Tiedoksi

Palstan toimittanut Anne Iivonen

Barometri: Kolme neljästä luottaa eläkejärjestelmään

Luottamus eläketurvaan on vahvistunut edellisvuodesta. Kolme neljästä (74 %) suomalaisesta luottaa eläkejärjestelmään. Kesälomakaudella monelta saattoi mennä ohi tämä myönteinen uutinen.

Heinäkuussa Eläketurvakeskus (ETK) uutisoi, että luottamus on kasvanut reilut kuusi prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Samalla epäluottamus on vähentynyt seitsemän prosenttiyksikköä.

Jos eläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä jouduttaisiin vahvistamaan, hyväksytyin vaihtoehto olisi edelleen eläkemaksujen korottaminen nykyisestä. Vain joka kolmas hyväksyisi eläkeiän nostamisen.

–  Merkittävin muutos on tapahtunut 35–49-vuotiaiden mielipiteissä. Heidän luottamuksensa eläketurvaan on kasvanut 12 prosenttiyksikköä, ekonomisti Sanna Tenhunen kertoo.

Barometrin mukaan eläketurvaan suhtautuvat aikaisempaa positiivisemmin myös naiset, työntekijät, yrittäjät, ylemmän korkea-asteen koulutuksen suorittaneet sekä suurituloiset.

Eniten eläkejärjestelmään luottavat eläkeikäiset (90 %) sekä eläkeikää lähestyvät 50–64-vuotiaat (77 %).

Vajaalla kuudenneksella suomalaisista on luottamusta vähän tai ei lainkaan. Huoli siitä, että nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden maksumiehiksi painaa erityisesti 25–34-vuotiaita.

– Luottamus eläketurvaan on vähentynyt useammin niillä vastaajilla, joilla on toimeentulohuolia ja joiden toimeentulo on vaikeutunut koronakriisin aikana. Löydös vastaa aiempien tutkimusten tuloksia, joissa työttömyyden on havaittu vaikuttavan luottamukseen, tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen kommentoi.

Eläkebarometri-kyselyllä ETK mittaa vuosittain suomalaisten eläketurvaan ja eläkkeisiin liittyviä käsityksiä. Kyselyn toteutti Kantar TNS Oy puhelinhaastatteluin toukokuussa. Siihen osallistui 1 005 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä.

Teksti: Peter Lindström

Nuori mies luisuu työmarkkinoilta

Kauppatieteen tohtoriksi äskettäin väitellyt Janne Salonen osoitti väitöskirjassaan, että lähes 12 prosenttia vuonna 1987 syntyneistä miehistä on ajautumassa työmarkkinoiden ulkopuolelle pysyvästi.

– Analyysi paljasti, että osalla heistä on huomattavasti heikompi työllisyystilanne kuin ikätovereillaan, Salonen sanoo.

Työttömyys, työkyvyttömyys ja sairastaminen heikentävät näiden nuorten siirtymistä työelämään.

– Mitä suuremmat arvet nuori saa työmarkkinoilta, sitä pienemmäksi jää hänen eläkkeensä, Salonen tiivistää.

Hän arvioi väitöskirjassaan uusien tilastollisten menetelmien hyödyntämistä eläketurvan tutkimuksessa. Nuorten miesten elämänpolkujen lisäksi Salonen tarkasteli tilastollisten menetelmien käyttöä yrittäjien eläkevakuuttamisen tutkimisessa sekä Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallissa.

Janne Salonen työskentelee Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla.

Onko eläkkeesi vähän vai paljon?

Työeläke.fi-palvelun eläkelaskurin yhteydestä löytyy nyt vastaus tähänkin. Siellä oleva taulukko näyttää tähän mennessä kertyneet mediaanieläkkeet eri syntymävuosiluokille.

Esimerkiksi noin viiden vuoden päästä eläkeiän saavutta­vien vuonna 1960 syntyneiden tähänastinen keskimediaanin mukainen eläkekertymä on 1 414 euroa (miehillä 1 589, naisilla 1 288). Vastaavasti 1970 syntyneillä kertymä yltää 870 euroon.

Laskurissa esitetyt tilastot perustuvat Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin. Tarkemman tiedon omasta työstä kertyneestä eläkkeestä voi tarkistaa työeläkeotteelta, johon voi kirjautua oman työeläkelaitoksen verkkopalvelussa tai Työeläke.fi-palvelun kautta.

Tutustu Työeläke.fi-palvelun eläkelaskuriin (tyoelake.fi/elakelaskuri)

Opi

uutta

Vahvista

asiantuntijuuttasi

eläkeasioissa.

@

ETK on luotettava työeläkealan osaaja ja kouluttaja. Kevään koulutuksissa on laaja kattaus oppia ja osaamisen vahvistamista. Muutama esimerkki valikoimistamme:

7.10. Laskutuspalveluyritykset ja alustojen käyttö

21.10. EU-maiden välillä liikkuminen.

4.11. Ajankohtaista YEL-vakuuttamisesta ja valvonnasta.

Eläketurvakeskus kouluttaa,

ilmoittaudu verkossa.

www.etk.fi/koulutus

Nimitykset

Eläketurvakeskus

OTK Karoliina Kiuru on nimitetty 1.8. alkaen johtajaksi. Hän työskentelee lakilinjan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

YTM Johanna Lindeman on nimitetty 12.8. alkaen yksikön päälliköksi rekisteripalveluosastolle.

FM, sosionomi (AMK) Reetta-Kaisa Lehtinen on nimitetty 12.8. kehityspäälliköksi rekisteripalveluosastolle.

Ilmarinen

TLL, psykiatrian erikoislääkäri Anna Eskola on nimitetty asiantuntijalääkäriksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan vakuutuslääketieteen osastolle.

LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Heidi Furu on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan vakuutuslääketieteen osastolle.

KTK Henri Haltsonen on nimitetty asiakaspäälliköksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle.

FT, TtM Johanna Koroma on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan ennakointi ja tutkimus -osastolle.

MBA Mikko Koskinen on nimitetty sijoituslinjan sijoitusjärjestelmät-osaston osastonjohtajaksi.

DI Pekka Laaksonen on nimitetty asiakaspäälliköksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle.

PsM Simo Levanto on nimitetty asiantuntijapsykologiksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan ennakointi ja tutkimus -osastolle.

MMM Karoliina Lindroos on nimitetty vastuullisen sijoittamisen päälliköksi sijoituslinjalle.

Dos., TkT, KTM Anssi Smedlund on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjan ennakointi ja tutkimus -osastolle.

HTM Mari Tuomikoski on nimitetty asiakaspäälliköksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle.

Mela

Varatuomari Sonja Lilius on ­nimitetty lakiasiainpäälliköksi 1.1.2021 lukien.

FT Henri Virtanen on nimitetty Melan riskienhallintapäälliköksi 1.9. lukien. Virtanen jatkaa myös Melan matemaatikon tehtäviä ­riskienhallintatehtävien ohessa.

OTM Hanna-Maria Keskinen on nimitetty Melan compliance ­officeriksi 1.9. lukien.

Porasto

Sosionomi (Tampereen yliopistosta) Mika Kivinen on nimitetty Poraston toimitusjohtajaksi 1.9. alkaen. Kivinen siirtyi Porastoon OP-Eläkesäätiön ja OP-Eläkekassan toimitusjohtajan tehtävistä.

Varma

LT Kirsi Karvala on nimitetty johtavaksi asiantuntijalääkäriksi lääkäritoimintoon 1.9. alkaen. Hän on aiemmin työskennellyt Kevassa johtavana ylilääkärinä.

Terveydenhoitaja (AMK) Pia Kontti on nimitetty 1.8. alkaen työkykyjohtajaksi työkyvyttömyysriskin hallinta -toimintoon.

FT Riku Louhimo on nimitetty 1.8. alkaen työkyvyttömyysriskin datakyvykkyyden kehityspäälliköksi työkyvyttömyysriskin hallinta -toimintoon.

DI Mika Nikkola on nimitetty 10.8. alkaen data- ja digipalvelujohtajaksi tietohallintoon.

OTM, VT Suvi Männistö on ­nimitetty Varman vakuutuspalvelujen lakimieheksi 1.8. alkaen.

Kuukauden twiitti

11.11.

Työeläkepäivään ilmoittautuminen on käynnistynyt ja jatkuu 11.11. asti.

Työeläkepäivä 17. marraskuuta kokoaa eläkealan asiantuntijat tänä vuonna verkkoon työasemien ääreen. Iltapäivän aiheita ovat muuttuva maailma ja eläkejärjestelmän kriisinkestävyys. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!