Sijoitustuotto

Tapaus Talvivaara nosti suuria sijoitusodotuksia ja tuotti valtavia pettymyksiä. Kuvassa puhdistetun veden allas Talvivaaran kaivoksella viime keväänä. Terrafame tuottaa kaivoksella nikkeliä ja sinkkiä.
Tapaus Talvivaara nosti suuria sijoitusodotuksia ja tuotti valtavia pettymyksiä. Kuvassa puhdistetun veden allas Talvivaaran kaivoksella viime keväänä. Terrafame tuottaa kaivoksella nikkeliä ja sinkkiä.

Parempiin tuottoihin

vastuullisella sijoittamisella

Voiko vastuullisella sijoittamisella eläkevarat saada tuottamaan paremmin? Työeläkeyhtiöt uskovat, että pitkällä aikavälillä näin on. Paukkuja on laitettu etenkin hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Teksti: Outi Airaksinen Kuvat: STT Lehtikuva, työeläkelaitokset

Vastuullisuuden vaikutusta sijoituksen tuottoihin on vaikea osoittaa, sillä tutkimuksissa on päädytty vaihteleviin johtopäätöksiin.

– Useimmat tutkimukset osoittavat selvästi, että vastuulliset yritykset eivät ole huonompia sijoituskohteita kuin ei-vastuullisetkaan. Se on yksi hyvä syy meille vastuullisuuden korostamiseksi, sijoitusjohtaja Mikko Mursula Ilmarisesta sanoo.

Kotimaiset työeläkeyhtiöt ovat nostaneet vastuullisuuden keskeiseksi osaksi sijoitustoimintaansa. Sen uskotaan tuovan pitkällä aikavälillä myös parempia tuottoja. Esimerkiksi Varma on linjannut, että listatun osakesalkun hiilijalanjälkeä pienennetään peräti neljänneksen vuoteen 2020 mennessä.

– Haluamme varmistaa, ettei meillä ole salkussa yhtiöitä, jotka yhtäkkiä muuttuvan maailman myötä menettäisivät arvonsa, salkunhoitaja Hanna Kaskela Varmasta kertoo.

Yhtiön päätös luopua osakesijoituksistaan eurooppalaisiin sähköyhtiöihin, jotka tuottavat sähköstään yli kolmanneksen hiilivoimalla, on osoittautunut myös tuottomielessä järkeväksi.

– Vastuullisuus näkyy keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä yritysten vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen hinnassa. Vastuullisesti toimivat yritykset saavat rahoitusta halvemmalla, ja sitä kautta ne ovat pitkällä aikavälillä parempia sijoituskohteita, Mursula väittää.

– Mitä paremmin yritys huomioi ympäristön, hyvän hallinnon ja panostaa muun muassa henkilöstöönsä, sitä vahvemmaksi yritys kehittyy toimialallaan – ja sitä paremmat edellytykset sillä on toteuttaa pitkäjänteisesti strategiaansa, vahvistaa kilpailuasemaansa ja tehdä tulosta, sijoituksista vastaava johtaja Hanna Hiidenpalo Elosta sanoo.

Kyse on myös riskien hallinnasta, sillä esimerkiksi vilpistä kiinni jäävälle yritykselle voidaan langettaa sakkoja tai yrityksen maine ja myynti voi kokea kolauk­sen, mikä leikkaisi automaattisesti yhtiön tulosta.

Läpinäkyvyys parantunut

Vastuullisessa sijoittamisessa sijoituskohteita arvioidaan taloudellisten seikkojen ohessa niin ympäristön, sosiaalisen vastuun kuin hyvän hallintotavankin kannalta. Sijoituskohteiden läpivalaisussa yhtiöt käyttävät myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäksi kohdeyritysten vastuuhenkilöitä käydään tapaamassa henkilökohtaisesti.

– Pelkkä yritysjohdon puhe ei riitä sijoittajalle, vain teot ja tulokset ratkaisevat. Jos puheiden ja tekojen välillä on ristiriita, se kyllä huomataan ennen pitkää, Hiidenpalo sanoo.

Jos läpivalaisussa paljastuu, että salkkuyhtiö on rikkonut esimerkiksi kansainvälisiä normeja, voidaan käynnistää vaikuttamisprosessi, jonka tavoitteena on saada yhtiö muuttamaan toimintatapojaan. Vaihtoehtona on luopua sijoituksesta kokonaan.

Vastuullisuuden arvioinnissa tarkastelu pitäisi ulottaa alihankintaketjujen viimeisiin lenkkeihin asti. Ongelmana vain on se, että eri maissa on erilaisia säädöksiä muun muassa sen osalta, mitä yritykset joutuvat vastuullisuudestaan raportoimaan. Kukaan ei liioin oikein valvo, että yritykset toimivat, niin kuin ne itse väittävät.

Ilmarisen Mursulan mielestä sijoituskohteiden läpinäkyvyys on kuitenkin viime vuosina selvästi parantunut. Tämän lisäksi erilaiset vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat jo nykyisin olennainen osa esimerkiksi isojen sijoittajien varainhoitajavalintaprosessia. Jatkossa eläkeyhtiöt joutuvat aiempaa tarkemmin avaamaan myös ulkopuolisten varainhoitajiensa hoitamien rahastojen sijoituskohteet, kun vakavaraisuussääntely muuttuu vuoden vaihteessa.

Vastuullisuudessa yhä kehittämistä

Osakesäästäjien Keskusliiton puheenjohtajan, professori Timo Rothoviuksen mielestä työeläkeyhtiöiden tulisi kuitenkin panna paukkuja vastuullisuuden valvonnan kehittämiseen. Ei riitä, että kiinni jäädessään yritykset joutuvat kovaan julkiseen pyöritykseen – etenkin, kun viimeaikaisten tapauksien valitettava opetus on ollut se, ettei mitään kannata myöntää.

– Volkswagen oli ainoa yritys, joka myönsi huijanneensa, vaikka kaikki autovalmistajat tekivät samaa. Päästömittauksissa itse asiassa paras auto oli Volkswagen. Se oli kuitenkin ainoa yhtiö, jota rankaistiin. Viranomaisten ja mediankin antama valitettava opetus on, että helpommalla pääsee, jos ei myönnä mitään, Rothovius sanoo.

Toisaalta esimerkiksi Talvivaaran tapauksessa Rothoviuksen mielestä eläkeyhtiöt olisivat voineet reagoida aiemmin. Ne luopuivat omistuksestaan vasta, kun asia nousi julkisuuteen, vaikka ongelmista oli raportoitu jo pari vuotta aiemmin. Toisaalta osakkeiden myymisen sijaan vastuullisempaa olisi voinut olla pysyä omistajana ja toimia sen hyväksi, että yhtiö olisi parantanut toimintaansa.

Veroparatiiseista tuottoja

Vaikka vastuullisessa sijoittamisessa on otettu harppauksia, verotuksen osalta ajattelussa ollaan vielä alkutekijöissä.

Eläkeyhtiöt kertovat voivansa sijoittaa huoletta muun muassa yhtiöihin, jotka harjoittavat aggressiivista verosuunnittelua ja hyödyntävät kansainvälisten verosopimusten aukkoja välttyäkseen verojen maksulta – niin kauan kuin ne eivät riko lakeja.

– Mutta jos lapsityövoiman käyttö on jossain maassa lain mukaan sallittua, onko se eettistä, Rothovius kysyy ja tuomitsee myös veroparatiiseissa toimivien sijoitusyhtiöiden käytön epäeettiseksi.

– Tuottovaatimus on aika huono peruste veroparatiisiyhtiöiden käyttämiselle, koska eläkeyhtiöt eivät muutenkaan maksa veroja sijoituksistaan. Olisiko niin, etteivät yhtiöt vain halua näyttää, mitä omistuksia niillä on. Jos niin on, se on iso ongelma, hän pohtii.

Myös Finnwatch on kiinnittänyt huomiota asiaan ja ehdottanut, että työeläkeyhtiöt ottaisivat käyttöönsä vastuullisen sijoittajan työkalut myös veronmaksun vastuullisuuden varmistamiseksi.

Mikä vastuu verottajalla?

Työeläkeyhtiöissä veroparatiisien käyttöä perustellaan maantieteellisellä ja omaisuuslajikohtaisella hajautuksella.

– Jos päättäisimme, ettemme enää sijoita pääomarahastoihin, koska rahasto on rekisteröity johonkin alhaisen verotuksen maahan, käytännössä luopuisimme yhdestä hyvätuottoisesta omaisuusluokasta. Saisimme alhaisempaa tuottoa kuin muut, ja se taas olisi pois nykyisiltä ja tulevilta eläkeläisiltä. Se, mihin maahan rahasto on rekisteröity, ei sitä paitsi millään tavalla vaikuta Ilmarisen maksamiin veroihin. Meille sijoittajana on tärkeää, että kaikki yhteistyökumppanimme pääomarahastovarainhoitajat mukaan lukien noudattavat verotuksenkin osalta lainsäädäntöä ja verosopimuksia, Mursula sanoo.

Mursula katsoo vastuun verotuksen ongelmista olevan lainsäätäjillä, sillä hänen mielestään asia voidaan ratkaista vain laajalla, esimerkiksi koko OECD:n kattavalla, verotuskäytännöllä.

Hanna Kaskela

Varma ottaa ilmastonmuutoksen todesta. Salkunhoitaja Hanna Kaskelan mukaan sijoitusvalintojen vaikutuksesta hiilijalanjälki pienenee.

Hanna Hiiidenpalo

Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiiidenpalo korostaa, että vastuullinen sijoittaminen on hyvää riskienhallintaa.

Mikko Mursula

Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula sanoo sijoituskohteiden läpi­näkyvyyden selvästi ­parantuneen.

Timo Rothovius

Vastuullisen sijoittamisen ­näkökulmasta professori Timo Rothovius pitää hedge-rahastoja hankalasti ­tulkittavina. Ulkopuolelta ei näe, mihin hedge-rahastot sijoittavat.

Sijoituspäätökset nojaavat ESG-arviointiin

Työeläkeyhtiöt arvioivat taloudellisten näkökulmien ohessa sijoituskohteita ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG) näkökulmista. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Ne kertovat noudattavansa myös kansainvälisiä ihmisoikeus-, työelämä- ja ympäristösopimuksia.

Käytössä on myös niin kutsuttu negatiivinen arvottaminen. Työeläkevaroja ei sijoiteta muun muassa tupakkayhtiöihin ja ydinaseteollisuuteen lainkaan.

Viime aikoina vastuullisen sijoittamisen keskiössä ovat olleet etenkin ympäristö- ja ilmastokysymykset. Esimerkiksi Varma on julkaissut hiljan ilmastopolitiikan, jossa listatuilta kohdeyhtiöiltä kokonaisuutena edellytetään hiilidioksidipäästöjen radikaalia vähentämistä. Myös yhtiöiden kiinteistösijoituksissa ympäristövastuullisuus on nostettu ytimeen.

Läpinäkyvyys heikkoa hedge-rahastoissa

Suorien osake- ja korkosijoitusten ohessa työeläkeyhtiöt sijoittavat varojaan välillisesti, mikä tekee vastuullisuuden arvioinnista vaikeampaa. Esimerkiksi veroparatiiseissa toimivat hedge-rahastot käyttävät usein monimutkaisia sijoitusstrategioita, mutta niiden tiedonantovelvoitteet ovat vähäiset.

– Eläkesijoittajat väittävät, että heille avataan sijoituskohteet. Ulkopuolisen on kuitenkin vaikea sanoa, toimiiko rahasto vastuullisesti, koska ulkopuolinen ei näe, mihin hedge-rahastot sijoittavat, Osakesäästäjien Keskusliiton puheenjohtaja Timo Rothovius sanoo.