KOKEMUKSEN ÄÄNTÄ

– Järjestelmä on nyt hyvä ja huomioi riittävästi työelämän sirpaloitumisen työ- ja yrittäjyysjaksoihin, MYEL-vakuuttamisen asiantuntija Leena Vehkomäki sanoo.
– Järjestelmä on nyt hyvä ja huomioi riittävästi työelämän sirpaloitumisen työ- ja yrittäjyysjaksoihin, MYEL-vakuuttamisen asiantuntija Leena Vehkomäki sanoo.

Turvaa silppuuntuvaan arkeen

MYEL-vakuuttamisen asiantuntija Leena Vehkomäki palvelee apurahansaajia

Apurahansaajan vakuutuskausi on keskimäärin yhdeksän kuukautta, kun maatalousyrittäjän työura mitataan vuosikymmenissä. Melassa Leena Vehkomäki työskentelee näiden ­molempien vakuutusasiakkaiden ­turvasta huolehtien.

teksti Markku Pulkkinen | kuvat Karoliina Paatos

Apurahansaajat ovat solahtaneet luontevasti maatalousyrittäjien joukkoon, vaikka asiakasryhmien työurat poikkeavatkin toisistaan aika lailla.

– Pystymme kuitenkin palvelemaan molempia asiakasryhmiä hyvin, Melan vakuutustiimin vetäjä Leena Vehkomäki kertoo.

Silppuisen arjen mosaiikki

MYEL-vakuutus tuo tärkeää turvaa taiteilijoiden ja tutkijoiden silppuuntuvaan työarkeen. Apurahansaajat ovat olleet lakisääteisen työeläketurvan piirissä kymmenen vuotta, ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela, on hoitanut apurahalla työskentelevien eläkevakuutusta koko tämän ajan.

Apurahansaajien lyhyitä työpätkiä kuvaa sekin, että Melan vuosittain tekemästä 13 000 eläkevakuutuspäätöksestä lähes puolet koskee apurahansaajia, vaikka heidän osuutensa Melan 60 000 asiakkaan kokonaismäärästä on vain viitisen prosenttia.

Mela on ehtinyt kymmenen vuoden aikana vakuuttaa yli 20 000 apurahansaajaa. Vanhuuseläkettäkin maksetaan Melasta apurahan perusteella jo 150 eläkkeensaajalle.

Apurahansaajat teettävät eläkelaitokselle paljon työtä, mutta Melassa yli neljännesvuosisadan työskennellyt Vehkomäki on tyytyväinen tuoreimpaan asiakasryhmään.

– Apurahataiteilijat ja -tutkijat ovat tuoneet uudenlaista tekemistä 13 toimihenkilön vakuutustiimiimme. Apurahansaajien kanssa työskentelyssä parasta on erilaisten soveltamishaasteiden ratkaiseminen, Vehkomäki iloitsee.

Leena Vehkomäellä on 27 vuoden kokemus maa­talousyrittäjien ja apurahansaajien palvelemisesta.

– Melaan minut vetivät aikanaan maa­ta­lous­alan opinnot ja tausta maitotilalta Janakkalasta. Tykkään työstäni ja mukavien ja osaavien työkavereiden kanssa hommat sujuvat, Vehkomäki hymyilee.

MYEL tehty tutuksi

Apurahansaajat tietävät Vehkomäen mukaan jo melko hyvin, milloin MYEL-vakuutus pitää ottaa. Työeläkevakuuttamisen perusasiat kerrotaan apurahansaajille jo apurahan myöntämiskirjeessä ja sen liitteenä olevassa vakuutusesitteessä. Asiasta puhutaan paljon myös tutkijoiden ja taiteilijoiden omissa piireissä.

MYEL-vakuutus tarjoaa tärkeää turvaa apurahansaajien työ- ja muuhunkin elämään, silti noin kymmenesosa apuraha-asiakkaista vitkuttelee usein periaatteellisista syistä vakuutuksen ottamisen kanssa. He odottavat Melan valvontakirjettä ja toimivat vasta sitten.

– Monet odottavat, että Mela tekisi vakuutuksen heidän puolestaan, mutta näin ei ole. Muistutamme, että MYEL-vakuutus pitää ottaa ja että jokaisen on tehtävä vakuutushakemus itse, Vehkomäki painottaa.

Ulkomaalaiset apurahansaajat tuovat Melan asiakaspalveluun omat haasteensa, sillä heille pitää selvittää ensin suomalaisen eläkejärjestelmän periaatteet. Ulkomaalaisten osuus apurahavakuutetuista on noin kymmenen prosenttia.

Lähes kaikki apurahansaajat tekevät vakuutushakemuksensa Melaan sähköisesti. Asiointi on helppoa ja vakuutuspäätös kolahtaa paperisena postilaatikkoon noin 30 päivässä.

Apuraha-asiakkaat ovat selvästi tyytyväisiä palveluun, sillä he antavat Melalle kokonaispalveluarvosanaksi yhdeksikön. Maatalousyrittäjien antama palveluarvosana jää kahdeksaan.

Vakuutus joustaa

Apurahansaajien MYEL-vakuuttamiseen tuli muutama vuosi sitten joustavoittavia muutoksia. Nyt vakuutuskauden voi keskeyttää, jos siirtyy välillä esimerkiksi palkkatöihin tai pitää muuten tauon apurahatyössä.

Kun apurahakautta on jatkunut vähintään neljä kuukautta, voi MYEL-vakuutuksen keskeyttää, jos keskeytyksen jälkeen apurahatyöskentelyä jää vielä jäljelle vähintään neljä kuukautta. Keskeytyksenkin pitää kestää vähintään neljä kuukautta. Vakuutusasiantuntijan mielestä muutos oli hyvä.

– Etenkin yliopistoissa tutkijoiden työsuhteet ovat ­lyhentyneet. Apurahakaudet ja palkkatyöt vaihtelevat nopeaan tahtiin. Vakuutuksen joustavuus on siksi tärkeää, Vehkomäki kertoo.

Asiakkaiden joukosta on esitetty toiveita, että keskeyttäminen pitäisi olla mahdollista myös neljää kuukautta lyhyemmäksi ajaksi. Tälle toiveelle Vehkomäki ei lämpene.

– Keskeyttämismahdollisuus lyhyemmäksi ajaksi tekisi järjestelmän hallinnoinnista turhan monimutkaisen ja raskaan, hän näkee.

Vehkomäki korostaa, että MYEL-vakuutuksen voimassaolon pitää vastata mahdollisimman hyvin todellista apurahatyöskentelyä. Myös siksi, että eläkevakuutuksen rinnalla on voimassa aina MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus.

Monta vakuutusta rinnan

Vakuutuksenottajien keskuudessa kysymyksiä herättää samaan aikaan voimassa olevien apurahakausien, työsuhteiden ja mahdollisesti vielä oman yrittäjyydenkin eläkevakuuttaminen.

– Jokaisesta apurahasta tehdään oma MYEL-vakuutuksensa. Jos esimerkiksi tutkija on saanut apurahaa useasta eri lähteestä, on hänellä samaan aikaan voimassa useampi MYEL-vakuutus.

Jos on apurahatyöskentelyn ohessa palkkatyösuhteessa, on työnantajan ottama TyEL-vakuutus luonnollisesti myös voimassa

– Lisäksi jos apurahansaajalla on oma yritys, jossa hän työskentelee yrittäjien eläkelain mukaisen vakuutuksen (YEL) edellytykset täyttäen, pitää hänen ottaa myös YEL-vakuutus, Vehkomäki selventää.

Samalla henkilöllä voikin olla samaan aikaan voimassa useita työeläkevakuutuksia.

Monilla taiteilijoilla on Vehkomäen mukaan YEL-vakuutus ja siksi apurahakauden alkaessa kysytään paljon MYEL- ja YEL-vakuutusten yhteensovittamisesta.

Kysymykset ovat monenkirjavia, mitä asiakkaat tiedustelevat. Kysymyksiin vakuutustiimin vetäjä ja kymmenen apurahansaajien asioihin perehtynyttä asiantuntijaa vastaavatkin mielellään sekä puhelimitse että sähköpostilla.

– MYEL-vakuutuksen tärkeys apurahansaajien elämässä antaa työlleni merkityksellistä sisältöä, hän kertoo.

Tiiminvetäjä Leena Vehkomäki on ollut alusta alkaen suunnittelemassa ja toteuttamassa apurahoilla työskentelevien ­taiteilijoiden ja tutkijoiden ­lakisääteistä eläketurvaa.

KUKA?

Leena Vehkomäki

Ikä: 52-vuotias

Työ: Tiiminvetäjä, Melan vakuutus- ja hyvinvointiyksikössä.

Parasta työssä: Työn merkitys ­asiakkaiden sosiaaliturvaan ja koko elämään. Työyhteisö.

Perhe: aviomies ja 16- ja 22-vuo­tiaat pojat, asuu Kirkkonummella

Harrastukset: Käsityöt. Toimii joukkueenjohtajana amerikkalaisen jalkapallon Roosters-seurassa.

Apurahakaudet ja palkkatyöt vaihtelevat nopeaan tahtiin. Vakuutuksen joustavuus on siksi tärkeää.

Tiiminvetäjä Leena Vehkomäki, Mela

Apurahataiteilijat ja -tutkijat ovat tuoneet uudenlaista tekemistä vakuutustiimiimme.

Leena Vehkomäki, Mela

MYEL-vakuutus turvaa apurahansaajan arkea

MYEL-vakuutus on apurahansaajalle pakollinen, kun apurahakausi kestää yli neljä kuukautta ja apurahan suuruus on vähintään 319 euroa kuukaudessa.

Apurahan tulee olla myönnetty Suomesta ja apurahansaajan on kuuluttava Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Apurahansaajien eläkevakuuttamisesta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Apurahojen myöntäjät lähettävät tiedot apurahansaajista kootusti Melaan, mutta apurahansaajan on tehtävä itse MYEL-vakuutushakemus.

Apurahansaajan MYEL-turvan taso perustuu vuosittaiseen työtuloon samaan tapaan kuin yrittäjien lakisääteinen vakuutus. MYEL-työtulo määräytyy myönnetyn apurahan suuruuden perusteella.

Vakuutusmaksu on 13–14 prosenttia vuotuisesta MYEL-työtulosta, jos se on alle 27 000 euroa. Isommissa apurahoissa maksuprosentti on tätä suurempi.

MYEL-vakuutuksen lisäksi apurahansaajalle tehdään aina myös pakollinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus (MATA). Sen lisäksi voi halutessaan ottaa vapaa-ajankin kattavan MATA-tapaturmavakuutuksen.

Aiheesta lähemmin Melan verkkopalvelussa.