Julkaisija

Eläketurvakeskus, www.etk.fi

DIGILEHTI

työeläke-lehti.fi

Toimituksen sähköposti

tyoelake-lehti@etk.fi

Päätoimittaja

Kati Kalliomäki

Toimituspäällikkö

Anne Iivonen

Toimitusneuvosto

Sonja Lilius (Mela)

Marjaana Lundqvist (Eläketurvakeskus)

Merja Paananen (Keva)

Anu Suutela-Vuorinen (Elo)

Esko Torsti (Ilmarinen)

Christel Wedenberg (Veritas)

Niko Väänänen (Eläketurvakeskus)

TÄTÄ LEHTEÄ TEKIVÄT MYÖS

Sirkku Aalto, Tomi Glad, Ismo Heinström, Hanna Hänninen, Antti Karkiainen, Lena Koski, Vesa Laitinen, Sikke Leinikki, Kari Lindstedt, Jouko Ollikainen, Karoliina Paatos, Liisa-Maria Palomäki, Markku Pulkkinen, Merja Raunis, Katri Saarteinen ja Lilja Tamminen.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

aineistotilaukset@etk.fi

puhelin 029 411 2500

TAITTO

Aste Helsinki Oy/Markku Laitinen

paino

PunaMusta Oy

paperi UPMFine 100 g/m2

53. vuosikerta

ISSN 0564-5808 (painettu)

ISSN 1799-5221 (verkkojulkaisu)

Helsinki 2018

Työeläke ilmestyy viidesti vuodessa.

Seuraavan kerran marraskuussa.

No

aineistot

lehti ilmestyy

5

pe 26.10.

ma 26.11.