Pallo

hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät

Kari Lindstedt

Tietoasiantuntija

Alankomaat

Eläkeuudistus nytkähti eteenpäin

Hollannin suurimpien ammattiyhdistysten jäsenet päättivät tukea suunnitelmia eläkeuudistuksesta. Tämä tarkoittaa, että­ eläkeuudistus etenee nyt todella vuosien neuvottelujen jälkeen.

Kansanvakuutuksen vanhuuseläkeikä jäädytetään nykyiselleen 66 vuoden ja 4 kuukauden ikään seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Tämän jälkeen eläkeikä nousee portaittain 67 vuoteen. Vuoden 2024 jälkeen eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen.

Työntekijöille tulee mahdollisuus jäädä varhennettuna eläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen vanhuuseläkeikää. Uusi etuus on suunnattu erityisesti raskaissa ammateissa työskennelleille.

Itsensä työllistäjille tullee pakolliseksi vakuuttaa itsensä, mistä freelancereiden etujärjestö on suuttunut.

DutchNews.nl 16.6.

NORJA

Eläkerahasto vähentää fossiiliperäisiä sijoituksia

Norjan valtion eläkerahasto jatkaa fossiiliperäisistä sijoituksista luopumista. Rahasto pudottaa sijoitussalkustaan kahdeksan eri fossiiliyhtiön omaisuutta yhteensä 12 miljardin euron arvosta.

Kyseessä on rahaston suurin yksittäinen luopumisoperaatio tähän mennessä.

Puhtaaseen energiaan sijoittavat öljy-yhtiöt, kuten BP ja Shell, jäävät edelleen rahaston sijoitussalkkuun.

Hiiliyhtiöiden luopumisten ohella rahasto sai Norjan parlamentilta valtuudet sijoittaa ensi kertaa suoraan uusiutuvan energian hankkeisiin pörssilistattujen energiayhtiöiden sijaan muun muassa kehittyvissä maissa.

Norjan valtion eläkerahastolla on sijoitusomaisuutta yhteensä noin 860 miljardia euroa.

The Guardian 12.6.

VIRO

Rahastoeläkkeestä vapaaehtoinen

Viron keväällä aloittanut hallitus haluaa muuttaa työeläkkeen rahastoidun osan vapaaehtoiseksi. Asia on kirjattu Viron hallitusohjelmaan.

Lakisääteinen eläkejärjestelmä koostuu Virossa kansaneläkkeestä ja työeläkkeestä, joka jakaantuu edelleen ansaintaeläkkeeseen ja rahastoeläkkeeseen. Vapaaehtoisten lisäeläkkeiden merkitys on pieni.

Työeläkerahastoihin kerätyt varat jaetaan takaisin niille, jotka haluavat erota järjestelmästä. Rahasto on velvoitettu maksamaan sinne kertyneet varat kahden vuoden sisällä.

Työeläkettä kerätään Virossa yksityisiin rahastoihin. Maassa on käyty kärkevää keskustelua eläkerahastojen tuotoista ja hallintokuluista.

Kauppalehti 14.5.

SINGAPORE

Kaupunkivaltio nostaa vihdoin eläkeikää

Singaporessa on yksi maailman pisimmistä elinajanodotteista maailmassa, mutta eläkeikä on pysynyt matalana. Nyt eläkeikä nousee 62:sta vuodesta 65:een vuoteen. Muutos tapahtuu vaiheittain vuosina 2022–2030.

Maassa on voimassa työntekijöiden uudelleentyöllistämislaki, jonka mukaan työnantajien on tarjottava töitä virallisen työeläkeiän jälkeen. Uudelleentyöllistämislain mukaista ikää nostetaan nyt 70 vuoteen saakka.

Singaporen talous kärsii alhaisesta syntyvyydestä sekä Kiinan ja Yhdysvaltojen välisestä kauppasodasta. Perinteisesti Singaporeen on tullut paljon siirtotyöläisiä ulkomailta, mutta viime vuosina siirtotyöläisten tuloa on rajoitettu.

Eläketurva perustuu Singaporessa yksilöllisiin eläketileihin.

Reuters 18.8.

maaesittely

Portugali

Väkiluku: 10 miljoonaa

Elinajan odote: 83,4 (naiset) 77,8 (miehet) vuotta

Eläkeikä: 66 v 5 kk

Ei kattoa eläkkeille

Portugalin eläkejärjestelmä perustuu työskentelyyn. Yleisen eläkejärjestelmän lisäksi maassa on tulosidonnainen sosiaa­liavustuseläkejärjestelmä ja siihen liittyvä eläkelisä.

Lakisääteisen eläkkeen ohella on täydentäviä järjestelmiä, kuten työmarkkina­osapuolten sopimuseläkejärjestelmiä ja yksilöllisiä eläkejärjestelyjä.

Järjestelmistä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkettä. Vanhuuseläkkeen ikä on noussut Portugalissa automaattisesti vuodesta 2015 alkaen elinajanodotteen kehityksen mukaan.

Yleisen eläkejärjestelmän eläkkeet rahoitetaan jakojärjestelmällä, jonka tukena on puskurirahasto. Täydentävät järjestelmät ovat rahastoituja. Eläkemaksut ovat EU-alueen korkeimpien joukossa. Työtekijän maksavat 11 prosentin ja työnantajat noin 23,25 prosentin sosiaaliturvamaksua. Portugalissa ei ole eläkekattoa eikä eläkepalkkakattoa.

Vanhuuseläkkeen saamiseksi tulee vakuutusaikaa olla vähintään 15 vuotta. Vuodesta 2017 alkaen eläke on laskettu koko työuran ansioista.

Eläkettä karttuu 2 prosenttia vuodessa, kun vakuuttamisvuosia on alle 21 vuotta ja 2–2,3 prosenttia, kun vakuuttamisvuosia on vähintään 21. Vaikka eläkejärjestelmä onkin suhteellisen antelias, keskimääräiset eläkkeet eivät nouse korkeiksi, koska Portugalissa on suhteellisen alhainen palkkataso.

Minimieläke on 210 euroa kuukaudessa. Sen lisäksi maksetaan 18 euron lisää alle 70-vuotiaille ja 37 euron lisää yli 70-vuotiaille.

Portugalin eläkelaitoksena toimii Instituto da Segurança Social.

INTIA

Hallitus varoittaa jo väestön ikääntymisestä

Intian hallitus varoitti kesällä, että maan väestö on alkanut ikääntyä. Tämän seurauksena joudutaan varautumaan eläkeiän nousuun ja koulujen yhdistämisiin.

Tulevan vuosikymmenen aikana huoltosuhde kehittyy Intiassa myönteiseen suuntaan. Tilanne on kuitenkin väliaikainen, sillä Intian syntyvyys sukeltaa pian väestön uusiutumiskynnyksen alle, jona pidetään 2,1 lapsen keskiarvoa.

Yli 60-vuotiaiden määrän arvioidaan nousevan 240:een miljoonaan vuonna 2041, kun vuonna 2011 heitä oli 104 miljoonaa.

Muutos vaikuttaa eläkkeiden lisäksi terveyspalveluiden kysyntään.

Nykyinen eläkeikä hallinnon työntekijöille on 58–60 vuotta. Vain harva nauttii Intiassa kunnon eläkkeestä.

Reuters 4.7.