tiedoksi

Kuva: Lehtikuva Mikko Stig
Kuva: Lehtikuva Mikko Stig

Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman (vas.), Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio, Ilmarisen hallituksen pj. Mikko Helander ja Eteran hallituksen pj. Tero Kiviniemi Ilmarisen ja Eteran yhdistymistä käsittelevässä tiedotustilasuudessa. 

Ilmarinen kosi ja Etera vastasi myöntävästi

Ilmarinen ja Etera yhdistyvät ensi vuoden alussa. Fuusiossa pienempi Etera sulautuu osaksi Ilmarista. Molempien yhtiöiden omistajat ovat hyväksyneet syyskuussa ylimääräisissä yhtiökokouksissaan yhdistymisen.

Naimakaupan hintana Ilmarisen vakavaraisuusaste hieman laskee, noin kaksi prosenttiyksikköä. Sulautumisen myötä Etera pääse eroon alan heikoimman vakavaraisuuden viitasta, ja työeläkealan keskimääräinen vakavaraisuus paranee.

– Tavoitteenamme on olla yhdessä kustannustehokkain ja vetovoimaisin työeläkeyhtiö, perustelee fuusiopäätöstä Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio. Hän vie läpi fuusion alkukuukaudet.

Ilmarinen hakee toimitusjohtajaa, sillä Ritakallio siirtyy maaliskuussa OP-ryhmän pääjohtajaksi. Uutinen Ritakallion siirtymisestä pankkimaailmaan tuli julki yhtiökokouksia seuraavalla viikolla.

Eteran nykyisestä toimitusjohtajasta Stefan Björkmanista tulee vuodenvaihteessa ­Ilmarisen varatoimitusjohtaja.

Työeläkealalla fuusio merkitsee koventuvaa kilpailua vakuutusasiakkaista. Kilpailuetua haetaan toimintakuluja kursimalla ja tuottamalla asiakkaille parempaa palvelua. Hyödyt näkyisivät kustannustehokkuutena ja sitä kautta asiakas­hyvityksissä.

Ilmarisesta tulee Eteran vakuutuskanta mukaan lukien maan suurin yksityinen työeläkeyhtiö. Vakavaraisin Varma menettää kärkisijan suurimpana yhtiönä ja Elo pysyy kolmantena.

Vihreää brändiväriä tunnustava Etera siirtää toimintansa Länsi-Pasilasta Ilmarisen siipien suojaan Helsingin Ruoholahteen Ilmarisen siniseen toimitaloon.

Yhdistymisen jälkeen Ilmarinen huolehtii yli 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta. Vakuutettujen määrä nousee yli 675 000:een. Eläkkeensaajia sillä on lähes puoli miljoonaa, 460 000. Yhtiön markkinaosuus vakuutusmaksutulosta olisi 37 prosenttia.

Yhdistymisellä arvioidaan olevan 20 miljoonan euron vuosittaiset säästöt hoitokustannuksissa ja toiminnassa. Myös sijoitustoiminnan vuosikuluihin ennakoidaan saatavan samaa kokoa olevia säästöjä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei näe estettä yhtiöiden sulautumiselle. Finanssivalvonta hyväksynee fuusion lokakuussa.

Anne Iivonen

Työeläkealan it-kulut pysyneet kurissa

Työeläkevakuuttajien it-kulut olivat viime vuonna yhteensä 220 miljoonaa euroa. Tietotekniikkaan ja -järjestelmiin kohdistuvat laskivat edeltävästä vuodesta lähes 16 miljoonaa euroa, ilmenee Työeläkevakuuttajat Telan selvityksestä.

Telan kehityspäällikkö Mikael Kulikoffin mukaan it-kulut ovat olleet laskussa viiden vuoden seurantajakson ajan.

Työeläkealan yhteinen tiedonkeruu mahdollistaa kattavan seurannan koko alan it-kuluista. Ilman eläkevakuuttajien yhteistyötä ja yhteisiä järjestelmiä esimerkiksi eläkeuudistuksesta aiheutuneet kustannukset olisivat olleet moninkertaisia.

Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto on lähivuosina mittavin näköpiirissä oleva it-järjestelmiin vaikuttava muutos. Tulorekisteri on tarkoitus ottaa työeläkealalla käyttöön kaksivaiheisesti vuosien 2019 ja 2020 alussa.

Työeläkealan it-järjestelmissä on tiedot kaikkien Suomessa töitä tekevien nykyisistä ja entisistä työsuhteista, ansaituista palkoista­ ja eläkkeistä.

nimitykset

Aalto EE

Aalto University Executive ­Education (Aalto EE) on nimittänyt juristi Paula Salosen Senior Advisoriksi. Hän on myös FINVA Finanssikoulutus Oy:n uuden hallituksen jäsen.

Elo

Jouni Seppänen on nimitetty 1.9. alkaen johtoryhmän jäseneksi ja eläkeliiketoiminnasta ja sen kehityksestä vastaavaksi johtajaksi.

Vakuutukset-liiketoiminta-alue siirtyy johtaja Matti Carpénin alaisuuteen. Carpénin vastuualueella säilyvät myös Elon asiakkuudet ja kanavat sekä tietohallinto.

Finanssivalvonta

OTK Kaisa Forsström on nimitetty Vakuutusvalvonta-osaston osastopäälliköksi viiden vuoden määräajaksi 11.9. alkaen. Hän on Fivan johtoryhmän jäsen ja raportoi suoraan johtajalle. Forsström siirtyi tehtävään Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksesta.

DI Jyri Helenius on nimitetty osastopäälliköksi Pankkivalvonta-osastolle.

YTM Samu Kurri on nimitetty osastopäälliköksi Taloudellinen analyysi ja operatiiviset riskit -osastolle.

YTM Marko Myller on nimitetty toimistopäälliköksi Pankkien jatkuva valvonta -toimistoon.

KTM Sami Pyykönen on nimitetty toimistopäälliköksi Pankkien tarkastus ja sääntely -toimistoon.

Ilmarinen

Tradenomi, HSO Heidi Koivumäki on aloittanut 1.6. toimitusjohtaja Timo Ritakallion assistenttina.

Opi uutta

Ymmärrä

työeläkeasioita laajemmin ja syvennä osaamistasi.

Lähiajan tarjonta ja lisää löydät verkosta – tervetuloa mukaan!

@

Eläketurvakeskus kouluttaa:

Yrittäjä Perusteet työeläkevakuuttamisesta 24.10., YEL-päivä 7.11.

Rahoitus Työeläkkeiden rahoitus 25.10.

Kuntoutus Työeläkekuntoutusseminaari 10.11.

Työeläkepäivä Työeläkkeen tarina 16.11.

Eläketurvakeskus kouluttaa,

ilmoittaudu verkossa.

www.etk.fi/koulutus

30 mrd.

euroa

Eläkkeisiin kului viime vuonna lähes 30 miljardia euroa. Valtaosan summasta maksoi työeläkejärjestelmä. Työeläkelaitokset ­tilittivät eläkkeensaajille noin 26 miljardia euroa. Kela käytti eläkkeisiin 2,5 mrd. ja muut lähes 1,2 mrd.