Suomen eläkesijoittajat keskitasoa tuottovertailussa

Suomalaisten työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnasta ­saadut tuotot ovat kansainvälisessä vertailussa keski­tasoa. Tarkastelussa 24 työeläkesijoittajaa maailmalta.

Eläketurvakeskus on tarkastellut eläkevarojen sijoitustoiminnan tuottoja myös maamme rajojen ulkopuolelta. Kansainvälinen tuottovertailu osoittaa, että viime vuosi oli vaikea useimmille eläkesijoittajille. Lähes kaikkien tuotot kuitenkin paranivat kymmenen vuoden ajanjaksolla.

Tarkastelussa ovat 24 työeläkesijoittajaa eri puolilta maailmaa kattaen Suomen suurimpien työeläkelaitosten lisäksi Pohjois-Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian suuret toimijat. Mukana ovat kolme maailman suurinta eläkesijoittajaa: Japani (1 200 mrd. €), Norja (830) ja Etelä-Korea (500).

Suomalaisten eläkesijoittajien keskimääräinen vuosituotto viimeiseltä kymmeneltä vuodelta oli 5–6 prosenttia. Keva, VER ja KER (kotimaiset puskurirahastot) saivat noin prosenttiyksikön korkeammat tuotot kuin työeläkeyhtiöt ja -kassat (vakavaraisuussääntelyn alaiset toimijat).

Vertailuna esimerkiksi Ruotsin suurin puskurirahasto AP4 kasvoi yhdeksän prosenttia (8,9) ja Kanadan työeläkerahasto CPPIB 8,4. Norjan kansainvälinen eläkerahasto tuotti sekin 10 vuoden perspektiivillä hyvin (n. 7 %), vaikka tuotot putosivat viime vuonna.

Työeläkesijoittajat toimivat erilaisissa ympäristöissä, siksi vertailun perusteella ei voi suoraviivaisesti päätellä sijoitustoiminnan onnistumista.

Vakavaraisuussääntely ja muu sijoitusriskiä rajoittava sääntely asettavat kussakin maassa ja eläkejärjestelmässä reunaehtoja eläkevarallisuuden sijoittamiselle, samoin myös valuutta-alue ja valuuttakurssi.

Vertailussa työeläkesijoittajat on jaettu riskinottomahdollisuuksien mukaan kahteen ryhmään: vakavaraisuuslainsääntelystä vapaat toimijat ja vakavaraisuussääntelyn piiriin kuuluvat toimijat.

Anne Iivonen

Tutki sovelluksella toimijoiden tuottoja

Eläketurvakeskus kokosi tarkasteluun eri maiden eläkesijoittajien tuottovertailuja vuosina 2009–2018. Näppärällä vertailutyökalulla voi tutkia tuottojen kehitystä eri ajanjaksoilla.

Etk.fi:ssä olevan sovelluksen avulla selviävät työeläkesijoittajien saavuttamat nimellis- ja reaalituotot sekä sijoitusvarallisuuden miljardimäärät.

Verkkopalvelussa tietoa myös Suomen työeläkejärjestelmän sijoitustoiminnasta.

Eläkevarojen sijoitustuotot, eri maiden tuottovertailu (Etk.fi:ssä)