Julkaisija

Eläketurvakeskus, Etk.fi

DIGILEHTI

Työeläkelehti.fi

UUTISKIRJE

Tilaa uutiskirje Työeläkelehti.fi:ssä

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Tuovi Rautjoki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Tiina Grönqvist (Varma)

Kristiina Halonen (Ilmarinen)

Marjukka Hietaniemi (Eläketurvakeskus)

Jorma Kinnunen (Mela)

Kalervo Koistinen (Porasto)

Markus Palomurto (Eläketurvakeskus)

Marjo Skoglund (Elo)

Pirta Toivonen (Veritas)

Katriina Valve (Keva)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Katri Isotalo, Antti Karkiainen, Jaakko Kiander, Lena Koski, Peter Lindström, Antti Mielonen, Tiina Palotie-Heino, Jouko Ollikainen, Olli-Pekka Orpo, Sakari Piippo, Merja Raunis, Matti Remes, Virpi Ruohomäki, Juho Saari, Milla Salin, Katri Saarteinen, Mika Vidlund ja Tero Uusimäki.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

TAITTO

Aste Helsinki Oy/Markku Laitinen

paino

Hansaprint Oy

paperi LumiPress Silk 130 g/m2

55. vuosikerta

ISSN 0564-5808 (painettu)

ISSN 1799-5221 (verkkojulkaisu)

Helsinki 2020

Työeläke ilmestyy viidesti vuodessa.

Seuraavan lehden ilmestymisaikataulu:

No

aineistot

lehti ilmestyy

5

pe 30.10.

ma 30.11.