eläkeuudistus 2017

Esitteitä kotiin

Viestintäkampanja käynnissä

Vuoden 2017 työeläkeuudistus on kohta todellisuutta. Asiasta kerrotaan tietoiskuilla ja jakamalla esitteitä kotiin.

Teksti: Matti Lumijärvi

Eläkeuudistuksesta kerrotaan kansalaisille esitejakeluna suoraan kotiin sekä kampanjoiden eri medioissa.

Suurelle osalle 1955–64 syntyneistä lähetetään näinä päivinä kotiin tiivis esite työeläkeuudistuksesta, suomeksi tai ruotsiksi. Esitteitä jaetaan kaikkiaan noin 670 000 kappaletta.

Esitejakelussa kohderyhmäksi valittiin ikäluokat, joita työeläkeuudistus ensimmäisenä koskee ja joiden eläkeiät ovat jo tiedossa. Osoitetiedot saatiin Eläketurvakeskuksen rekistereistä. Esitettä ei kuitenkaan jaeta kaikille tuon ikäisille, esimerkiksi ei ulkomailla asuville, jollain eläkkeellä oleville tai niille, keillä ei ole työhistoriaa.

Kotiin lähetettävän esitteeseen päädyttiin Eläketurvakeskuksen ja Kelan tutkimuksen ennakkotietojen pohjalta. Kotiin jaettu uudistusesite kaksin- tai jopa kolminkertaisti niiden henkilöiden määrän, jotka sanoivat tuntevansa eläkeuudistuksen sisällön melko hyvin tai hyvin.

Kampanja jatkuu tammikuussa.

Tv-tietoiskuja ja animaatioita

Esitejakelu on osa eläkeuudistuksen kampanjointia. Muita toimia ovat tv-tietoiskut, animaatiot, lehti- ja verkkoilmoittelu sekä mediaviestinnän ja sosiaalisen median toimenpiteet.

Kampanjan painopiste on nostaa asian huomioarvoa: Eläkeuudistus tulee, ota selvää, miten se vaikuttaa sinuun!

Kaikki markkinointi ohjaa lisätietojen pariin Eläkeuudistus.fi-sivustolle, jolla on tähän asti ollut noin 20 000 vierailua kuukaudessa. Pian toivottavasti vielä enemmän.

Eläkeuudistus.fi