TILASTOPALOJA

Lähde: Eläketurvakeskus

Palstan toimittanut Anne Iivonen


Työeläkekuntoutuksen
määrissä on tapahtunut merkittävä muutos. Vuonna 2019 työeläkekuntoutujia oli 18 500, mikä on vain hieman edellistä vuotta enemmän.

Työeläkekuntoutujien määrät ovat reilussa vuosikymmennessä lähes kaksinkertaistuneet.


Työuran jatkaminen
on työeläkekuntoutuksen tavoitteena. Viime vuonna kuntoutuksen päättäneistä kaksi kolmesta palasi töihin.

– Työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä kuntoutusoikeuden saaneistakin lähes 60 prosenttia työllistyi, kertoo tilastosuunnittelija Leena Saarnio Eläketurvakeskuksesta.

Valtio maksaa
tuhdin siivun
yrittäjäeläkkeistä


Yrittäjäeläkkeisiin
on vuosi toisensa jälkeen mennyt rahaa enemmän kuin maksuina on tullut sisään. YEL-järjestelmä ei rahastoi eläkevaroja. Minkä yrittäjät vakuutusmaksuina maksavat, kuluu samana vuonna maksettaviin YEL-eläkkeisiin. Eikä riitäkään. Valtio maksaa erotuksen.

Tänä koronavuonna valtion varoista maksetaan arviolta yli neljännes YEL-eläkkeiden kuluista. Viime vuonna yrittäjäeläkkeiden YEL-maksu­tulo oli 1,1 miljardia euroa ja menot 1,3 miljardia.

Yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen, kun yrittäjän työpanoksen arvo ylittää laissa sanotun minimityötulotason.
YEL-työtulon minimialaraja on vajaat 8 000 (7 958,99) euroa vuodessa. Työtuloa ei kuitenkaan voi määrittää korkeammaksi kuin 180 750 euroa.

Yrittäjälle YEL-vakuutus maksaa joko 24,1 tai 25,6 (52–63-vuotiailla) prosenttia vahvistetusta työtulosta. Helpotuksena aloittavat yrittäjät saavat 22 prosentin alennuksen maksusta kahden ensimmäisen vuoden ajan.