Tiedoksi

Palstan toimittanut Anne Iivonen

Eläkeneuvotteluryhmä uudisti kokoonpanoaan

Eläkeneuvotteluryhmä on työmarkkinakeskusjärjestöjen perustama yhteistyöryhmä työeläketurvan seurantaa ja kehittämistä varten.

Työmarkkinajärjestöt ovat pyytäneet Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajaa Mikko Kauttoa toimimaan ryhmän puheenjohtajana. Samalla syyskuun alusta lukien ryhmän muuta kokoonpanoa tarkistettiin.

Työmarkkinajärjestöjen nimeämät jäsenet: Jouko Hämäläinen (KT), Ilkka Kaukoranta (SAK), Katarina Murto (STTK), Sinikka Näätsaari (SAK), Katri Ojala (Akava), Vesa Rantahalvari (EK) ja Antti Tanskanen (EK).

Ryhmään kutsutut asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston osastopäällikkö ylijohtaja Outi Antila, laskuperustejaoksen puheenjohtaja (kiertävä puheenjohtajuus) Mikko Karpoja (Elo), tulkintaryhmän puheenjohtaja Heli Backman (ETK) ja eläkevakuutuksen yhteisten palveluiden ohjausryhmän puheenjohtaja (kiertävä puheenjohtajuus) Tiina Nurmi (Ilmarinen).

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä on käsitelty työeläketurvan rahoittajien näkemyksiä työeläketurvan sisällöstä, toimeenpanosta ja rahoituksesta.

Haku päällä TOPSOS-erikoistumiskoulutukseen

Sosiaalivakuutuksen alalla toimiville asiantuntijoille suunnattu TOPSOS-erikoistumiskoulutus alkaa ensi vuoden alussa. Haku käynnistyy lokakuun alussa ja päättyy 3.11.

Koulutus on tarkoitettu sosiaalivakuutuksen alalla asiantuntijoina toimiville, joilla on ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään vuoden työkokemus sosiaalivakuutusalan työtehtävistä.

Monipuolinen erikoistumiskoulutus antaa hyvät valmiudet työelämässä tarvittavan asiantuntijuuden syventämiseen. Koulutuksen järjestää Turun yliopiston sosiaalipolitiikan oppiaine.

Puolitoista vuotta kestävä erikoistumiskoulutus (30 op) alkaa tammikuussa 2020 ja se suoritetaan työn ohessa. Koulutuksen hinta on 3 600 euroa.

Opetus sisältää sekä lähiopetusta, verkko-opetusta että itsenäisesti suoritettavia opintoja. Koulutusohjelman opettajina toimivat sosiaalivakuutuksen johtavat asiantuntijat yliopistoista ja eri sosiaalivakuutuslaitoksista.

Koulutuksessa paneudutaan sosiaalipoliittisten järjestelmien, sosiaalilainsäädännön ja sosiaalitalouden tuntemukseen. Koulutukseen osallistuvat pystyvät käyttämään tieteellistä tutkimustietoa sosiaalivakuutusjärjestelmien analysoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätietoja TOPSOS-erikoistumiskoulutuksesta: utu.fi/topsos

Laatutyötunnustus ETK:n asiakaspalvelulle

Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelu palkittiin Vuoden Contact Center -kilpailussa Laatutyötunnustuksella. Kilpailun arvioitsijoiden mielestä Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelu on moderni edelläkävijä.

Arvioitsijat näkivät toiminnan vahvuuksina esimerkiksi monikanavaisuuden, asiakkaan ottamisen mukaan palvelumallin kehittämiseen sekä tavan huolehtia työntekijöistä.

 Neljän eri toiminnon asiakaspalvelut keskitettiin yhteen pisteeseen, kun asiakaspalvelu uudistettiin vuonna 2018. Uudistamisen tavoitteena oli luoda laadukas, asiantunteva ja asiakkaan tarpeita vastaava asiakaspalvelu ilman turhia viiveitä ja asiakkaan siirtoja vastaajalta toiselle.

Hyvin onnistunut uudistustyö palkittiin elokuussa Messukeskuksessa Yhteys-messuilla. Palkinnon vastaanottivat EU-eläkekäsittelijä Riikka Naski, asiakaspalvelusta vastaava osastopäälliikkö Max Rönnberg ja asiakaspalvelun tiiminvetäjä Pirjo Koponen.

Opi

uutta

Vahvista

asiantuntijuuttasi

eläkeasioissa.

@

ETK on luotettava työeläkealan osaaja ja kouluttaja. Kevään koulutuksissa on laaja kattaus oppia ja osaamisen vahvistamista. Muutama esimerkki valikoimistamme:

Katsaus eläkeasioiden muutoksenhakuun to 10.10.

Eläkeneuvojien teemapäivä to 17.10. ja ti 22.10.

Ruotsin eläke- järjestelmä ke 6.11.

Eläketurvakeskus kouluttaa,

ilmoittaudu verkossa.

www.etk.fi/koulutus

Nimitykset

Eläketurvakeskus

Jaakko Kiander Valtiotieteiden tohtori, dosentti Jaakko Kiander on nimitetty 12.8. alkaen tutkimuksesta, tilastoista ja suunnittelusta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän työskenteli aiemmin Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtajana.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tuovi Rautjoki on nimitetty 12.8. alkaen viestintäjohtajaksi ja johtoryhmän ­jäseneksi. Hän työskenteli aiemmin Valtiontalouden tarkastusviraston viestintäpäällikkonä.

Elo

Oikeustieteen kandidaatti Ulla Ahlblad-Bordi on nimitetty 1.8. alkaen ­lakimieheksi.

Kauppatieteiden maisteri Tiina ­Helenius on nimitetty 16.9. alkaen pääekonomistiksi.

Diplomi-insinööri Elina Samila on nimitetty 5.8. alkaen tila- ja turvallisuuspäälliköksi.

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Maarit Sivula on nimitetty 5.8. alkaen lakimieheksi.

Ilmarinen

Lääketieteen tohtori, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Kari-Pekka Martimo on nimitetty­ 9.9. alkaen työkykyriskien ennakoinnista ja tutkimuksesta vastaavaksi johtajaksi. Hän työskenteli aiemmin Elon johtavana asiantuntijalääkärinä.

Yleisradion eläkesäätiö

Kauppatieteiden maisteri Topi Piela on nimitetty 1.9. toimitusjohtajaksi. Hän työskenteli aiemmin Ilmarisessa.

35,2 v.

Työuran pituus vanhuuseläkkeelle siirtyneille on keskimäärin 35,2 vuotta. Tilastojen mukaan vuonna 2018 naisten työuran pituuden keskiarvo oli 34,6 vuotta ja miesten 35,9 vuotta.

Työurassa otetaan huomioon työssäoloaika työeläkerekistereiden mukaan eli vain työeläkevakuutettu työ tai yrittäjätoiminta.