Pallo

hallussa

Pallo hallussa kokoaa eri lähteistä ulkomaiden eläkeuutisia ja maaesittelyn. Aiheesta laajemmin Etk.fi > Eläkejärjestelmät > Muiden maiden eläkejärjestelmät

Kari Lindstedt

Tietoasiantuntija

Kanada

Eläkerahastot sijoittavat kannabikseen

Isoa sijoitusvaltaa käyttävät eläkerahastot aikovat saada osansa avautuvista kannabismarkkinoista. Kanada on ensimmäinen rikas teollisuusmaa, joka on laillistanut kannabiksen viihdekäytön.

Useat isot eläkerahastot tekivät ennakkosijoituksia kannabisyhtiöihin jo ennen kuin uusi lainsäädäntö astui voimaan.

Kannabisteollisuuden osakkeet ovat nousseet jyrkästi viime vuosina, mutta kurssien arvoissa on nähty myös isoja heilahduksia. Isoja riskejä välttävien eläkerahastojen mukaan tulo epävakaalle alalle voi kuitenkin kertoa sijoitusriskin pienenemisestä.

Kanadan tilastokeskuksen mukaan kannabismarkkinoiden arvo Kanadassa oli viime vuonna 3,7 miljardia euroa. Osuudesta suurin osa oli laitonta kannabista ja pieni osa lääkekannabista.

BNN Bloomberg 30.4.

CBC 25.1.

ISO-BRITANNIA

EU: Eläkkeen epääminen transnaiselta väärin

Euroopan unionin tuomioistuin linjasi, että Iso-Britannia syrji sukupuolta korjannutta transnaista, koska hänelle ei myönnetty eläkettä 60 vuoden iässä. Vanhuuseläkkeen alaikäraja oli Britanniassa aikaisemmin naisilla 60 vuotta ja miehillä 65 vuotta.

Tapauksessa oli kyse vuonna 1948 syntyneestä henkilöstä, joka oli syntymän yhteydessä määritelty mieheksi. Myöhemmin hän meni naimisiin naisen kanssa ja kävi läpi sukupuolenkorjausprosessin vuonna 1995.

Pariskunta ei kumonnut avioliittoaan, minkä seurauksena kyseiselle henkilölle ei myönnetty sukupuolen tunnustamisasiakirjaa. Tämän seurauksena transnaiselle ei myönnetty eläkettä 60 vuoden iässä.

EU-tuomioistuimen mukaan tapauksessa oli kyse sukupuoleen perustuvaa syrjinnästä.

The Guardian 26.6.

TANSKA

Eläkeyhtiöitä epäillään kilpailuoikeuden rikkomisesta

Kahta tanskalaista eläkeyhtiötä epäillään kilpailulainsäädännön rikkomisesta.

Kyseessä on tapaus, jossa Danica Pension ja PKA tekivät yhteistarjouksen työmarkkinaeläkkeiden hoitamisesta maan suurimpiin kuluvalle Dansk Supermarked -kauppaketjulle, joka tunnettiin aikaisemmin nimellä Salling.

Molemmat yhtiöt kertovat, että he olivat alun perin siinä luulossa, että tarjous on kilpailuoikeuden mukainen. Danica huomasi myöhemmin, ettei yhteistarjous läpäissyt sen omia ohjeita, koska se luultavasti rikkoi kilpailulainsäädäntöä, minkä jälkeen se ilmoitti asiasta itse viranomaisille.

IPE-verkkolehden mukaan tapaus tuli päivänvaloon Danican ja ruotsalaisen SEB:n yhdistysprosessin yhteydessä.

IPE 21.8.

ITALIA

Iso käännös eläkepolitiikassa

Italian hallituksen populistinen viiden tähden liike ja äärioikeistolainen Pohjoisen liitto Lega suunnittelevat eläkeikää nostavan vuoden 2011 eläkeuudistuksen osittaista perumista.

Hallitus suunnittelee lainsäädäntöä, joka päästäisi pitkän työuran tehneet työntekijät aikaisemmin eläkkeelle.

Sosiaalivakuutuslaitoksen johtaja Tito Boeri on kritisoinut suunnitelmaa ja sanoo, että muutos maksaisi 18–20 miljardia euroa vuodessa.

Boerin mukaan suunnitelmat sopivan erityisen huonosti yhteen hallituksen maahanmuuttovastaisen linjan kanssa, sillä Italia tarvitsee maahanmuuttajia eläkkeiden maksuun.

Italian eläkemenot ovat jo EU-alueen huipputasoa. Eurostatin mukaan ne ovat 16,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.

The Local.it 5.7.

Reuters 4.7.

VENÄJÄ

Kansa vastustaa eläkeiän nostoa

Venäjän hallitus ilmoitti eläkeiän merkittävästä nostosta jalkapallon MM-kisojen avajaispäivänä. Jalkapallohuuma loi hyvän savuverhon epäsuositulle eläkeuudistukselle.

Venäjällä naisten eläkeikä on 55 vuotta ja miehillä 60. Pääministeri Medvedev esitti, että miesten eläkeikää nostetaan 65 vuoteen ja naisille 63 ikävuoteen.

Loppukesästä presidentti Putin lievensi ehdotusta. Naisten eläkeikä nouseekin vain 60:een vuoteen. Lisäksi äideillä eläkeikä madaltuisi lapsiluvun perusteella kolmesta viiteen vuotta.

Tuoreen mielipidemittauksen mukaan noin 90 prosenttia venäläisistä vastustaa uudistusta ja kansa on kokoontunut mielenosoituksiin suunniteltua eläkeiän korotusta vastaan.

Yle.fi 29.8.

Kauppalehti 21.6.

maaesittely

SVEITSI

Väkiluku: 8,5 miljoonaa

Elinajan odote: 85,6 vuotta (naiset), 81,7 (miehet)

Eläkeikä: 64 vuotta (naiset), 65 vuotta (miehet)

Eläke tasan puolisoiden kesken

Sveitsin eläkejärjestelmä koostuu lakisääteisestä yleisestä kansanvakuutuksesta ja pakollisesta työmarkkinaeläkkeestä, joka on taloudellisesti merkittävä.

Lakisääteisen eläkejärjestelmän rahoitus perustuu jakojärjestelmään. Työnantaja ja työntekijä maksavat puoliksi palkasta perittävän 9,8 prosentin eläkemaksun. Liittovaltio kustantaa osan eläkemenoista.

Työmarkkinaeläkkeet ovat täysin rahastoituja ja noin 90 prosenttia on maksuperusteisia. Työmarkkinaeläkkeiden vakuutusmaksu on 7–18 prosenttia palkasta. Vakuutusmaksu nousee iän myötä. Eläkerahastoissa on yli 700 miljardia euroa, joista suurin osa on työmarkkinaeläkkeiden rahastoissa.

Molemmista järjestelmistä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys ja perhe-eläkettä. Kansanvakuutus tarjoaa myös erikoiseläkkeitä, kuten tuloharkintaista täydennyseläkettä.

Kansanvakuutuksen eläkkeillä on eläkelajikohtaiset vähimmäis- ja enimmäismäärät. Eläkeoikeuden saaminen edellyttää vähimmäisvakuuttamisaikaa. Eläke perustuu työhistorian aikaisten ansioiden keskiarvoon. Puolisoiden avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen aikaiset ansiot jaetaan eläkelaskennan yhteydessä tasan puolisoiden kesken.

Minimieläke on 1 030 euroa kuukaudessa. Enimmäiseläke on 2 055 euroa yhdelle eläkkeensaajalle, mutta avioparin eläke on enimmillään 150 prosenttia enimmäiseläkkeestä eli 3 083 euroa kuukaudessa.

Koko eläkejärjestelmää hallinnoi sisäministeriön alainen sosiaalivakuutusvirasto BSV. Kansanvakuutuksen toimeenpanosta huolehtivat kantonien kassat ja toimistot. Työmarkkinaeläkkeitä hoitavia eläkekassoja on noin 1 600.