Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin: www.etk.fi/julkaisut

Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulo- kokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista

Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulokokemuksia monipuolisesti eri näkökulmista. Se perustuu Eläketurvakeskuksen vuonna 2017 tekemään postikyselyyn 55–85-­vuotiaille vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkeläisille. Tutkimus tarjoaa runsaasti tietoa eläkeläisten toimeentulosta ja eläkeläisten taloudelliseen hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä.

Toimittajat: Kati Ahonen, Susan Kuivalainen, Jyri Liukko, Satu Nivalainen, Liisa-Maria Palomäki ja Anu Polvinen

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019

MUUALLA JULKAISTUA

The Effect of ­Relabeling and Incentives on ­Retirement: Evidence from the Finnish Pension Reform in 2005

Tutkimuksessa tarkastellaan vuoden 2005 eläke­uudistuksen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen. Erityisenä huomion kohteena on taloudellisten kannustimien ja uudelleennimeämisen (varhennetun vanhuuseläkkeen varsinaiseksi vanhuuseläkkeeksi muuttumisen) vaikutus eläkkeelle siirtymiseen.

Tekijät: Jon Gruber, Ohto Kanninen, Satu Nivalainen, Terhi Ravaska ja Roope Uusitalo

Julkaisu: Labor Institute for Economic Research Working Papers 328/2019

Työttömien ja ikääntyneiden ­siirtyminen työ­kyvyttömyys­eläkkeelle on ­vähentynyt ­selvästi

Tutkimuksessa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen muutosta vuosien 2007 ja 2016 välillä eri väestöryhmissä. Täysiä ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä ja tärkeimpiä sairauspääryhmiä tarkastellaan erikseen.

Tekijät: Mikko Laaksonen ja Heidi Nyman

Julkaisu: Lääkärilehti 33/2019

Lue faktaa ja tilaa uutiskirjeemme! www.etk.fi/uutiskirje