Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin www.etk.fi/julkaisut

Pensions

Artikkeli tarjoaa vertailevan kuvan eri OECD-maiden eläkejärjestelmistä, eläketurvan tasosta sekä eläkeläisten köyhyydestä. Lisäksi artikkelissa pohditaan eläketurvan eriarvoisuutta sekä ikääntyvän väestön ja viimeaikaisten eläkeuudistusten tuomia haasteita eläkkeiden riittävyydelle.

Tekijät: Kati Kuitto ja Susan Kuivalainen

Julkaisu: Ellison, Nicholas & Haux, Tina (eds.) 2020. Handbook on Society and Social Policy. Edward Elgar Publishing.

From plans to action?

Retirement thoughts, intentions and actual ­retirement: an eight-year follow-up in ­Finland

Tutkimuksessa tarkastellaan eläkkeelle siirtymistä päätöksentekoprosessina, eläkeajatuksista eläkeaikeisiin ja eläkeaikeista toteutuneeseen eläkkeelle siirtymiseen ja erityisesti työnantajaan ja työhön liittyvien tekijöiden vaikutusta eläkkeelle siirtymisen ajoittumiseen.

Tekijät: Satu Nivalainen

Julkaisu: Ageing & Society, Vol. 40, Part 9, September 2020

Substitution and spill-overs between early exit pathways in times of extending working lives in Europe

Vertailevassa pitkäaikaistarkastelussa tutkitaan varhaiseläkereittien sulkemisen yhteyttä siihen, milloin ja mitä reittejä pitkin 55–64-vuotiaat eurooppalaiset poistuvat työmarkkinoilta. Työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja varhaiseläkeläisten osuus on vähentynyt. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ja pitkäaikaistyöttömien osuus on kasvanut.

Tekijät: Aart-Jan Riekhoff, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki

Julkaisu: International Social Security Review, Vol. 73, Issue 2, 2020

Lue faktaa ja tilaa uutiskirjeemme!
www.etk.fi/uutiskirje