suojella siirtolaisia. Myöhemmin kauppapoliittiset syyt ovat olleet tärkeämmässä roolissa.

Sitten 1980-luvulla solmittiin kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia muualle Eurooppaan, jotka EU-lainsäädännön yhtenäisyyden myötä ovat sittemmin menettäneet merkitystään. Ensimmäisen sosiaaliturvasopimuksen Euroopan alueen ulkopuolelle Suomi solmi 1980-luvun lopulla Kanadan ja sen provinssin Quebecin kanssa.

Sosiaaliturva kuntoon

Kun Suomesta henkilö lähtee työkomennukselle sosiaaliturvasopimusmaahan, tulee hakea lähetetyn työntekijän todistusta. Hakemuksen käsittelee Eläketurvakeskus ja yleensä hakemuksen täyttää työnantaja.

Nykyisin sosiaaliturvasopimusten tarve kohdistuu työntekijöiden liikkuvuuden sujuvoittamiseen. Riippuen sosiaaliturvasopimuksen sisällöstä, määritellään kuinka kauan ulkomaankomennusta tekevä voi kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos taas työntekijä vakuutetaan kohdemaan sosiaaliturvassa Suomen sijaan, kertyy eläke siihen maahan ja eläkkeelle jäädessä eläkettä haetaan suoraan sosiaaliturvasopimusmaasta.

Ulkomaantyön

eläkeneuvot ETK:sta

Eläketurvakeskus palvelee kansainvälisissä eläke- ja vakuuttamisasioissa.

Hyödyllisiä tietoja ulkomaantyön vakuuttamisesta löytyy verkkopalvelusta Etk.fi.

Vielä ehdit mukaan 2. joulukuuta pidettävään kansainvälisten eläkeasioiden ajankohtaispäivään. Ota suoraan yhteyttä koulutus@etk.fi.

Lähempiä tietoja tulevista koulutuksista löytyy Etk.fi:n koulutuskalenterista.