EU2019.fi

Sosiaaliturvan ja eläkealan huippuosaajat konferenssissa. Tapahtuman videotallenne ja lisätietoja saatavilla Etk.fi-palvelussa englanniksi etk.fi/conference2019.
Sosiaaliturvan ja eläkealan huippuosaajat konferenssissa. Tapahtuman videotallenne ja lisätietoja saatavilla Etk.fi-palvelussa englanniksi etk.fi/conference2019.

Huoli kasvanut itsensä työllistäjien eläketurvasta

Turvaako eläke riittävän toimeentulon muuttuvilla työmarkkinoilla? Eläkkeiden riittävyys puhutti Eläketurvakeskuksen järjestämässä kansainvälisessä konferenssissa.

teksti tuovi rautjoki | kuvat karoliina paatos

Euroopan komissio haluaa nostaa lähempään tarkasteluun epätyypillisten työsuhteiden riittävän eläketurvan. Komission mukaan työskentelystä sen kaikissa muodoissa tulee karttua eläketurvaa. Huoli on kasvanut etenkin itsensä työllistävien riittämättömästä eläketurvasta.

Euroopassa jo joka neljäs saa jotakin eläkettä. Samanaikaisesti EU-kansalaisten elinikä nousee koko ajan. Kyse on suuresta demografisesta saavutuksesta, mikä kuitenkin samalla luo paineen eläkejärjestelmälle ja työikäisten sosiaaliturvan kehittämiselle.

Katarina Ivanković Knežević, Euroopan komission Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston johtaja, esitteli komission sosiaalipoliittisia linjauksia Eläketurvakeskuksen järjestämässä kansainvälisessä Pension Adequacy In Europe -konferenssissa.

 Ivanković Knežević toi esiin, että jäsenvaltioiden eläkejärjestelmissä on suuria eroja. Sosiaaliturvan parantamiseen voi pyrkiä sopimalla yhteisistä periaatteista.

– Eläkkeiden riittävyyttä ei voi liikaa korostaa. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 15. periaatteen mukaan ihmisillä on oikeus vanhuuden toimeentuloon ja eläkkeeseen. Tässä on peruste myös eläkejärjestelmien kehittämiselle, hän sanoi.

Ivanković Knežević mukaan 40 prosenttia työstä tehdään unionin alueella itseään työllistämällä tai epätyypillisissä työsuhteissa.

– Sosiaaliturva on saatava paremmalle tasolle myös näillä työurilla, hän korosti.

Komissio haluaa edistää suositusten toimeenpanoa, jotka ohjaisivat myös kansallista politiikkaa jäsenvaltioissa. Yhtenä painopistealueena on myös naisten aseman parantaminen työmarkkinoilla, mikä koskee myös eläkkeitä.

– Jäsenmaiden on korkea aika tehdä konkreettisia toimenpiteitä tasa-arvoisen työelämän hyväksi. Palkkatietojen suurempi läpinäkyvyys on tässä tärkeä työkalu, Ivanković Knežević sanoi.

Euroopan komission lähestymistapa eläkkeiden riittävyyteen on holistinen. Toisin sanoen eläkejärjestelmiä ei voi tarkastella yksinään ilman suurempaa viitekehystä.

Eläkkeet liittyvät työmarkkinoiden lisäksi muun muassa koulutukseen, terveyteen, maahanmuuttoon ja sosiaaliseen tasa-arvoon. Järjestelmän kehittämisen taakka on myös jaettava tasapuolisesti eri sektorien välillä.

– Emme voi puhua eläketurvan riittävyydestä ilman, että samalla otamme keskusteluun mukaan myös nämä muut näkökulmat,  Ivanković Knežević  korosti.

Hän painotti, että tarvitaan laajaa yhteistyötä eri sektorien välillä. Sosiaalisten oikeuksien pilari koskee kaikkia jäsenvaltioita ja siksi kaikkien pitäisi olla myös mukana toteuttamassa sitä: komission, parlamentin ja jäsenvaltioiden eri toimijoiden.

–Eläkejärjestelmämme ovat parhaillaan aallokossa ja merenkäynti vain kovenee tulevina aikoina – aaltojen läpi on kuitenkin mahdollista purjehtia, hän sanoi.

Musiikkitalolla Helsingissä 17. syyskuuta pidetyssä konferenssissa hän nosti esille myös eläkejärjestelmien ymmärrettävyyden kansalaisten näkökulmasta.

Luottamusta on vaikea rakentaa järjestelmään, jos sitä ei ymmärrä.

– Pension Adequacy Report on askel eteenpäin eläkkeiden riittävyyden tarkastelun tiedostamisessa ja syventämisessä.

– Raportin suuri arvo on siinä yhteistyössä, jonka avulla se tuotetaan joka kolmas vuosi. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet sen tuottamiseen ja yhteisiin johtopäätöksiin,  Ivanković Knežević muistutti.

Eläke takuuna

vanhuuden päiviin

Pension Adequacy In Europe -konferenssissa herättelevän puheenvuoron käytti Euroopan komission Sosiaalisen suojelun komitean puheenjohtaja Rait Kuuse.

– Me kaikki vanhenemme ja toivomme hyvinvointia myös vanhuuden päiviltä. Tästä takuuna on eläketurva, Kuuse sanoi.

Jos työurat eivät pitene, Kuuse muistutti, että monet välttämättöminä nähdyt eläkejärjestelmän kehitystoimenpiteet johtaisivat eläketason laskuun tulevaisuudessa. Kuuse painotti, että silti pitäisi pystyä säilyttämään luottamus järjestelmään ja luoda uskoa myös tuleville polville.

Tulevaisuuden haasteena Kuusen mukaan eivät ole vain eläkkeet, vaan myös työmarkkinoiden kehittäminen erityisesti työllisyyttä lisäämällä. Tavoitteena tulee olla pidemmät työurat ja nykyistä myöhemmin eläkkeelle jääminen. Tämän tavoitteen toteutumista haastavat myös terveys ja läheisten hoitotarve.

Kuuse toi esiin, että omaishoitajana toimiminen yleistyy tulevaisuudessa ja se syö työurien pituutta. Monen työura katkeaa liian aikaisin myös omiin terveysongelmiin.

– Kysymys eläkkeistä ei liity vain vanhuudenturvaan, vaan yhä enemmän kyse kansalaisten hyvinvoinnista laajemmassa mielessä.

Pension Adequacy in Europe – Today and Tomorrow -konferenssi oli yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden oheistapahtumista. Konferenssin järjestelyistä vastasi Eläketurvakeskus yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Videotallenne Etk.fi-palvelussa etk.fi/conference2019.

Järjestäjistä Susan Kuivalainen (ETK) ja Outi Antila (STM).
Järjestäjistä Susan Kuivalainen (ETK) ja Outi Antila (STM).
Ministerin valtiosihteeri Saila Ruuth STM:stä.
Ministerin valtiosihteeri Saila Ruuth STM:stä.
Mikko Kautto, Outi Antila ja Rudi Van Dam.
Mikko Kautto, Outi Antila ja Rudi Van Dam.
Rudi Van Dam ja Katarina Ivanković Knežević.
Rudi Van Dam ja Katarina Ivanković Knežević.
Axel West Pedersen ja Hervé Boulhol.
Axel West Pedersen ja Hervé Boulhol.
Maria Vaalavuo ja Mika Vidlund.
Maria Vaalavuo ja Mika Vidlund.
Yves Stevens, Rudi Van Dam, Katarina Ivanković Knežević, Rait Kuuse ja Mikko Kautto.
Yves Stevens, Rudi Van Dam, Katarina Ivanković Knežević, Rait Kuuse ja Mikko Kautto.